Organizator: Državna geodetska uprava i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Oblik provođenja: konferencija

Predviđeno trajanje: 7 h

Bodova/od toga iz regulative: 12/0

Datum: 22. 05. 2015. u 08:00 sati.

Maksimalan broj polaznika: 300

Službena Internet stranica 4. CROPOS konferencije: www.cropos-konferencija.org.

 

Prijava: Za prijavu konferenciji kliknite ovdje.

Sažetak: Državna geodetska uprava pustila je 9. prosinca 2008. godine u službenu uporabu servis CROPOS - hrvatski pozicijski sustav. Tijekom šest godina rada sustava registrirane su 674 tvrtke kojima je na taj način omogućeno jednostavnije, učinkovitije i pouzdanije korištenje GNSS tehnologije mjerenja. Ukupan broj korisničkih imena s kojima se tvrtke priključuju na sustav zaključno s 9. prosinca 2014. godine je 1768 od čega 999 koriste VPPS uslugu (Visoko Precizni Pozicijski Servis), 23 DPS (Diferencijalni Pozicijski Servis) te 746 uslugu GPPS (Geodetski Precizni Pozicijski Servis). S brojem korisnika kontinuirano s povećava i korištenje usluga sustava, tako da je od početka rada sustava korištenje VPPS usluge (RTK) iznosilo 38,754,138 minuta, a GPPS usluge (post-processing) 2,117,175 minuta. U umreženo rješenje CROPOS sustava i računanje korekcijskih parametara uključena je ukupno 51 referentna GNSS stanica (33 iz Hrvatske, 7 iz Slovenije, 4 iz Mađarske, 2 iz Crne Gore te 5 iz Bosne i Hercegovine).

Cilj konferencije je kroz razmjenu domaćih i međunarodnih iskustava vezanih uz rad i korištenje permanentnih GNSS mreža unaprijediti primjenu CROPOS sustava, proširiti njegovu primjenu u drugim tijelima državne uprave, javnim poduzećima i gospodarstvu te upoznati sudionike s aktivnostima održavanja i nadogradnje sustava.