Intranet Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Pristup omogućen svima koji imaju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr, (*@geof.hr).