Odbor za nastavu je stalno radno tijelo Fakultetskog vijeća. Članovi Odbora za nastavu su pročelnici katedri i dvoje studentskih predstavnika. Odbor za nastavu vodi prodekan za nastavu i studente.

Područja djelovanja Odbora za nastavu i prodekana za nastavu i studente su:

  • ustrojavanje i izvođenje preddiplomskog i diplomskog studija,
  • sudjelovanje u radu drugih radnih tijela Fakultetskog vijeća koja obavljaju poslove u svezi preddiplomskog i diplomskog studija,
  • podnošenje izvješća, prijedloga i inicijativa iz djelokruga nastavne djelatnosti na preddiplomskom i diplomskom studiju dekanu i Fakultetskom vijeću,
  • obavljanje drugih poslova koje im povjeri dekan i Fakultetsko vijeće.

Pogledajte sve važne informacije o preddiplomskom i diplomskom studiju Geodezija i geoinformatika.