Ovdje se nalaze intraneti ustrojstvenih jedinica.

Djelatnost Fakulteta obavlja se u ustrojstvenim jedinicama:

  • Zavod za geomatiku
  • Zavod za kartografiju i fotogrametriju
  • Zavod za primijenjenu geodeziju
  • Opservatorij Hvar
  • Zajedničke službe

Zavodi organiziraju i izvode znanstveni, istraživački i visokostručni rad u području tehničkih znanosti, u znanstvenim granama u polju geodezije.

Zavod:

- koordinira nastavnu, znanstvenu i visokostručnu djelatnost koju izvode katedre,
- utvrđuje prijedlog proračuna u okviru proračuna Fakulteta,
- utvrđuje prijedlog investicijskog plana u okviru investicijskog plana Fakulteta,
- brine se oko usavršavanja zaposlenika,
- daje mišljenje i prijedloge o pitanjima koja mu upute tijela Fakulteta,
- obavlja i ostale poslove prema odredbama Statuta.

Opservatorij Hvar je ustrojbena jedinica Fakulteta s posebnim sustavom financiranja utemeljenom na potpori od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Zadatak Opservatorija Hvar je razvoj znanstvene, istraživačke i nastavne djelatnosti iz znanstvenih polja astrofizike i geodezije, koja uključuje prikupljanje opažačkih materijala za znanstveni rad, praktičan rad studenata, kao i izradu diplomskih, magistarskih i doktorskih radova.