Zadnji puta izmijenjeno Ime Opis
Stranica Obavijest o privatnosti matične ustanove u sustavu AAI@EduHr - Obrada osobnih podataka koju provodi matična ustanova u sustavu AA1@EduHr

Obavijest o privatnosti matične ustanove u sustavu AAI@EduHr -  Obrada osobnih podataka koju provodi matična ustanova u sustavu AA1@EduHr

Stranica Kontakt

Kontakt

Stranica Djelatnost fakulteta

Djelatnost fakulteta

Stranica Uprava fakulteta

Uprava fakulteta

Stranica Studentska referada - 360° panorama

Studentska referada - 360° panorama

Stranica Hodnik 1. kat - 360° panorama

Hodnik 1. kat - 360° panorama

Stranica Dionici

Dionici

Stranica Prezentacija

Prezentacija

Stranica Povijest fakulteta

Povijest fakulteta

Stranica Udžbenici i skripta

Izdanja u nakladi Geodetskog fakulteta

Stranica Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja

Stranica Nacionalna suradnja

Nacionalna suradnja

Stranica Stručni projekti

Stručni projekti

Stranica Zavod za geomatiku

Geomatika

Stranica Zavod za kartografiju i fotogrametriju

KiF

Stranica Zavod za primijenjenu geodeziju

PG

Stranica Opservatorij Hvar

OH

Stranica Zajedničke službe (dekanat)

ZS

Stranica Popis diplomiranih studenata Diplomskog studija Geodezije i Geoinformatike

Popis diplomiranih studenata Diplomskog studija Geodezije i Geoinformatike

Mapa Ostale datoteke

Ostale datoteke

Datoteka Javna nabava-obavijest

Obavijest

Datoteka Javna nabava-plan

Plan nabave

Datoteka Odluka PDS

Odluka 2012/13

Datoteka Izvedbeni plan PDS

Izvedbeni plan 2012/13

Datoteka Odluka-naknade

Odluku FV o visini naknade obrazovanja i ostalih naknada u ak. god.
2012./2013.

Stranica REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Registar ugovora o javnoj nabavi sklopljenih za 2012. godinu

Datoteka Registar sklopljenih ugovora
Registar sklopljenih ugovora 2012.-2014.
Knjiga Vodič za studente - korisne informacije

Ovaj mali Vodič nastao je kako bismo vama, studentima, olakšali snalaženje u prostoru i studentskim zadacima. Dakle, pokušat ćemo vam pružiti osnovne informacije o samoj zgradi, ustroju, djelovanju Fakulteta. Ponudit ćemo vam savjete kako što učinkovitije savladavati zadatke i kako uspješno položiti ispite. Ipak, o vama najviše ovisi koliko će uspješno biti vaše studiranje.

Školovanje geodetskih stručnjaka u Hrvatskoj započelo je prije mnogo godina. O tome svjedoči udžbenik Martina Sabolovića: Exercitationes Gaeodeticae, izdan na latinskom jeziku u Varaždinu daleke 1775. godine. Upravo ste Vi, svojim uspjehom u školovanju, dobili priliku ulaska u svijet suvremene geodezije i geoinformatike.

Stranica Godišnjak Geodetskog fakulteta

Godišnjak Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je publikacija koju Fakultet redovito izdaje od ak. god. 2002/03.

Svrha je godišnjaka zabilježiti važna događanja, podatke i postignuća u nastavnoj i znanstvenoj djelatnosti Fakulteta.

Datoteka Raspored ljetni 2012/13

Raspored ljetni 2012/13

Mapa Datoteke za javni web

Mjesto gdje se spremaju datoteke dostupne na javnom dijelu weba, a povezane su preko izbornika.

Stranica Knjižnica Geodetskog fakulteta

Knjižnica Fakulteta

Knjiga Preddiplomski studij - Bachelor Study

Preddiplomski studij

Knjiga Diplomski studij - Master Study

Diplomski studij

Knjiga Znanstveni projekti

Znanstveni projekti

Knjiga Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja

Knjiga Nacionalna suradnja

Nacionalna suradnja

Knjiga Stručni projekti

Stručni projekti

Knjiga Poslijediplomski specijalistički studij

Poslijediplomski specijalistički studij

Knjiga Poslijediplomski doktorski studij - Postgraduate Doctoral Study

 

Lightbox Gallery Posjet geodetskom radilištu u Polači

Geodetski fakultet je u suradnji s tvrtkom ACES d.o.o. iz Zadra organizirao posjet geodetskom radilištu u katastarskoj općini Polača, 13. i 14. rujna 2013. godine. U posjet je išlo 19 studenata preddiplomskog i diplomskog studija Geodetskog fakulteta. Studente su vodili prof. dr. sc. Tomislav Bašić, prof. dr. sc. Zdravko Kapović, prof. dr. sc. Siniša Mastelić Ivić, prof. dr. sc. Miodrag Roić i doc. dr. sc. Dražen Tutić.

U petak 13. okupili smo se svi u ranim jutarnjim satima ispred Fakulteta te krenuli na put. Na­kon tri i pol sata vožnje autobusom stigli smo u Benkovac gdje smo se našli s vlasnicima ACES-a d.o.o. Zdravko Smoljan, dipl. ing. geod., ujedno i jedan od vlasnika tvrtke domaćina, dao nam je kratak uvod prije odlaska na geodetsko radilište. Naime, cilj posjeta općini Polača bio je upoznavanje studenata s radilištem na kojem se provodi nova katastarska izmjera i obnova zemljišne knjige. Na području općine Polača za katastarsku općinu Polača i dio katastarske općine Tinj provodi se katastarska izmjera u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige. Katastarsku izmjeru provodi Državna geodetska uprava, a određene poslove u okviru katastarske izmjere, te izradu elaborata katastarske izmjere ACES d.o.o. Zadar. Nakon upoznavanja s ciljem našeg dolaska zaputili smo se u deset kilometara udaljeno mjesto Polača. Dolaskom na teren podijelili smo se u tri grupe.

Prvu radnu grupu vodili su Zdravko Smoljan, dipl. ing. geod., Mate Denona, univ. bacc. ing. geod. et geoinf. i Zoran Žilić (povjerenik). On nam je dao par osnovnih informaciji o katastarskim općinama i objasnio ukratko poslove koje je potrebno obaviti u okviru katastarske izmjere. Nakon održanog uvoda u uredu krenuli smo na teren. Zaputili smo se do obližnje GNSS točke referentne mreže 2. reda (GNSS mreža 10x10 km). Nakon toga smo krenuli u potragu za reperom II. NVT-a vođeni položajnim opisom. Prilikom obilaska stanja na terenu imali smo priliku domaćinu postavljati niz pitanja o katastarskoj izmjeri.

Drugu radnu grupu su vodili Nino Barić, dipl. ing. geod., Ivan Lišnić, geod. tehničar i Helena Lisak, univ. bacc. ing. geod. et geoinf. S njima smo imali priliku sudjelovati u geodetskoj izmjeri intravilana. Pri tome smo raspodijelili poslove i ponovili još jednom stečena znanja s terenskih vježbi: označavanje stajališta, postavljanje totalne stanice i snimanje, vođenje skice, itd. Tijekom cijelog snimanja su nas voditelji radne grupe pratili i iznosili nam svoja iskustva s terena.

Treću radnu grupu su vodili Petar Gudelj, dipl. ing. geod. i  Nenad Đoković, geod. figurant. Oni su nam objasnili s kojim su sve vidljivim trajnim oznakama nositelji prava na zemljištima dužni označiti granice zemljišta, na kojima imaju vlasništvo ili druga prava te ukazali na probleme koji nastaju zbog lošeg obilježavanja. Važno je napomenuti da se pri ovoj katastarskoj izmjeri radi o novoj katastarskoj izmjeri, stoga se novi katastarski planovi izrađuju na temelju aerofotogrametrijskih snimaka za koje je potrebno imati dobro označene granice zemljišta kako bi bile vidljive na snimcima. Na terenu smo voditelje radne grupe pratili pri utvrđivanju međa sa strankom. Prošli smo nekoliko zemljišta jedne stranke i bili svjedoci u slaganjima, neslaganjima i drugim prilikama pri utvrđivanju.

Nakon napornog terenskog rada odsjeli smo u deset kilometara udaljenom Biogradu na Moru, gdje smo večer nastavili u laganom druženju. Tijekom petka i subote sve tri grupe studenata prošle su sve tri radne grupe tvrtke domaćina. Posjet geodetskom radilištu smo završili u subotu zajedničkim ručkom uz druženje u Benkovcu.

Nakon povratka s posjeta geodetskom radilištu možemo reći: Hvala Geodetskom fakultetu i ACES-u d.o.o. na zajedničkoj organizaciji i financijskoj potpori jedne zanimljive izvannastavne aktivnosti.

Marina Biočić i Valentina Kurtović

Lightbox Gallery Lemmen - "Surveyor 2.0: Will Surveyors Make the Global Cadastral Map?"

Dana 7. svibnja, 2014. god. na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u okviru programa cjeloživotnog obrazovanja, a u suradnji s Katedrom za organizacijsku teoriju i menadžment i Zavodom za fotogrametriju d.d., istaknuti nizozemski stručnjak iz područja upravljanja zemljištem dr. ir. Christiaan H. J. Lemmen održao je zanimljivo predavanje pod naslovom "Surveyor 2.0: Will Surveyors Make the Global Cadastral Map?" Predavanju su prisustvovali brojni studenti, zaposlenici fakulteta te predstavnici geodetskih tvrtki. Nazočni studenti ocijenili su predavanje kao vrlo kvalitetno, zanimljivo i motivirajuće, uz komentar kako im je ono otvorilo i neke nove poglede na našu struku.

Stranica Spomenice i zbornici radova

Spomenice i zbornici radova Geodetskog fakulteta

Knjiga Osiguranje kvalitete

Web-prostor namijenjen javnoj objavi aktivnosti i dokumenata Povjerenstva za osiguranje kvalitete.

Knjiga Open Source Geospatial Lab

Open Source Geospatial Laboratory

Knjiga Geo For All

Open Source Geospatial laboratorij

Lightbox Gallery Posjet geodetskom radilištu u Bučju

Geodetski fakultet je u suradnji s tvrtkom Zavod za fotogrametriju d. d. u Zagrebu organizirao posjet geodetskom radilištu u katastarskoj općini Bučje dana 15. i 16. svibnja 2014. godine.

U posjet je išlo 27 studenata diplomskog studija Geodetskog fakulteta koje su vodili prof. dr. sc Miodrag Roić, prof. dr. sc. Vlado Cetl i doc. dr. sc. Dražen Tutić. Cilj posjeta bio je upoznavanje studenata s radilištem gdje se provodi katastarska izmjera k. o. Bučje te posjet Područnom uredu za katastar Požega.

Pročitajte više u članku tiska Požeška kronika.

Lightbox Gallery Posjet geodetskom radilištu Kukuljanovo 2015

Geodetski fakultet u Zagrebu organizirao je posjet geodetskom radilištu u katastarskoj općini Kukuljanovo dana 23. i 24. travnja 2015. godine.

U posjet je išlo 37 studenata Geodetskog fakulteta koje su vodili prof. dr. sc. Miodrag Roić,  prof. dr. sc. Siniša Mastelić Ivić, prof. dr. sc. Vlado Cetl i doc. dr. sc. Dražen Tutić.

Knjiga Katedra za inženjersku geodeziju

Katedra za inženjersku geodeziju

Stranica Svečana akademija povodom 65 godina HGD-a

Datoteka Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga - prosinac 2018

Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga - prosinac 2018

Datoteka Plan nabave roba, radova i usluga za 2019

Plan nabave roba, radova i usluga za 2019 možete naći ovdje.

Datoteka Registar jednostavne nabave u 2018.

Registar jednostavne nabave u 2018.

Datoteka Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Datoteka izmjene i dopune Plana nabave, roba, radova i usluga_2019.pdf

izmjene i dopune Plana nabave, roba, radova i usluga_2019.pdf

Datoteka Ak_kal_2019_2020

Ak_kal_2019_2020

Datoteka Vodič za studente – e-student

Vodič za studente  e-student

Datoteka Upute za nabavu roba, usluga i radova do propisanih vrijednosti

Upute za nabavu roba, usluga i radova do propisanih vrijednosti

Datoteka Upute za nabavu roba usluga i radova do propisanih vrijednosti

Upute za nabavu roba usluga i radova do propisanih vrijednosti

Datoteka SuZg_financijski plan 2020_2022

SuZg_financijski plan 2020_2022

Datoteka FV_2_351-Izmjene i dopune plana, nabave roba i usluga za 2019

FV_2_351-Izmjene i dopune plana, nabave roba i usluga za 2019

Lightbox Gallery Potpisivanje Ministarstvo

Potpisivanje

Datoteka cestitka

gif

Datoteka Plan nabave, roba i usluga za 2020.

Plan nabave, roba i usluga za 2020.

Datoteka Završni račun 2019

Završni račun 2019

Datoteka Godišnje izvješće 2019

Godišnje izvješće 2019

Datoteka Sveuciliste u Zg postupnik Korona 25 2 2020

Sveuciliste u Zg postupnik Korona 25 2 2020

Datoteka Izjava

Izjava

Datoteka Putovanja u inozemstvo uputa

Putovanja u inozemstvo uputa

Datoteka SUZG Uputa o postupanju - v.r

SUZG Uputa o postupanju - v.r

Datoteka SUZG Uputa o postupanju - potpisana

SUZG Uputa o postupanju - potpisana

Datoteka plan_nabave_rebalans_1_2020

plan_nabave_rebalans_1_2020