Intranet Povjerenstva za osiguranje kvaliteta.

Povjerenstvo za osiguranje kvalitete osnovano na temelju: Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete.

Namjena intraneta je podrška radu Povjerenstva za osiguranje kvalitetom te svim djelatnicima i studentima Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na način da se na njemu objavljuju sve važne aktivnosti svih sudionika u osiguravanju kvalitete na fakultetu i Sveučilištu u Zagrebu.

Pristup intranetu je otvoren za sve sudionike (nastavnike, studente, vanjske dionike i goste) koji su u sustavu AAIEdu@geof.hr ili su kreirali korisnički račun na web-prostoru Geodetskog fakulteta.

Intranet posebno služi za koordinaciju, provođenje, objavu i arhiviranje rezultata aktivnosti vezanih uz osiguravanje kvalitete u skladu s važećim propisima. Važni dokumenti javno se objavljuju na web-stranicama Fakulteta.

Predsjednik Povjerenstva za osiguranje kvalitete je doc. dr. sc. Ante Marendić kojem možete u slučaju nejasnoća ili potrebe za dodatnim informacijama postaviti pitanja vezana uz osiguravanje kvalitete na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.