Predavači: doc. dr. sc. Rinaldo Paar, doc. dr. sc. Ante Marendić

Oblik provođenja: predavanje

Predviđeno trajanje: 4 h

Bodova/od toga iz regulative: 6/0

Datum: 15.02.2019. u 09:00 sati. - PRIJAVE SE VIŠE NE PRIMAJU!

Predavaonica: 118/I kat

Prijava: Za pristup kolegiju potrebno je ovdje kreirati korisnički račun. Za sudjelovanje na predavanju potrebno je ispuniti prijavni obrazac priložen u kolegiju te uplatiti kotizaciju. Svi potrebni podaci nalaze se unutar priloženog obrasca. Nakon što se ispuni prijava i uplati kotizacija, prijavu s potvrdom uplate kotizacije potrebno je poslati na adresu strucno.usavrsavanje@geof.hr .

Sažetak: Razvojem novih tehnologija razvijaju se i unaprjeđuju i geodetski mjerni instrumenti, te postoji mogućnost integriranja sve većeg broja različitih senzora u same instrumente. Zadnje dostignuće na području razvoja geodetskih mjernih instrumenata su robotizirane mjerne stanice sa integriranim slikovnim (CMOS) senzorima (engl. IATS – Image Assisted Total Station). Na predavanju će se dati pregled danas dostupnih IATS instrumenata, njihova teorijska osnova, arhitektura samih instrumenata, princip rada i mogućnosti primjene. Naglasak će biti na njihovoj primjeni u području inženjerske geodezije, poglavito za potrebe određivanja pomaka i deformacija, kako građevinskih objekata tako i prirodnih dijelova zemlje. Kroz par primjera prikazati će se i mogućnosti njihove primjene, te način obrade prikupljenih podataka i sami rezultati.
Prikazati će se i primjena profesionalnih DSLR kamera za iste inženjerske zadatke, te će se napraviti i usporedba IATS instrumenta i DSLR kamera.