Predavači: Dražen Tutuć, Branka Mraović, Robert Paj, Darko Car, Damir Pahić, Tomislav Ciceli, Vesna Kavur, Sanja Zekušić, Anđelka Buneta, Robert Klojčnik, Branko Ćurić, Damir Novak, Milenko Kundid, Verica Zalović, Zlatam Soldo, Vesna Poslončec Petrić, Dijana Dudok, Andrija Krtalić, Rinaldo Paar

Oblik provođenja: znanstveno-stručni skup

Predviđeno trajanje: 6 h

Bodova/od toga iz regulative: naknadno

Datum: 02. 10. 2015. u 10 sati.

Web: http://www.dionici.geof.unizg.hr/profil/

  

Prijava: Za pristup kolegiju potrebno je ovdje kreirati korisnički račun. Za sudjelovanje na skupu potrebno je ispuniti prijavni obrazac priložen u kolegiju te uplatiti kotizaciju. Svi potrebni podaci nalaze se unutar priloženog obrasca. Nakon što se ispuni prijava i uplati kotizacija, prijavu s potvrdom uplate kotizacije potrebno je poslati na adresu strucno.usavrsavanje@geof.hr i bmraovic@geof.hr.

Sažetak: Glavna tema ovogodišnjeg znanstvenostručnog skupa je doprinos profesija u geodeziji i geoinformatici gospodarskom razvoju Republike Hrvatske i održivom razvoju. Ovaj znanstveno-stručni skup ima također za cilj analizirati trenutačno stanje profesije i sagledati buduće trendove i pomoći mladima u njihovom karijernom usmjeravanju. Na skupu će izlaganja držati ugledni znanstvenici, uspješni gospodarstvenici, eksperti iz institucija u djelokrugu rada geodezije i geoinformatike i studenti. U središtu interesa ovog skupa je pitanje na koji način tehnološki razvitak mijenja profesiju inžinjera geodezije i geoinformatike. Tehnološki razvitak olakšava prilagodbe tvrtki stalno mijenjajućoj poslovnoj okolini i omogućuje korištenje i povezivanje prostornih i neprostornih podataka. Na taj način geodetski sektor povezuje različite sektore gospodarstva sa lokalnom samoupravom i povećava konkurentnost hrvatskog gospodarstva. U konačnici, ova svestranost, interdisciplinarnost i diverzifikacija poslova unuter geodetskog sektora, ali i okretanje prema srodnim djelatnostima za tvrtke znači veću konkurentnost, veću dobit i mogućnost da njihovi menadžeri ispune svoju temeljnu zadaću, a to je povećati vrijednost imovine tvrtke. Svi ovi procesi otvaraju ogromne potencijale i predstavljaju izazov za profesiju inžinjera geodezije i geoinformatike.