The study programme performed at the Faculty.

Izrada diplomskog rada na zadanu temu koja uključuje javnu obranu teme, javnu prezentaciju rezultata istraživanja i javnu obranu diplomskog rada.