Popis diplomiranih studenata Diplomskog studija Geodezije i Geoinformatike (09.02.2010. - 21.02.2020.)

Damir Brizar
Naslov teme:Satelitski podaci i dodatna lokalna mjerenja
Mentor:prof. dr. sc. Željko Hećimović
Datum obrane:21.02.2020.
Usmjerenje:Geodezija

Iva Cibilić
Naslov teme:Navigacija u proširenoj stvarnosti
Mentor:doc. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić
Datum obrane:21.02.2020.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ramona Dragaš
Naslov teme:Utjecaj prirodnih katastrofa na uporabu zemljišta
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:21.02.2020.
Usmjerenje:Geoinformatika

Irena Janton
Naslov teme:Mogućnosti primjene 360° kamere za snimanje speleoloških objekata
Mentor:doc. dr. sc. Loris Redovniković
Datum obrane:21.02.2020.
Usmjerenje:Geodezija

Dora Kardum
Naslov teme:Detekcija horizontalne signalizacije na georeferenciranom video zapisu
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:21.02.2020.
Usmjerenje:Geoinformatika

Danijel Kisela
Naslov teme:Interaktivna multimedijska web karta grada Poznana
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:21.02.2020.
Usmjerenje:Geodezija

Mihael Markešić
Naslov teme:Homogenizacija katastarskog plana k.o. Vrbanj
Mentor:prof. dr. sc. Miodrag Roić
Datum obrane:21.02.2020.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marin Mucić
Naslov teme:Izrada karte Parka prirode Biokovo - tematska karta dostupnosti pitke vode
Mentor:prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
Datum obrane:21.02.2020.
Usmjerenje:Geoinformatika

Tomislav Oršolić
Naslov teme:Određivanje visinskih pomaka i deformacijska analiza stupova Kalibracijske baze Geodetskog fakulteta
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:21.02.2020.
Usmjerenje:Geodezija

Iva Šušak
Naslov teme:Vizualizacija seizmičkih podataka za područje Republike Hrvatske
Mentor:doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Datum obrane:21.02.2020.
Usmjerenje:Geodezija

Ante Vrdoljak
Naslov teme:Priključak stupova Kalibracijske baze Geodetskog fakulteta na HVRS1875 i HVRS71
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:21.02.2020.
Usmjerenje:Geodezija

Anđela Barić
Naslov teme:Fotogrametrijska izmjera i klasifikacija zemljišnog pokrova na osnovu snimaka prikupljenih bespilotnom letjelicom
Mentor:doc. dr. sc. Mateo Gašparović
Datum obrane:07.02.2020.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivan Cindrić
Naslov teme:Interaktivna turistička karta Mrkopalj
Mentor:doc. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić
Datum obrane:07.02.2020.
Usmjerenje:Geoinformatika

Iva Kolak
Naslov teme:Prostorno-vremenska analiza promjene šumskog pokrova pomoću Sentinel-1 snimaka
Mentor:doc. dr. sc. Mario Miler
Datum obrane:07.02.2020.
Usmjerenje:Geoinformatika

Željka Barić
Naslov teme:Standaradi OGC-a za vizualizaciju prostornih podataka
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:22.11.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ana Katanec
Naslov teme:Usporedba metoda strojnog učenja za klasifikaciju zemljišnog pokrova
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:22.11.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Ana Kolovrat
Naslov teme:Interaktivna multimedijska karta grada Zadra
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:22.11.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Ivan Kovač
Naslov teme:Upotreba satelitskih snimaka u identifikaciji bolesti usjeva za potrebe precizne poljoprivrede
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:22.11.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Juraj Lerotić
Naslov teme:Geodetski elaborat upisa objekta u SDGE
Mentor:doc. dr. sc. Loris Redovniković
Datum obrane:22.11.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Tomislav Leventić
Naslov teme:Interaktivna web karta Drinovaca i okolice
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:22.11.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Daria Lusavec
Naslov teme:Primjena lidara u speleologiji
Mentor:doc. dr. sc. Loris Redovniković
Datum obrane:22.11.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Marin Sinovčić
Naslov teme:Izmjera i analiza kvalitete geodetske osnove za izgradnju mosta
Mentor:doc. dr. sc. Ante Marendić
Datum obrane:22.11.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Vladimir Banovac Stepanović
Naslov teme:Analiza duljina mjerenih ručnim laserskim daljinomjerom Leica DISTO S910 do različitih vrsta podloga
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:20.09.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Adriana Barada
Naslov teme:Mogućnosti ručnog laserskog daljinomjera Leica DISTO S910
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:20.09.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Dora Brzović
Naslov teme:Ispitivanje i analiza preciznosti teodolita
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:20.09.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Josipa Budić
Naslov teme:Povijesna deklinacija sa TK25
Mentor:prof. dr. sc. Mario Brkić
Datum obrane:20.09.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Mateja Cape
Naslov teme:Geodetski radovi pri rekonstrukciji cesta u Koprivničko-križevačkoj županiji
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:20.09.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Andro Car
Naslov teme:Primjena i doprinos DORIS-a u geodeziji i srodnim područjima
Mentor:prof. dr. sc. Dragan Špoljarić
Datum obrane:20.09.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Niko Drobac
Naslov teme:Lasersko skeniranje, 3D modeliranje i vizualizacija rudnika u zgradi Tehničkog muzeja u Zagrebu
Mentor:doc. dr. sc. Loris Redovniković
Datum obrane:20.09.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Marko Dumančić
Naslov teme:Fotogrametrijsko snimanje arheološkog artefakta
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:20.09.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivan Gotovac
Naslov teme:Izrada fotorealističnog modela arheološkog artefakta
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:20.09.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Aljoša Idrizov
Naslov teme:Interaktivna turistička karta Istarske županije
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:20.09.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Antonio Josić
Naslov teme:Određivanje poprečnih odstupanja stupova Kalibracijske baze Geodetskog fakulteta
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:20.09.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Ana Kojundžić
Naslov teme:Ispitivanje i analiza preciznosti i točnosti ručnoga laserskog daljinomjera u laboratorijskim i terenskim uvjetima
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:20.09.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Ivana Lasić
Naslov teme:Povezivanje stupova Kalibracijske baze na Hrvatski visinski referentni sustav 1971,5
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:20.09.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Ivana Legac
Naslov teme:Primjena GIS-a u istraživanju i animaciji prostornog i vremenskog okvira plesne koreografije
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:20.09.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Tomislav Letunić
Naslov teme:Analiza preciznosti određivanja pomaka terena primjenom bespilotne letjelice
Mentor:doc. dr. sc. Ante Marendić
Datum obrane:20.09.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Dario Linardić
Naslov teme:Analiza stanja urbane vegetacije (Zagreb) usporedbom spektralnih indeksa
Mentor:doc. dr. sc. Andrija Krtalić
Datum obrane:20.09.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivana Ljubić
Naslov teme:Geodetski elaborat diobe katastarske čestice u SDGE
Mentor:doc. dr. sc. Loris Redovniković
Datum obrane:20.09.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Lucija Magaš
Naslov teme:Primjena GIS-a u funkcionalnoj studiji krajolika željeznog doba Požeške kotline
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:20.09.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Aneta Muslić
Naslov teme:Interaktivna turistička karta otoka Mljeta
Mentor:doc. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić
Datum obrane:20.09.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Luka Pedić
Naslov teme:Visinska izmjera poligonske mreže na području parka Jelenovac metodama trigonometrijskog i GNSS nivelmana
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:20.09.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Ante Polović
Naslov teme:Ispitivanje i analiza vertikalnosti dimnjaka
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:20.09.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Anto Rumbočić
Naslov teme:Analiza površina urbane vegetacije koristeći multispektralne snimke prikupljene mikrosatelitima
Mentor:doc. dr. sc. Mario Miler
Datum obrane:20.09.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Stipe Vicković
Naslov teme:Kombinacija TimescaleDB i PostGIS kao prostorno-vremenska baza podataka
Mentor:doc. dr. sc. Mario Miler
Datum obrane:20.09.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Matko Vučak
Naslov teme:Izrada interaktivnog plana grada Siska
Mentor:prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
Datum obrane:20.09.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Anđela Vučić
Naslov teme:Višekriterijska procjena u izboru novih lokacija lanaca fitnes klubova grada Zagreba
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:20.09.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Sandro Zurich
Naslov teme:Praćenje i analiza zemljišnog pokrova na osnovi satelitskih snimaka visoke rezolucije
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:20.09.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Blaženka Bukač
Naslov teme:Primjena satelitskih geodetskih metoda za određivanje promjene debljine ledenjaka
Mentor:prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Datum obrane:06.09.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Božo Ćavar
Naslov teme:Razvoj algoritma za prikupljanje 3D oblaka točaka temeljem tehnologija otvorenog koda (OpenCV)
Mentor:doc. dr. sc. Mateo Gašparović
Datum obrane:06.09.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Mislav Gudelj
Naslov teme:Izrada digitalnog geodetskog elaborata
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:06.09.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Bartol Komadina
Naslov teme:Usporedba laserskih i fotogrametrijskih metoda u postupcima dokumentiranja kulturne baštine
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:06.09.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Neva Lovrenčić
Naslov teme:Snimanje objekata podzemne infrastrukture georadarom
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:06.09.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

David Petrović
Naslov teme:Interaktivna turistička karta grada Umag
Mentor:doc. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić
Datum obrane:06.09.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marta Pokupić
Naslov teme:CroCoord - Android aplikacija za multi-GNSS izmjeru
Mentor:prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Datum obrane:06.09.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Dorja Stunić
Naslov teme:Izrada 3D prikaza iz SRTM3 digitalnog modela reljefa
Mentor:doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Datum obrane:06.09.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Dorian Topić
Naslov teme:Automatizacija laboratorijskog ispitivanja ručnog laserskog daljinomjera Leica DISTO S910
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:06.09.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Jelena Brkić
Naslov teme:GIS dječjih vrtića Grada Zagreba
Mentor:doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Datum obrane:12.07.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Zlatko Ćapeta
Naslov teme:Vektorizacija i kontrola kvalitete katastarskog plana k.o. Brusje
Mentor:prof. dr. sc. Miodrag Roić
Datum obrane:12.07.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivana Galić
Naslov teme:GIS srednjih škola Grada Zagreba
Mentor:doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Datum obrane:12.07.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Karlo Kević
Naslov teme:Fotogrametrijsko modeliranje arheološkog artefakta
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:12.07.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Lovre Maričić
Naslov teme:Primjena SLAM-a sa stereo-kamerom u kartografiji
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:12.07.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Alen Prodan
Naslov teme:Analiza podataka WFS-a građevinskih područja Republike Hrvatske
Mentor:doc. dr. sc. Hrvoje Tomić
Datum obrane:12.07.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ana Relotić
Naslov teme:Analysis of Changes in Urban Vegetation in the City of Zagreb Using Machine Learning Methods
Mentor:doc. dr. sc. Mario Miler
Datum obrane:12.07.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Antonija Veselski
Naslov teme:Analiza urbanizacije grada Zagreba
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:12.07.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ante Amižić
Naslov teme:Interpolacija i filtriranje LiDAR podataka
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:28.06.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Karlo Čmrlec
Naslov teme:Određivanje i kartiranje toplinskih otoka u Gradu Zagrebu pomoću satelitskih podataka
Mentor:doc. dr. sc. Andrija Krtalić
Datum obrane:28.06.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivan Delač
Naslov teme:Ispitivanje točnosti dvofrekvencijskog GNSS prijamnika u pametnom mobilnom telefonu
Mentor:prof. dr. sc. Željko Bačić
Datum obrane:28.06.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Marin Durdov
Naslov teme:Klasifikacija LIDAR podataka
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:28.06.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ana Džal
Naslov teme:3D model užeg centra grada Livna za potrebe postavljanja solarnih panela
Mentor:prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
Datum obrane:28.06.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Andrija Friganović
Naslov teme:Polje ubrzanja sile teže Marsa
Mentor:prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Datum obrane:28.06.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Antun Jakopec
Naslov teme:Detekcija i analiza azbestnih krovova na području grada Zagreba primjenom tehnika daljinskih istraživanja
Mentor:doc. dr. sc. Mateo Gašparović
Datum obrane:28.06.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Duje Jelovina
Naslov teme:Višekriterijska analiza prostornih podataka za masovno vrednovanje nekretnina
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:28.06.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Marko Kuliš
Naslov teme:Eliminacija efekata recentnih pomaka zemljine kore iz nivelmanskih mjerenja
Mentor:prof. dr. sc. Nevio Rožić
Datum obrane:28.06.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Kristina Peran
Naslov teme:Usporedba EU-DEM i SRTM digitalnog modela terena na prostoru Republike Hrvatske
Mentor:doc. dr. sc. Hrvoje Tomić
Datum obrane:28.06.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Filip Tulumović
Naslov teme:Visinska izmjera poligonske mreže na području parka Jelenovac metodom preciznog geometrijskog nivelmana
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:28.06.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Mia Vukelić
Naslov teme:Geodetski radovi u postupku rekonstrukcije prometnica i izrade elaborata infrastrukture
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:28.06.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Iva Vuković
Naslov teme:Objektna klasifikacija oblaka točaka za potrebe vrednovanja nekretnina u postupku komasacije
Mentor:doc. dr. sc. Hrvoje Tomić
Datum obrane:28.06.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Andrea Anković
Naslov teme:Klasifikacija oblaka točaka za potrebe određivanja čimbenika vrednovanja nekretnina
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:22.02.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Petar Baban
Naslov teme:GIS karta antičkog grada Salone
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:22.02.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Antonio Banko
Naslov teme:Izrada aplikacije za potrebe vremenske transformacije koordinata
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:22.02.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Tedi Banković
Naslov teme:Primjena globanih kinematičkih modela gibanja tektonskih ploča na teritoriju Republike Hrvatske
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:22.02.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Filip Čekada
Naslov teme:Metode ispitivanja i umjeravanja instrumenata za mjerenje kutova
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:22.02.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Matea Goluža
Naslov teme:Kartografija u proširenoj stvarnosti
Mentor:doc. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić
Datum obrane:22.02.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Nikola Kraljić
Naslov teme:Testiranje programskih rješenja za precizno pozicioniranje točke
Mentor:prof. dr. sc. Željko Bačić
Datum obrane:22.02.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Dunja Krce
Naslov teme:Izrada karte Šibenske biskupije
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:22.02.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Josipa Šlabek
Naslov teme:GIS i interaktivna karta dvoraca i utvrda Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije
Mentor:doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Datum obrane:22.02.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Frane Gilić
Naslov teme:Implementacija sustava za prikaz velikih oblaka točaka u internetskom pregledniku
Mentor:doc. dr. sc. Mario Miler
Datum obrane:08.02.2019.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marijo Pejak
Naslov teme:Primjena jeftinog skenera za izmjeru podzemnih objekata
Mentor:doc. dr. sc. Loris Redovniković
Datum obrane:08.02.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Tea Portner-Špehar
Naslov teme:Solid state lidar kao sensor za izmjeru
Mentor:doc. dr. sc. Loris Redovniković
Datum obrane:08.02.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Kristijan Ramov
Naslov teme:Relativistička geodezija
Mentor:prof. dr. sc. Željko Hećimović
Datum obrane:08.02.2019.
Usmjerenje:Geodezija

Alen Ešegović
Naslov teme:Specifičnosti izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta
Mentor:doc. dr. sc. Loris Redovniković
Datum obrane:23.11.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Ivan Jurišić
Naslov teme:Prostorna analiza nogometne utakmice iz multispektralnog videozapisa
Mentor:doc. dr. sc. Mario Miler
Datum obrane:23.11.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Josipa Karačić
Naslov teme:Web-servis za promjenu kartografske projekcije web-karata
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:23.11.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Paula Maleć
Naslov teme:Analiza učestalosti promjena političkih granica iz OpenStreetMap-a
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:23.11.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Luka Milardović
Naslov teme:Mogućnosti primjene mobitela za izmjeru zatvorenih prostora
Mentor:doc. dr. sc. Loris Redovniković
Datum obrane:23.11.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Lucija Miloloža
Naslov teme:Besplatni skupovi GIS podataka za Hrvatsku
Mentor:doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Datum obrane:23.11.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marina Perić
Naslov teme:Interaktivna turistička karta Osječko-baranjske županije
Mentor:doc. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić
Datum obrane:23.11.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Dominik Tomić
Naslov teme:Prostorno-vremenska analiza urbane vegetacije u Gradu Zagrebu koristeći WorldView satelitske snimke
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:23.11.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Filip Barac
Naslov teme:Određivanje područja uz oronime u Hrvatskoj primjenom sljevova
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Magdalena Bilić
Naslov teme:Utjecaj zračne luke Zagreb na životne uvjete okolnih naselja
Mentor:doc. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Lucija Brajković
Naslov teme:Modeliranje atmosferske korekcije na gravimetrijska mjerenja
Mentor:prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Ivana Ćurčić
Naslov teme:Mogućnosti primjene zemljišnih banaka u Republici Hrvatskoj
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Šime Ćurković
Naslov teme:Izrada tematske karte za potrebe djelovanja DVD Kaštela
Mentor:prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Petar Delać
Naslov teme:Katastarski plan na DEMLAS platformi
Mentor:prof. dr. sc. Miodrag Roić
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Josip Miljenko Džoja
Naslov teme:Ispitivanje i analiza preciznosti rotirajućeg lasera prema međunarodnoj normi
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Viktoria Đuračić
Naslov teme:Prostorno-vremenska analiza urbane vegetacije u Gradu Zagrebu koristeći RapidEye satelitske snimke
Mentor:doc. dr. sc. Mario Miler
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Lovro Franov
Naslov teme:Ispitivanje Indoor Atlas navigacije u zgradi AGG fakulteta
Mentor:prof. dr. sc. Željko Bačić
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Ivan Golub
Naslov teme:Izrada modela drvene krovne konsrukcije teniske sportske dvorane u Rovinju iz podataka 3D laserskog skeniranja
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Dino Grizelj
Naslov teme:Multimedijski kartografski prikazi na nestandardnim medijima
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Mirna Hanževački
Naslov teme:Određivanje pomaka klizišta Kostanjek primjenom UAV-a te analiza dobivenih oblaka točaka
Mentor:doc. dr. sc. Ante Marendić
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Dora Hulina
Naslov teme:Ispitivanje utjecaja GNSS ometača
Mentor:prof. dr. sc. Željko Bačić
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Matea Ivaničić
Naslov teme:Utjecaj različitih konfiguracija Locata mreže na položajnu točnost
Mentor:doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Andrej Jertec
Naslov teme:Analiza kvalitete određenih dinamičkih pomaka primjenom integriranog CMOS senzora u RTS-u
Mentor:doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Ante Kukavica
Naslov teme:Trodimenzionalna izmjera terestričkim laserskim skenerom i vizualizacija crkve sv. Ante u Splitu
Mentor:doc. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Teo Magdić
Naslov teme:Terestrička izmjera poligonske mreže na području parka Jelenovac
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Antonio Margaretić
Naslov teme:Analiza kvalitete geodetskih radova kod sanacije autocesta
Mentor:doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Tomislav Marinović
Naslov teme:Izrada karte Šibenske biskupije
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Andrea Miletić
Naslov teme:Utjecaj reflektora i orijentacije reflektora na mjerenja s robotiziranim totalnim stanicama
Mentor:doc. dr. sc. Ante Marendić
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Paula Moharić
Naslov teme:GIS i interaktivna karta dvoraca i utvrda Krapinsko-zagorske, Varaždinske i Međimurske županije
Mentor:doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Doris Pavić
Naslov teme:Pregled dosadašnjih postignuća u primjeni skenera kao senzora za istovremeno određivanje pozicije i kartiranje
Mentor:doc. dr. sc. Loris Redovniković
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Josip Plazonić
Naslov teme:Analiza funkcionalnosti zemljišnih fondova u svijetu
Mentor:doc. dr. sc. Hrvoje Tomić
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Antonia Pranić
Naslov teme:Pregled dosadašnjih postignuća u primjeni stereo kamera kao senzora za istovremeno određivanje pozicije i kartiranje
Mentor:doc. dr. sc. Loris Redovniković
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Ana Radić
Naslov teme:Interaktivna karta općine Dubrovačko primorje
Mentor:doc. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Jakov Šercer
Naslov teme:Analiza kvalitete prikupljenih podataka bespilotnom letjelicom na klizištu Kostanjek
Mentor:doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Anja Škara
Naslov teme:Interaktivna multimedijska karta grada Zagreba
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Sara Šram
Naslov teme:Automatizacija izrade karata Hrvatske iz podataka OpenStreetMapa
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Filip Stipčić
Naslov teme:Interaktivna multimedijska karta grada Duge Rese
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Darija Sušac
Naslov teme:Određivanje pomaka klizišta primjenom bespilotne letjelice
Mentor:doc. dr. sc. Ante Marendić
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Barbara Telebec
Naslov teme:Analiza vegetacijskih indeksa triju različitih šumskih područja u RH
Mentor:doc. dr. sc. Andrija Krtalić
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Frane Tokić
Naslov teme:Izrada 3D kartografskog prikaza Makarske rivijere
Mentor:prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Matea Zlatunić
Naslov teme:Metapodaci katastra na DEMLAS platformi
Mentor:prof. dr. sc. Miodrag Roić
Datum obrane:21.09.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivana Hadžić
Naslov teme:Vrednovanje turističkih lokacija područja Staroga Grada primjenom prostornih podataka
Mentor:doc. dr. sc. Hrvoje Tomić
Datum obrane:07.09.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Mladen Maltarski
Naslov teme:Izrada digitalnog trodimenzionalnog prikaza scene upotrebom satelitskih stereo snimki
Mentor:doc. dr. sc. Andrija Krtalić
Datum obrane:07.09.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Perica Mihaljević
Naslov teme:Podvodna izmjera speleoloških objekata
Mentor:doc. dr. sc. Loris Redovniković
Datum obrane:07.09.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Viktor Mihoković
Naslov teme:Primjena umjetnih neuronskih mreža za detekciju i mapiranje urbane vegetacije uz gradske prometnice koristeći multispektralni video
Mentor:doc. dr. sc. Mario Miler
Datum obrane:07.09.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivana Prpić
Naslov teme:Klasifikacija oblaka točaka za potrebe prostornog planiranja
Mentor:doc. dr. sc. Hrvoje Tomić
Datum obrane:07.09.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Filip Blažević
Naslov teme:Nove katastarske izmjere u Republici Hrvatskoj
Mentor:doc. dr. sc. Loris Redovniković
Datum obrane:13.07.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Ivan Brkić
Naslov teme:Primjena metoda strojnog učenja za prostorno-vremensku analizu rasprostranjenosti šišmiša roda "Plecotus" u Hrvatskoj
Mentor:doc. dr. sc. Mario Miler
Datum obrane:13.07.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Mateo Garofulić
Naslov teme:Primjena podataka prostornog planiranja kao čimbenika vrednovanja nekretnina
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:13.07.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Lovro Klarić
Naslov teme:Izrada modela i deformacijska analiza kupole KC Dražen Petrović na temelju mjerenja 3D laserskim skenerom
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:13.07.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Alan Krmpotić
Naslov teme:Geodetski radovi kod dalekovoda
Mentor:doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Datum obrane:13.07.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Nejira Mandal
Naslov teme:Određivanje vertikalnih i horizontalnih pomaka brane Potkoš
Mentor:doc. dr. sc. Ante Marendić
Datum obrane:13.07.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Antonio Njegovan
Naslov teme:Analiza slobodnih aplikacija za mjerenje buke
Mentor:doc. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić
Datum obrane:13.07.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ena Smoković
Naslov teme:Homogenizacija katastarskog plana katastarske općine Plomin
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:13.07.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Đurđica Šparavec
Naslov teme:Preuzimanje katastarskih podataka putem Web Feature Servicea
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:13.07.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Stipe Štroliga
Naslov teme:Utjecaj različitih tipova nivelmanskih letvi na preciznost mjerenja geometrijskim nivelmanom
Mentor:doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Datum obrane:13.07.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Luka Zalović
Naslov teme:Ispitivanje primjene SLAM tehnologije za potrebe dokumentiranja izvedenog stanja građevine
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:13.07.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Klara Baklaić
Naslov teme:Interaktivni internetski plan grada Virovitice
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:29.06.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Denis Blaženka
Naslov teme:Ispitivanje navigacijske i ortofoto točnosti bespilotnih letjelica
Mentor:prof. dr. sc. Željko Bačić
Datum obrane:29.06.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Ivor Bukovšak
Naslov teme:Kartiranje poplavljenih područja korištenjem podataka Sentinel-2 satelitske misije na području grada Nina
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:29.06.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Mihael Galinac
Naslov teme:Automatska detekcija nesreće biciklista koristeći pametne telefone
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:29.06.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Silvio Kober
Naslov teme:Analiza točnosti primjene bespilotnih letjelica u katastarskim izmjerama
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:29.06.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Vladimir Mijić
Naslov teme:3D webGIS temeljen na slobodnim prostornim podacima
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:29.06.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Đana Šimičić
Naslov teme:Geodetski radovi u postupku izgradnje podzemnih vodova
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:29.06.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Hrvoje Anić
Naslov teme:Izmjera i izrada 3D modela kamenoloma primjenom bespilotne letjelice
Mentor:doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Datum obrane:16.02.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Kristina Bedrica
Naslov teme:GIS kulturno-povijesnih znamenitosti stare jezgre grada Šibenika
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:16.02.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Josip Bender
Naslov teme:InSAR vremenski nizovi u praćenju vertikalnih pomaka Zemljine kore
Mentor:prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Datum obrane:16.02.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Ivan Bratić
Naslov teme:Analiza službenih prostornih podataka o zemljištu za potrebe vrednovanja čimbenika komasacije
Mentor:doc. dr. sc. Hrvoje Tomić
Datum obrane:16.02.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Enia Ćakić
Naslov teme:Kartiranje opožarenih područja korištenjem podataka Sentinel-2 satelitske misije na području Dalmacije
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:16.02.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Petra Dželalija
Naslov teme:Dinamička karta buke dijela grada Zagreba
Mentor:doc. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić
Datum obrane:16.02.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Karlo Košč
Naslov teme:Interaktivna turistička karta Bjelovarsko-Bilogorske županije
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:16.02.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Eleonora Kučić
Naslov teme:Statistička analiza i tematski prikaz gustoće prometa na cestama Republike Hrvatske
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:16.02.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Jure Mandarić
Naslov teme:Vrednovanje katastarskih čestica za potrebe planiranja komasacije poljoprivrednog zemljišta na području Starogradskog polja
Mentor:doc. dr. sc. Hrvoje Tomić
Datum obrane:16.02.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marija Perić
Naslov teme:Primjena GIS-a u odabiru novih lokacija škola grada Zagreba
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:16.02.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Petra Vrdoljak
Naslov teme:Izrada interaktivne turističke karte park-šume Marjan
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:16.02.2018.
Usmjerenje:Geodezija

Marko Ravnjak
Naslov teme:Analiza visinskih razlika dobivenih nezavisnim mjerenjima metodom preciznog geometrijskog nivelmana
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:02.02.2018.
Usmjerenje:Geoinformatika

Andrea Bašić
Naslov teme:Ujedinjenje nacionalnih visinskih sustava određivanjem vertikalnih pomaka datuma i vrijednosti potencijala W0
Mentor:prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Datum obrane:24.11.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Nikola Bošković
Naslov teme:Primjena monokularne LSD-SLAM metode u izmjeri rudnika
Mentor:doc. dr. sc. Loris Redovniković
Datum obrane:24.11.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Marin Ivančić
Naslov teme:Hidrografska izmjera jezera Jarun metodom dvofrekventne batimetrije
Mentor:prof. dr. sc. Boško Pribičević
Datum obrane:24.11.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Jurica Jagetić
Naslov teme:Modeliranje baze, vizualizacija i analiza prostornih podataka Geodetske planinarske obilaznice (GPO)
Mentor:prof. dr. sc. Dragan Špoljarić
Datum obrane:24.11.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Mario Podrug
Naslov teme:Terestričko mobilno lasersko skeniranje dijela željezničke pruge Karlovac - Hrvatski Leskovac
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:24.11.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Stipe Sanseović
Naslov teme:Izmjera i vizualizacija crkve SV. Mihovila u Dolu na Hvaru
Mentor:prof. dr. sc. Miodrag Roić
Datum obrane:24.11.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Dinko Tica
Naslov teme:Trigonometrijsko mjerenje visinskih razlika bliskih točaka
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:24.11.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Tihana Vidnjević
Naslov teme:Mogućnosti primjene istovremenog određivanja položaja i kartiranja (SLAM) u kartografiji
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:24.11.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Janko Zorko
Naslov teme:Analiza utjecaja reflektora na preciznost mjerenja pravaca i dužina s totalnim stanicama
Mentor:doc. dr. sc. Ante Marendić
Datum obrane:24.11.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Matija Balaško
Naslov teme:Izrada pješčanika s dopunjenom stvarnosti za modeliranje topografije
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:22.09.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Luka Barić
Naslov teme:Vektorizacija k.o. Vrisnik
Mentor:prof. dr. sc. Miodrag Roić
Datum obrane:22.09.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Domagoj Berić
Naslov teme:Geodetski radovi u postupku rekonstrukcije autoceste Zagreb - Macelj
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:22.09.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Jelena Berković
Naslov teme:Lasersko skeniranje i izrada dokumentacije arheološkog nalazišta u Gozdenici
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:22.09.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Borna Bešenić
Naslov teme:Rekonstrukcija oblika strukture iz kretanja pomoću video snimaka
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:22.09.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Dominik Bistrović
Naslov teme:Geodetski radovi u postupku izgradnje ceste na području Grada Zagreba
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:22.09.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Ivan Bošnjak
Naslov teme:Aerotriangulacija digitalnih snimki
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:22.09.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Irena Brajičić
Naslov teme:Lasersko skeniranje i izrada dokumentacije arheološkog nalazišta u Caskoj
Mentor:prof. dr. sc. Boško Pribičević
Datum obrane:22.09.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Dijana Burazer
Naslov teme:Narativni kartografski prikaz putovanja i djelovanja Ruđera Boškovića
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:22.09.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivana Ćerdić
Naslov teme:Optimiranje plana mjerenja pomaka na klizištu sa analizom točnosti geodetske osnove
Mentor:doc. dr. sc. Ante Marendić
Datum obrane:22.09.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Valentina Čudina
Naslov teme:Standardizacija modela urbanih područja u OpenStreetMapu
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:22.09.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Martina Dodig
Naslov teme:Ustrojstvo Laboratorija za mjerenja i mjernu tehniku prema normi HRN EN ISO 17025: 2007
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:22.09.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Borna Gašpert
Naslov teme:Geodetski radovi za projektiranje i izgradnju industrijske zone Lonići
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:22.09.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Goran Grčić
Naslov teme:Detekcija promjena vegetacijskog pokrova primjenom satelitskih tehnologija za područje Gorskog kotara
Mentor:prof. dr. sc. Željko Hećimović
Datum obrane:22.09.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marina Gudelj
Naslov teme:Analiza promjena zemljišnog pokrova u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:22.09.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marko Hobar
Naslov teme:O definiciji SI sekunde i zašto uvodimo prijestupnu sekundu
Mentor:prof. dr. sc. Dragan Špoljarić
Datum obrane:22.09.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Goran Jerneić
Naslov teme:Promjena površine objekata pri pojednostavljenju linija
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:22.09.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Ivan Krstanović
Naslov teme:Ispitivanje kvalitete prikupljenih podataka bespilotnom letjelicom senseFly eBee RTK
Mentor:doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Datum obrane:22.09.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Mia Lozo
Naslov teme:Kvaliteta sadašnjih i razvoj modernih visinskih sustava: Nivelman i/ili geoid
Mentor:prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Datum obrane:22.09.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Pavla Maljković
Naslov teme:Izrada 3D modela Tehničkog muzeja u Zagrebu pomoću programa VisualSFM
Mentor:doc. dr. sc. Loris Redovniković
Datum obrane:22.09.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Tomislav Marić
Naslov teme:Izrada modela podvodnog objekta na lokaciji Banj
Mentor:doc. dr. sc. Hrvoje Tomić
Datum obrane:22.09.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Tisa Nalić
Naslov teme:Poboljšanje ili moguće novo definiranje nebeskog referentnog okvira iz mjerenja VLBI nizova
Mentor:prof. dr. sc. Dragan Špoljarić
Datum obrane:22.09.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Antonio Udović
Naslov teme:Automatsko kodiranje segmenata cestovne mreže prema iRAP specifikaciji uporabom geoprostornih podataka
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:22.09.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Andrija Vlašić
Naslov teme:Precizno određivanje visina stupova kalibracijske baze
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:22.09.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Sandra Vrgoč
Naslov teme:Primjena WorldView-2 satelitskih snimaka za detekciju ilegalnih odlagališta otpada
Mentor:doc. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić
Datum obrane:22.09.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Kristijan Bojko
Naslov teme:Gis šuma gospodarske jedinice Bjelovarska Bilogora
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:08.09.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Nikolina Ernečić
Naslov teme:Interaktivna turistička karta Vukovarsko-srijemske županije
Mentor:doc. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić
Datum obrane:08.09.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Stipe Filipi
Naslov teme:Ispitivanje potencijala primjene satelitske altimetrije za praćenja srednje razine vodene površine velikih jezera
Mentor:prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Datum obrane:08.09.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Ana Hrvatin
Naslov teme:Turistička karta i turistički potencijal Pazina
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:08.09.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Luka Jurjević
Naslov teme:Kalibracija kamere bespilotne letjelice
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:08.09.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Martin Šutalo
Naslov teme:Dinamika šumskog pokrova RH utvrđena upotrebom Modis vegetacijskih indeksa i prostorno - vremenskih analiza prikazanih geovizualizacijskim alatima
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:08.09.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Samanta Bačić
Naslov teme:Određivanje statičke i dinamičke komponente pomaka izmjerenih s RTS-om pri dinamičkom djelovanju opterećenja
Mentor:doc. dr. sc. Ante Marendić
Datum obrane:07.07.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Ivana Čuljak
Naslov teme:Određivanje horizontalnih pomaka hidroelektrane Mostar
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:07.07.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Petra Grbić
Naslov teme:Kartografska vizualizacija statističkih podataka
Mentor:doc. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić
Datum obrane:07.07.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Frane Gregov
Naslov teme:Klasifikacija digitalnih modela terena u svrhu masovnog vrednovanja nekretnina
Mentor:doc. dr. sc. Hrvoje Tomić
Datum obrane:07.07.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Dina Grubišić
Naslov teme:Monitoring Starog mosta u Sisku različitim geodetskim metodama
Mentor:doc. dr. sc. Ante Marendić
Datum obrane:07.07.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Ivan Hajtić
Naslov teme:Dinamička karta buke grada Bjelovara
Mentor:doc. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić
Datum obrane:07.07.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Nikša Ivaniš
Naslov teme:Ocjena zemljišnog fonda u komasaciji
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:07.07.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Senka Jukić
Naslov teme:Procjena utjecaja promjene srednje razine mora na području srednjeg Jadrana
Mentor:prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Datum obrane:07.07.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Marija Jurić
Naslov teme:Uspostava i analiza geodetske osnove željezničke pruge Gradec - Sveti Ivan Žabno
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:07.07.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marija Knežević
Naslov teme:Geodetski radovi na eksploatacijskom polju Oršulica-kosa
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:07.07.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Maja Kožul
Naslov teme:Ispitivanje izloženosti buci zdravstvenih ustanova
Mentor:doc. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić
Datum obrane:07.07.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Kristina Matika
Naslov teme:Usporedba točnosti pozicioniranja Galileo i drugih GNSS-a
Mentor:prof. dr. sc. Željko Bačić
Datum obrane:07.07.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Dino Merša
Naslov teme:Interpretacija, analiza i klasifikacija multispektralnih satelitskih snimki WorldView2
Mentor:doc. dr. sc. Andrija Krtalić
Datum obrane:07.07.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marko Pleić
Naslov teme:Održavanje geodetskog plana na web-u
Mentor:doc. dr. sc. Loris Redovniković
Datum obrane:07.07.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Sebastijan Sekulić
Naslov teme:Primjena metoda strojnog učenja za klasifikaciju šumskih područja
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:07.07.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Jelena Vrgoč
Naslov teme:Primjenjivost bespilotne letjelice "SurveyDron01" za potrebe izmjere katastarskih podataka
Mentor:doc. dr. sc. Hrvoje Tomić
Datum obrane:07.07.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Katarina Župan
Naslov teme:Proceduralno 3D modeliranje i vizualizacija
Mentor:prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
Datum obrane:07.07.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Smiljan Buhin
Naslov teme:Primjena web-servisa u prostornom planiranju
Mentor:doc. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić
Datum obrane:16.06.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Josip Čikeš
Naslov teme:Snimanje područja zaseoka Čikeši bespilotnom letjelicom
Mentor:prof. dr. sc. Željko Hećimović
Datum obrane:16.06.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Mišel Faraguna
Naslov teme:Katalog i analiza satelitskih misija
Mentor:prof. dr. sc. Željko Hećimović
Datum obrane:16.06.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Iva Gloc Desić
Naslov teme:Usporedba softvera za izradu kartografskog prikaza
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:16.06.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Mihael Jakoubek
Naslov teme:Izrada geodetskih elaborata na području grada Požege
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:16.06.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Josip Križanović
Naslov teme:Komasacijska realokacija čestica s preferencijama učesnika
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:16.06.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Franco Matulja
Naslov teme:Specifikacije pri evidentiranju nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišnoj knjizi
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:16.06.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Alen Modrušan
Naslov teme:Obrada satelitskih SAR podataka
Mentor:prof. dr. sc. Željko Hećimović
Datum obrane:16.06.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Marina Osojnički
Naslov teme:GIS arheoloških lokaliteta Hvara
Mentor:prof. dr. sc. Nada Vučetić
Datum obrane:16.06.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Dorijan Radočaj
Naslov teme:Analiza poljoprivrednog zemljišta korištenjem metoda daljinskih istraživanja
Mentor:doc. dr. sc. Andrija Krtalić
Datum obrane:16.06.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivan Repanić
Naslov teme:Ispitivanje preciznosti teodolita prema međunarodnoj normi u nepovoljnim terenskim uvjetima
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:16.06.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Josip Šiško
Naslov teme:Obrada satelitskih SAR podataka
Mentor:prof. dr. sc. Željko Hećimović
Datum obrane:16.06.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Petra Živičnjak
Naslov teme:GIS arheoloških nalazišta grada Vinkovaca
Mentor:doc. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić
Datum obrane:16.06.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Oriana Buljubašić
Naslov teme:Odnos prodajnih i kupovnih cijena zemljišta za područje Hvara
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:17.02.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Antonija Ercegović
Naslov teme:Primjena podataka DEMLAS-a za potrebe komasacije zemljišta na području otoka Hvara
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:17.02.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Janko Husnjak
Naslov teme:Hidrografska izmjera slapišta hidroelektrane Dubrava
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:17.02.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Igor Juričev Martinčev
Naslov teme:Geodetski radovi u postupku izrade elaborata telekomunikacijske mreže za Katastar vodova
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:17.02.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Andrea Lukić
Naslov teme:Program opažanja Zemlje Kopernik i dodatna lokalna mjerenja
Mentor:prof. dr. sc. Željko Hećimović
Datum obrane:17.02.2017.
Usmjerenje:Geodezija

Petra Vrljičak
Naslov teme:Usklađenost Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina i TEGoVA standarda
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:17.02.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ana Bodrožić
Naslov teme:Izrada modela ugroženosti od poplava za područje rijeke Kupe u gradu Karlovcu
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:03.02.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Hrvoje Sertić
Naslov teme:Prostorna vizualizacija aktivnosti webGIS aplikacije
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:03.02.2017.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ana Babić
Naslov teme:Ispitivanje mogućnosti slobodnog softvera za određivanje temperature tla na temelju Landsat 8 satelitskih snimaka
Mentor:doc. dr. sc. Hrvoje Tomić
Datum obrane:25.11.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Mate Glaurdić
Naslov teme:O problemu bojanja grafova s primjenom u kartografiji
Mentor:doc. dr. sc. Jelka Beban-Brkić
Datum obrane:25.11.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Igor Rajić
Naslov teme:Prostorna analiza stanja biciklističke infrastrukture u Gradu Zagrebu
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:25.11.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivana Bevanda
Naslov teme:Analiza stabilnosti geodetske osnove za praćenje pomaka i deformacija
Mentor:prof. dr. sc. Gorana Novaković
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivan Branimir Blažic
Naslov teme:Prostorno-vremenska analiza satelitskih snimki riječnog korita na području Drave
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Petar Božičević
Naslov teme:Web portal Upoznaj Veli Lošinj
Mentor:prof. dr. sc. Dragan Špoljarić
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Ante-Leo Čatlak
Naslov teme:Geodetski radovi u postupku izgrade elaborata plinovoda za katastar vodova
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Lucija Čupić
Naslov teme:Programska podrška za upravljanje i organizaciju rada geodetskog ureda
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Ivan Deanović
Naslov teme:Uspostava i testiranje IndoorAtlas navigacije u zgradi AGG fakulteta
Mentor:prof. dr. sc. Željko Bačić
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Katarina Delić
Naslov teme:Usporedba modela klizišta Vinagora na osnovu podataka UAV fotogrametrije i arhivskih aerofotogrametrijskih snimaka DGU
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Mate Dželalija
Naslov teme:GIS izvora voda u Republici Hrvatskoj
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Darko Džido
Naslov teme:Umjeravanje invarskih nivelmanskih letava
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Tin Đanić
Naslov teme:Poluautomatska klasifikacija Sentinel satelitskih snimaka
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Petar Đivanović
Naslov teme:Prikazivanje reljefnih oblika u digitalnoj kartografiji
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Amalija Glavan
Naslov teme:Korelacija tektonske aktivnosti i mareografskih opažanja
Mentor:prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Iva Gržinić
Naslov teme:Analiza preciznosti i točnosti određivanja koordinata točaka na otvorenom prostoru primjenom Locata sustava za pozicioniranje
Mentor:doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Dino Gusić
Naslov teme:Lasersko skeniranje objekata kulturne baštine
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Matea Hlupić
Naslov teme:Izrada Geodetskog projekta na području Slavonskog Broda
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Tomislav Jogun
Naslov teme:Izrada političke karte svijeta iz podataka OpenStreetMapa
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivana Kirinčić
Naslov teme:Određivanje visinskih pomaka metodom geometrijskog nivelmana
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Luka Kotromanović
Naslov teme:Lasersko skeniranje spomenika kulturne baštine
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Ivan Kraljević
Naslov teme:Primjena slobodnih softvera za višekriterijsku analizu prostornih podataka masovnog vrednovanja nekretnina
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Mate Kuliš
Naslov teme:Određivanje simuliranih pomaka građevina automatiziranim postupkom mjerenja sa robotiziranom mjernom stanicom
Mentor:doc. dr. sc. Ante Marendić
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Marin Leontenko
Naslov teme:Kartiranje požarnih površina na području Republike Hrvatske korištenjem satelitskih snimki
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Mia Lerinc
Naslov teme:Softverska podrška za izjednačenje slobodnih geodetskih mreža
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Vicko Mikulić
Naslov teme:Hidrografska izmjera jezera Jarun i određivanje debljine mulja primjenom geološkog dubinomjera
Mentor:prof. dr. sc. Boško Pribičević
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Marko Miljković
Naslov teme:Lasersko skeniranje, 3D modeliranje i vizualizacija Đulinog ponora
Mentor:doc. dr. sc. Loris Redovniković
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Filip Mudronja
Naslov teme:Sentinel satelitske misije i njihov doprinos geodeziji i geoinformatici
Mentor:prof. dr. sc. Željko Hećimović
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Tomislav Opačak
Naslov teme:Ispitivanje elektrooptičkih daljinomjera na kalibracijskoj bazi
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Vedran Posavec
Naslov teme:Geodetski radovi u postupku izgradnje plinovodne mreže
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Mile Prša
Naslov teme:Prikupljanje i vrednovanje preferencija sudionika komasacije
Mentor:doc. dr. sc. Hrvoje Tomić
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Luka Ricov
Naslov teme:Geoinformacije u upravljanju obalnim pojasom
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Zoran Šarac
Naslov teme:Kombinacija ručnog daljinomjera i GNSS RTK uređaja u geodetskoj izmjeri
Mentor:doc. dr. sc. Loris Redovniković
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Hrvoje Sever
Naslov teme:Utjecaj refrakcije na trigonometrijsko mjerenje visina bliskih točaka
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Kristina Šimunić
Naslov teme:Izgradnja kapaciteta NIPP-a: Uporaba prostornih podatka u Republici Hrvatskoj
Mentor:doc. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Petra Slavinić
Naslov teme:Usporedba podataka laserskog skeniranja i fotogrametrije na primjeru kamenoloma Bizek
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Petar Sučić
Naslov teme:Ispitivanje utjecaja vidljivosti GNSS satelita na rezultate VPPS CROPOS-a
Mentor:doc. dr. sc. Danijel Šugar
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Tomislav Tadić
Naslov teme:Monitoring mosta robotiziranom mjernom stanicom Leica TPS 1200
Mentor:doc. dr. sc. Ante Marendić
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Dario Turković
Naslov teme:Geodetska izmjera i prikaz turističkog dijela Donje Cerovačke špilje
Mentor:doc. dr. sc. Loris Redovniković
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Matea Vidaković
Naslov teme:Redukcija povijesnih podataka Zemljina magnetskog polja
Mentor:prof. dr. sc. Mario Brkić
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Ivana Vidić
Naslov teme:Analiza globalnih geopotencijalnih modela iz GNSS-nivelmanskih točaka i gravimetrijskih mjerenja u svijetu
Mentor:prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Vedran Vladić
Naslov teme:Visual Analysis of Football Data
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Tomislav Začek
Naslov teme:Izrada geodetske situacije u svrhu ishođenja lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacije u gradu Sinju
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marinela Žgrablić
Naslov teme:Fotogrametrijska izmjera flišnih padina u Istri
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:30.09.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Lovorka Bošković
Naslov teme:WebGIS gustoće stanovništva Hrvatske
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:16.09.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Maja Buha
Naslov teme:Geodetski radovi u postupku iskolčenja vijadukta Sava-Odra
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:16.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Ivana Kanižaj
Naslov teme:Geodetski model tektonskih pomaka Jadranske mikroploče
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:16.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Josipa Landeka
Naslov teme:Prvo testiranje Locata tehnologije visoko preciznog pozicioniranja u Hrvatskoj
Mentor:prof. dr. sc. Gorana Novaković
Datum obrane:16.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Jelena Marković
Naslov teme:Harmonizacija meteoroloških podataka u skladu s OGC/INSPIRE standardima
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:16.09.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marija Milovac
Naslov teme:Analiza duljina mjerenih elektrooptičkim daljinomjerima sa i bez reflektora
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:16.09.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Luka Mladinić
Naslov teme:Analiza geoportala Državne geodetske uprave
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:16.09.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Dario Panić
Naslov teme:Analiza kvalitete kinematičkih podataka mjerenja praćenja šinskih vozila pomoću RTS-a Leica TPS1201
Mentor:doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Datum obrane:16.09.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Sara Vučković
Naslov teme:Interaktivna trodimenzionalna vizualizacija slobodnih prostornih podataka
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:16.09.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Anastazija Bakran
Naslov teme:Primjena postojećih web-servisa u turističkoj kartografiji
Mentor:doc. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić
Datum obrane:15.07.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Orsat Benić
Naslov teme:Analiza podataka 3D laserskog skeniranja i modela dobivenog iz video snimaka visoke rezolucije na primjeru filmskog grada Mana
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:15.07.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Vjekoslav Biluš
Naslov teme:Izrada Geodetskog projekta za područje grada Velika Gorica
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:15.07.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Jelena Gabela
Naslov teme:Utjecaj defektne konfiguracije CROPOS stanica na VPPS mjerenja
Mentor:prof. dr. sc. Željko Bačić
Datum obrane:15.07.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Grgo Gotovac
Naslov teme:Određivanje statičkih pomaka mosta različitim geodetskim metodama
Mentor:doc. dr. sc. Ante Marendić
Datum obrane:15.07.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Mario Grabovac
Naslov teme:Interaktivna turistička karta Imotskog za mobilne uređaje
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:15.07.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Roko Grzunov
Naslov teme:Ispitivanje performansi INS/GNSS senzora bespilotnih letjelica
Mentor:prof. dr. sc. Željko Bačić
Datum obrane:15.07.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivan Kolar
Naslov teme:Usporedba vanjske i unutarnje točnosti eBee ortofota na test lokaciji na Velebitu
Mentor:prof. dr. sc. Željko Bačić
Datum obrane:15.07.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivan Majić
Naslov teme:Detekcija i analiza urbane vegetacije uz gradske prometnice
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:15.07.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Bruno Marđetko
Naslov teme:Određivanje pomaka pješačkog mosta preko Miramarske ceste primjenom DSLR fotoaparata Nikon D750
Mentor:doc. dr. sc. Ante Marendić
Datum obrane:15.07.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Leona Menalo
Naslov teme:Testiranje karakteristika programa Drone to Map za bespilotne letjelice na testnom-poligonu na Velebitu
Mentor:doc. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić
Datum obrane:15.07.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Andreja Mustač
Naslov teme:Kartografija za djecu
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:15.07.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Lovre Nekić
Naslov teme:Izmjera i kalibracija spremnika nafte u RN Sisak primjenom metode laserskog skeniranja
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:15.07.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Ines Pavičić
Naslov teme:Određivanje statičkih pomaka pješačkog mosta primjenom integriranog CMOS senzora u RTS-u
Mentor:doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Datum obrane:15.07.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Jurica Polegubić
Naslov teme:Vektorizacija katastarske općine Svirče
Mentor:prof. dr. sc. Miodrag Roić
Datum obrane:15.07.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Valentino Radak
Naslov teme:Informacijski sustav zelenih površina
Mentor:doc. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić
Datum obrane:15.07.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Katija Špika
Naslov teme:Interaktivna turistička web karta Trogira i okolice
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:15.07.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Karlo Tkalec
Naslov teme:Geodetska izmjera i 3D prikaz špilje Vindije
Mentor:doc. dr. sc. Loris Redovniković
Datum obrane:15.07.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Antonio Tupek
Naslov teme:Određivanje dinamičkih pomaka pješačkog mosta primjenom integriranog CMOS senzora u RTS-u
Mentor:doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Datum obrane:15.07.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Ina Zlojutro
Naslov teme:Geodetska izmjera i prikaz turističkog dijela Gornje Cerovačke špilje
Mentor:doc. dr. sc. Loris Redovniković
Datum obrane:15.07.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Luka Alaupović
Naslov teme:Analiza točnosti određivanja visina geometrijskim, trigonometrijskim i GNSS nivelmanom
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:01.07.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Franko Buča
Naslov teme:Usporedba podataka slivnih područja dobivenih na osnovu digitalnog modela terena i Landsat satelitskih snimaka
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:01.07.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Dominik Dujnić
Naslov teme:Usporedba vanjske i unutarnje točnosti eBee ortofota na test lokaciji na Velebitu
Mentor:prof. dr. sc. Željko Bačić
Datum obrane:01.07.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Majda Ivić
Naslov teme:Pomorski katastar
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:01.07.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Nataša Jovanović
Naslov teme:Ažuriranje podataka STOKIS-a
Mentor:prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
Datum obrane:01.07.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Filip Lagator
Naslov teme:Izravna monokularna tehnika istovremene lokalizacije i kartiranja
Mentor:doc. dr. sc. Loris Redovniković
Datum obrane:01.07.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Ivana Lončar
Naslov teme:Primjena slobodnih softvera kod preraspodjele zemljišta u okviru komasacije
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:01.07.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marija Mišković
Naslov teme:A priori analiza točnosti geodetske osnove za praćenje klizišta
Mentor:prof. dr. sc. Gorana Novaković
Datum obrane:01.07.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Mateja Moslavac
Naslov teme:Fotogrametrijska izmjera arheoloških artefakata
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:01.07.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ružica Šiško
Naslov teme:Prostorna analiza postojeće evidencije nekretnina u RH
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:01.07.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Lovro Šlabek
Naslov teme:Moderne tehnologije u funkciji pametnih gradova
Mentor:doc. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić
Datum obrane:01.07.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Anja Černeka
Naslov teme:Snimanje i prikaz speleoloških objekata
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mira Ivković
Datum obrane:19.02.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Antonio Gaćina
Naslov teme:Ispitivanje kvalitete prikupljenih podataka bespilotnom letjelicom senseFly
Mentor:doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Datum obrane:19.02.2016.
Usmjerenje:Geodezija

Jurica Miletić
Naslov teme:Ispitivanje preciznosti nivelira prema međunarodnoj normi
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:19.02.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marko Polovina
Naslov teme:Prostorno indeksiranje kompleksnih geometrijskih oblika u nerelacijskim bazama podataka
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:19.02.2016.
Usmjerenje:Geoinformatika

Karlo Bilić
Naslov teme:Primjena radio frekvencijske identifikacije u geodeziji
Mentor:doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Datum obrane:11.12.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Toni Dokoza
Naslov teme:Modeli sudjelovanja vlasnika u postupku komasacije
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:11.12.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Bojan Janjanin
Naslov teme:Analiza izmjere Keopsove piramide
Mentor:doc. dr. sc. Jelka Beban-Brkić
Datum obrane:11.12.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Marin Kežić
Naslov teme:Obrada i analiza poprečnih profila tunela "Dolje" izmjerenih robotiziranom totalnom stanicom Leica TPS 1201 i laserskim daljinomjerom Leica DISTO X2
Mentor:doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Datum obrane:11.12.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Nikola Perleta
Naslov teme:Vektorizacija katastarske općine Jelsa
Mentor:prof. dr. sc. Miodrag Roić
Datum obrane:11.12.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Katarina Vardić
Naslov teme:Promjena ubrzanja sile teže i masa kroz vrijeme
Mentor: dr. sc. Thomas Gruber
Datum obrane:11.12.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Marko Idžojtić
Naslov teme:Ispitivanje karakteristika inercijalnog senzora Spatial INS/GNSS uređaja
Mentor:prof. dr. sc. Željko Bačić
Datum obrane:25.09.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Sara Konta
Naslov teme:Određivanje vertikalnog gradijenta ubrzanja sile teže u zgradi AGG fakulteta
Mentor:prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Datum obrane:25.09.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Tomislav Medić
Naslov teme:Izmjera nepristupačnih područja pomoću bespilotnih letjelica
Mentor:prof. dr. sc. Miodrag Roić
Datum obrane:25.09.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Katarina Milec
Naslov teme:Ispitivanje performansi VPPS servisa CROPOS i BiHPOS mreža
Mentor:prof. dr. sc. Željko Bačić
Datum obrane:25.09.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Marko Šibenik
Naslov teme:Internetska biciklistička karta Zagreba
Mentor:prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
Datum obrane:25.09.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Jasmina Antolović
Naslov teme:Usporedba sustava zemljišne administracije u Hrvatskoj i Sloveniji
Mentor:izv. prof. dr. sc. Vlado Cetl
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Domagoj Čota
Naslov teme:Model turističke web-karte zasnovan na množinski prikupljenim prostornim podacima
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marina Giljanović
Naslov teme:Uloga geoinformacija u kriznim situacijama
Mentor:izv. prof. dr. sc. Vlado Cetl
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Josip Gulin
Naslov teme:Razvoj prototipa za evaluaciju GNSS prijamnika na urbanim cestovnim mrežama
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marija Herent
Naslov teme:Računalna podrška za obradu podataka geodetskih mjerenja
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Ivor Hodulak
Naslov teme:Geostatistička analiza korištenja sigurnosnog pojasa u osobnim automobilima i zaštitnih kaciga na motociklima i mopedima
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivan Josić
Naslov teme:Višekriterijska analiza prostornih podataka primjenom slobodnog softvera u službi masovnog vrednovanja nekretnina otoka Hvara
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Mario Jović
Naslov teme:Hidrografska izmjera i izrada 3D modela jezera šljunčare Hrastovljani
Mentor:prof. dr. sc. Boško Pribičević
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Vesna Jurić
Naslov teme:Trodimenzionalni interaktivni kartografski prikazi za turističke svrhe
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Filip Kovačić
Naslov teme:O empirijskom modelu dnevne promjene deklinacije za Hrvatsku
Mentor:prof. dr. sc. Mario Brkić
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Petra Labura
Naslov teme:Kartografski prikazi dalmatinskih gradova iz Muzeja Correr u Veneciji
Mentor:doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Sonja Lihter
Naslov teme:Atlas Maximiliana de Trauxa s planovima hrvatskih gradova
Mentor:doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Gordana Mađor
Naslov teme:Primjena GIS-a u kartografsko-povijesnim analizama tijeka izgradnje splitskih utvrda
Mentor:doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Tomislav Majcan
Naslov teme:Europski satelitski sustavi - Galileo i EGNOS
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Iva Majetić
Naslov teme:3D modeliranje i vizualizacija podzemne špilje iz oblaka točaka
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Joško Marić
Naslov teme:Mogućnosti primjene bespilotnih letjelica u geodeziji na primjeru bespilotne letjelice "SurveyDrone 01"
Mentor:prof. dr. sc. Miodrag Roić
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Lucijo Martinić
Naslov teme:Copernicus program opažanja Zemlje
Mentor:prof. dr. sc. Željko Hećimović
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Pavao Menix
Naslov teme:Primjena GIS-a u organiziranju sportskih natjecanja
Mentor:doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Damir Mešić
Naslov teme:Izrada 3D modela postojećeg stanja krovne konstrukcije dvorane Višnjik iz podataka terestričkog laserskog skeniranja
Mentor:prof. dr. sc. Boško Pribičević
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Veronika Nikolić
Naslov teme:Ispitivanje mogućnosti bespilotnih letjelica i pravna regulativa
Mentor:izv. prof. dr. sc. Vlado Cetl
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Ivana Oršulić
Naslov teme:Usporedba različitih algoritama za simulaciju poplavnog područja u dolini Neretve
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Margarita Pedišić
Naslov teme:Trodimenzionalna izmjera i vizualizacija unutrašnjosti crkve Sv. Roka u Starom Gradu na otoku Hvaru
Mentor:prof. dr. sc. Miodrag Roić
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Mišel Peran
Naslov teme:Testiranje mobilnih geodetskih aplikacija za osnovne inženjerske zadatke
Mentor:doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Nino Pijanović
Naslov teme:Kartiranje podvodnih staništa iz podataka višesnopnog sonara
Mentor:prof. dr. sc. Boško Pribičević
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Katarina Pranjić
Naslov teme:Praćenje položaja šinskih vozila robotiziranom totalnom stanicom Leica TPS1201 u realnom vremenu
Mentor:doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Nikola Predović
Naslov teme:Ispitivanje robotizirane mjerne stanice na testnom području
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marko Radanović
Naslov teme:Funkionalnost i učinkovitost Hrvatskog transformacijskog modela visina
Mentor:prof. dr. sc. Nevio Rožić
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Branimir Radun
Naslov teme:Lasersko skeniranje i modeliranje nalazišta tragova dinosaura u Istri
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Franjo Šiško
Naslov teme:Određivanje pomaka i deformacija građevina automatiziranim mjernim sustavima
Mentor:doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Mario Švarc
Naslov teme:Primjena "Hybrid positioning" sustava u terenskim mjerenjima
Mentor:doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Martin Tokić
Naslov teme:Izrada 3D modela postojećeg stanja krovne konstrukcije dvorane Dražen Petrović iz podataka terestričkog laserskog skeniranja
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Goran Tomac
Naslov teme:Digitalni dnevnik planinarskih obilaznica
Mentor:prof. dr. sc. Dragan Špoljarić
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Dino Železnjak
Naslov teme:Funkcionalnost i učinkovitost modela recentnih pomaka Zemljine kore za teritorij Republike Hrvatske
Mentor:prof. dr. sc. Nevio Rožić
Datum obrane:18.09.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Ana Čiček
Naslov teme:Primjena žiroteodolita u tunelogradnji
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mira Ivković
Datum obrane:11.09.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Lucija Ivšić
Naslov teme:Hidrografska izmjera i određivanje debljine sedimentnih naslaga geološkim dubinomjerom na rijeci Bosut
Mentor:prof. dr. sc. Boško Pribičević
Datum obrane:11.09.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Željko Kontak
Naslov teme:Geodetski radovi u postupku sanacije rijeke Mure u Miklavcu
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:11.09.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Ružica Kozić
Naslov teme:Stereoskopske vizualizacije arheološkog artefakta
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:11.09.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Katarina Nikolić
Naslov teme:Upotrebljivost snimki za izradu karte opasnosti
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:11.09.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Tea Šimić
Naslov teme:Snimanje podzemnih objekata i obrada snimki pomoću softvera 3DSurvey
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mira Ivković
Datum obrane:11.09.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Tomislav Šimunović
Naslov teme:Geoprostorna analiza funkcionalnog stanja pojedinih dijelova plinske mreže Grada Zagreba u izvanrednim situacijama
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:11.09.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Đana Adžić
Naslov teme:3D digitalizacija arheološkog artefakta
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:10.07.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Anja Batina
Naslov teme:Metode daljinskih istraživanja u humanitarnom razminiranju u Republici Hrvatskoj i Republici Bosni i Hercegovini
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:10.07.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Tihana Fotak
Naslov teme:Prikaz i analiza podataka o napuštenim objektima u Hrvatskoj
Mentor:izv. prof. dr. sc. Vlado Cetl
Datum obrane:10.07.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Anamarija Gloc
Naslov teme:Prostorna analiza tržišta nekretnina otoka Hvara
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:10.07.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Antun Hanjilec
Naslov teme:Primjena podataka INSPIRE-a u masovnom vrednovanju nekretnina
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:10.07.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Tea Kuren
Naslov teme:Kalibracija i ispitivanje točnosti DistoX2 - sustava za izmjeru speleoloških objekata
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mira Ivković
Datum obrane:10.07.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Lucija Meštrić
Naslov teme:Usporedba najnovijih globalnih geopotencijalnih modela na području Hrvatske
Mentor:prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Datum obrane:10.07.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Šime Skočić
Naslov teme:Analiza utjecaja digitalnih modela reljefa i fizikalnih parametara pri modeliranju polja ubrzanja sile teže Zemlje
Mentor:prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Datum obrane:10.07.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Martina Šurbek
Naslov teme:Usporedba koordinata dobivenih primjenom različitih transformacijskih modela između referentnih koordinatnih sustava za Hrvatsku
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mira Ivković
Datum obrane:10.07.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ema Tumpić
Naslov teme:Kartografija i geoinformacije na studijima Geodezija i geoinformatika na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:10.07.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Pere Vican
Naslov teme:Turistički plan centra grada Zagreba na webu
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:10.07.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Valentina Vuković
Naslov teme:Moderne tehnologije u funkciji pametnih gradova - izrada karte buke
Mentor:prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
Datum obrane:10.07.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Monika Barilar
Naslov teme:Izrada fotorealističnog 3D modela arheološkog artefakta
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:03.07.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Matej Ćurić
Naslov teme:Hidrografska izmjera i analiza prostornih podataka u svrhu izgradnje vanjskog veza u gradskoj luci Split
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:03.07.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Christina Filipović
Naslov teme:Određivanje pomaka i deformacija u tunelu "Dolje"
Mentor:doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Datum obrane:03.07.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Martin Gorički
Naslov teme:Modeliranje 3D kartografskog prikaza za potrebe planiranja pametnih gradova
Mentor:doc. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić
Datum obrane:03.07.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Nikola Kranjčić
Naslov teme:Servisno orijentirana generalizacija geoinformacija za turističke svrhe
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:03.07.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Antonija Martinović
Naslov teme:Obrada i analiza podataka mjerenja pomaka klizišta "Kostanjek"
Mentor:doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Datum obrane:03.07.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Zvonimir Nevistić
Naslov teme:Web karta općine Bedekovčina i turistički plan Bedekovčine
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:03.07.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

David Padovan
Naslov teme:Vektorizacija katastarske općine Vela Luka
Mentor:prof. dr. sc. Miodrag Roić
Datum obrane:03.07.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Petar Sapunar
Naslov teme:Softverska podrška za ispitivanje geodetskih mjernih stanica
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:03.07.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Sanjin Šćepanović
Naslov teme:Geodetski radovi u prostornom planiranju
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:03.07.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Filip Todić
Naslov teme:Kvantifikacija i kvalifikacija promjena podataka OpenStreetMap projekta
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:03.07.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Mauricio Vidulin
Naslov teme:Određivanje razlika cestovnih mreža usporedbom otvorenih i komercijalnih servisa za rutiranje
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:03.07.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Dora Zenzerović
Naslov teme:Tematske karte popisa stanovništva Republike Hrvatske iz 2011. godine
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:03.07.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Petra Curiš
Naslov teme:Analiza točnosti koordinata određenih s digitaliziranih analognih planova
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mira Ivković
Datum obrane:12.06.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Ivan Gusić
Naslov teme:Model zemljišne fragmentacije u komasaciji
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:27.02.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivan Jagić
Naslov teme:Izrada batimetrijske karte na predjelu veslačke staze u sklopu ŠRC Jarun
Mentor:prof. dr. sc. Boško Pribičević
Datum obrane:27.02.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivan Japundžić
Naslov teme:Geodetski radovi u cestogradnji
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:27.02.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Iva Popčević
Naslov teme:Analiza karte Ugarske J. C. Müllera iz 1709. godine
Mentor:doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Datum obrane:27.02.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Danijel Prugovečki
Naslov teme:Geodetski radovi u prostornom planiranju na području grada Karlovca
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:27.02.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ante Skorup
Naslov teme:Geodetski radovi na rekonstrukciji dionice autoceste A2 Zagreb-Macelj
Mentor:doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Datum obrane:27.02.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Filip Slavnić
Naslov teme:Interaktivna turistička web karta grada Zagreba
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:27.02.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Hrvoje Vukašinović
Naslov teme:Web GIS planinarskih staza u Samoborskom i Žumberačkom gorju
Mentor:prof. dr. sc. Dragan Špoljarić
Datum obrane:27.02.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marin Krešić
Naslov teme:Izmjera terena pomoću GNSS -a u nepovoljnim uvjetima
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mira Ivković
Datum obrane:13.02.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Filip Radić
Naslov teme:Izrada interaktivnog plana Rogoznice ArcGIS Online softverom
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:13.02.2015.
Usmjerenje:Geoinformatika

Karla Soče
Naslov teme:Određivanje vertikalnih pomaka Staroga mosta u Sisku
Mentor:prof. dr. sc. Zdravko Kapović
Datum obrane:13.02.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Nina Stopar
Naslov teme:Mogućnosti geodetskih instrumenata u određivanju dinamičkih pomaka građevina
Mentor:doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Datum obrane:13.02.2015.
Usmjerenje:Geodezija

Dino Mihaljević
Naslov teme:3D izmjera i model tvrđave Brod
Mentor:prof. dr. sc. Boško Pribičević
Datum obrane:11.12.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Bruno Palameta
Naslov teme:Hidrografska izmjera i određivanje debljine sedimentna geološkim dubinomjerom na području Kumbora u Crnoj Gori
Mentor:prof. dr. sc. Boško Pribičević
Datum obrane:11.12.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Tihomir Alar
Naslov teme:Primjena otvorenih programa u Komasaciji
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:29.09.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Josip Galić
Naslov teme:Primjena slobodnih programa u modeliranju vrednovanja nekretnina
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:29.09.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Martina Idžanović
Naslov teme:Kombinierte regionale Schwerefeldmodelle aus GOCE, Flugzeug-und terrestrischen Daten (Kombinirani regionalni modeli ubrzanja sile teže iz GOCE, zrakoplovnih i terestričkih podataka)
Mentor:prof. dr. sc. Željko Hećimović
Datum obrane:29.09.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Gloria Igbeka
Naslov teme:GIS kriminaliteta Grada Samobora
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:29.09.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Dario Kašmo
Naslov teme:Normizacija terminologije u geoinformatici
Mentor:izv. prof. dr. sc. Vlado Cetl
Datum obrane:29.09.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Davor Kolovrat
Naslov teme:Usporedba kvalitete vertikalne komponente GPS RTK metode u kombinaciji sa laserskim sustavom u odnosu na klasične metode određivanja visina
Mentor:doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Datum obrane:29.09.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Ivana Krešić
Naslov teme:Korekcije nivelmanskih mjerenja u svrhu eliminacije utjecaja recentnih pomaka Zemljine kore
Mentor:prof. dr. sc. Nevio Rožić
Datum obrane:29.09.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Hrvoje Lukin
Naslov teme:Satelitske misije i senzori
Mentor:prof. dr. sc. Željko Hećimović
Datum obrane:29.09.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Igor Matišić
Naslov teme:Analiza kvalitete navigacije s obzirom na sigurnosti leta aviona
Mentor:prof. dr. sc. Željko Hećimović
Datum obrane:29.09.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Matija Matus
Naslov teme:Izrada geodetskih elaborata na Križevačkom području
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:29.09.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Marko Milin
Naslov teme:Utjecaj podzemnih voda na vegetacijski indeks dobiven iz satelitskih snimaka na području Spačve
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:29.09.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Paolo Miljanović
Naslov teme:Analiza i interpretacija podataka mjerenja pomaka brane Tribalj
Mentor:doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Datum obrane:29.09.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Nikolina Vidonis
Naslov teme:Semantičko obogaćivanje teksta prostornim informacijama metodama procesiranja prirodnog jezika
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:29.09.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marko Žugčić
Naslov teme:Interaktivna karta temeljena na povijesnim romanima M. J. Zagorke
Mentor:doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Datum obrane:29.09.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivan Kolar
Naslov teme:Ispitivanje mogućnosti klasične baze prostornih podataka kod aplikacija za praćenje objekata u realnom vremenu
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:19.09.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Jure Bešker
Naslov teme:Izrada tehničkih specifikacija za projekt geodetske izmjere infrastrukturnih objekata
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:12.09.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Antonija Buterin
Naslov teme:Ispitivanje građevinskih konstrukcija različitim geodetskim metodama
Mentor:doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Datum obrane:12.09.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Anđela Dujić
Naslov teme:Izrada geodetskog elaborata za potrebe legalizacije objekata na području Jastrebarskog
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:12.09.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Ivana Hržić
Naslov teme:Potencijal dobrovoljnih geoinformacija
Mentor:izv. prof. dr. sc. Vlado Cetl
Datum obrane:12.09.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Maja Kapustić
Naslov teme:GIS izvora voda Hrvatskog zagorja
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:12.09.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivanka Kljaić
Naslov teme:Izmjera teško dostupnih podzemnih objekata
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mira Ivković
Datum obrane:12.09.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Dinko Kolundžić
Naslov teme:3D lasersko snimanje crkvice Sv. Ane
Mentor:prof. dr. sc. Boško Pribičević
Datum obrane:12.09.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Boško Matić
Naslov teme:Izrada Web GIS aplikacije tvrđave Brod
Mentor:prof. dr. sc. Boško Pribičević
Datum obrane:12.09.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Matija Videković
Naslov teme:Specifičnosti izrade geodetskog projekta na granici Zagrebačke županije i Grada Zagreba
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:12.09.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Lovre Vulić
Naslov teme:Hidrografska izmjera i određivanje debljine sedimenata geološkim dubinomjerom na brani Višegrad u BiH
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:12.09.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Anita Antolković
Naslov teme:3D skeniranje arheoloških artefakata
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Antonio Antunović
Naslov teme:3D lasersko skeniranje, izrada modela i određivanje deformacija pumpe za vodu u RN Sisak
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Sara Baraba
Naslov teme:Lokalni transformacijski modeli visina na gradskim područjima
Mentor:prof. dr. sc. Nevio Rožić
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Zoran Božičković
Naslov teme:Izrada interaktivne karte Republike Hrvatske u StatPlanet Plusu
Mentor:doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Miše Bugarin
Naslov teme:3D lasersko skeniranje i izrada modela industrijskih postrojenja, blok stanica Lučko
Mentor:prof. dr. sc. Boško Pribičević
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Dominik Čunović
Naslov teme:Odabir optimalnih lokacija domova za umirovljenike
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Maja Horvat
Naslov teme:Postupak ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade u Krapinsko-zagorskoj županiji
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivan Hržić
Naslov teme:Pregled uspostave INSPIRE-a
Mentor:izv. prof. dr. sc. Vlado Cetl
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivan Janković
Naslov teme:Fotogrametrijska izmjera dvorišne kule starog grada Gvozdansko
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Kristina Jezdić
Naslov teme:Izrada karte opasnosti
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Tamara Juretić
Naslov teme:Utjecaj različitih modela težina mjerenja na kvalitetu visinskog referentnog sustava u Republici Hrvatskoj
Mentor:prof. dr. sc. Nevio Rožić
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Genoveva Jurjević
Naslov teme:Koncept i modernizacija GLONASS-a
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Danijel Karas
Naslov teme:Koncept i razvoj IRNSS-a
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivan Knez
Naslov teme:Otkrivanje novih pješačkih odnosno biciklističkih ruta upotrebom GIS-a
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Helena Kolovrat
Naslov teme:Izrada geodetskih elaborata na području grada Zadra
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Josipa Maleš
Naslov teme:Postupak ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade u Zagrebačkoj županiji
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Tena Mamula
Naslov teme:Hidrografsko snimanje multibeam echosounderom i izrada 3D modela korita rijeke Neretve
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Alenka Mikolić
Naslov teme:Edukativna web-karta za osnovnoškolski uzrast
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Antonija Močić
Naslov teme:Postupak upisa objekta u katastar i zemljišnu knjigu
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Tomislav Novosel
Naslov teme:Koncept i modernizacija GPS-a
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Anja Opačak
Naslov teme:Optimiranje plana mjerenja pomaka hidroelektrane
Mentor:prof. dr. sc. Gorana Novaković
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Domagoj Pavlik
Naslov teme:Ispitivanje pogrešaka mjerenja modernih GNSS prijamnika testom nulte bazne linije
Mentor:prof. dr. sc. Željko Bačić
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivana Puklavec
Naslov teme:Softverska podrška za obradu geodetskih mjerenja
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Ivan Radan
Naslov teme:Izrada geodetskog projekta u Primorsko-goranskoj županiji
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Simon Rončević
Naslov teme:Geodetski radovi u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Opatije
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Dragan Tasić
Naslov teme:Primjena GIS-a u akcijama potraga i spašavanja
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marko Tomljenović
Naslov teme:Utjecaj realizacije infrastrukture na vrijednost nekretnina
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Karlo Vinski
Naslov teme:Homogenizacija katastarskog plana k.o. Mahično
Mentor:prof. dr. sc. Miodrag Roić
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Fabjan Vrgoč
Naslov teme:Geodetski radovi pri izmjeri DTK za potrebe katastra vodova u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Andrej Žiška
Naslov teme:Terenski postupak ispitivanja geodetskih mjernih stanica prema ISO 17123-4
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Ante Zrinušić
Naslov teme:Primjena i mogućnosti robotizirane mjerne stanice Leica TPS 1201 u inženjerskim zadacima
Mentor:doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Datum obrane:11.07.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Mihaela Krmek
Naslov teme:Zagrebačka infrastruktura prostornih podataka
Mentor:izv. prof. dr. sc. Vlado Cetl
Datum obrane:30.06.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Ana Rumora
Naslov teme:Upravljanje hitnim situacijama u vatrogastvu
Mentor:izv. prof. dr. sc. Vlado Cetl
Datum obrane:30.06.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Gordan Horvat
Naslov teme:Analiza softverskih paketa za obradu integriranih INS/GNSS navigacijskih podataka i primjena sustava
Mentor:prof. dr. sc. Željko Bačić
Datum obrane:27.06.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Ivan Jurina
Naslov teme:Utjecaj korekcija mjerila i normalnih ortometrijskih korekcija visinskih razlika na kvalitetu hrvatskog visinskog referentnog sustava
Mentor:prof. dr. sc. Nevio Rožić
Datum obrane:27.06.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Kristina Luketić
Naslov teme:Hidrografska izmjera jezera Sabljaci uz preljevnu branu
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:27.06.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Stjepan Miletić
Naslov teme:GIS izvora voda na području Papuka
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:27.06.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Ivan Pašić
Naslov teme:Web GIS planinarskih kuća i domova u Hrvatskoj
Mentor:prof. dr. sc. Dragan Špoljarić
Datum obrane:27.06.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Doris Pivac
Naslov teme:GIS rijeka Hrvatske
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:27.06.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Barbara Plavčić
Naslov teme:Razvoj komponenti algoritma za cestovnu navigaciju
Mentor:prof. dr. sc. Željko Bačić
Datum obrane:27.06.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Nikolina Romančuk
Naslov teme:Koncept i razvoj satelitskog sustava BeiDou
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Datum obrane:27.06.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Luka Rumora
Naslov teme:Terestričko lasersko skeniranje crkve sv Marije u Osoru
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:27.06.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Neven Ružić
Naslov teme:Laboratorijski postupak ispitivanja ručnih laserskih daljinomjera
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:27.06.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marina Savi
Naslov teme:Izrada geodetskih elaborata na području grada Pakraca
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:27.06.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Filipa Šola
Naslov teme:Geodetski radovi pri izmjeri kanalizacije za potrebe katastra vodova
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:27.06.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Matjaž Štanfel
Naslov teme:Obrada LIDAR podataka
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:27.06.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Anita Stepić
Naslov teme:Izrada geodetskog elaborata za potrebe legalizacije objekata na području Karlovačke županije
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:27.06.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ema Višak
Naslov teme:GIS ugroženosti od poplava
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:27.06.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Iva Željeznjak
Naslov teme:Geodetsko katastarski poslovi pri mikrotuneliranju
Mentor:prof. dr. sc. Miodrag Roić
Datum obrane:27.06.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Diana Bečirević
Naslov teme:Primjena laserskog skeniranja u kreiranju BIM modela postojećeg stanja
Mentor:prof. dr. sc. Boško Pribičević
Datum obrane:24.02.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivan Fabac
Naslov teme:Legalizacija objekata na području grada Umaga
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:24.02.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Denis Hanić
Naslov teme:Parametarsko geokodiranje hiperspektralnih snimki
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:24.02.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivor Meštrović
Naslov teme:Ispitivanje GNSS edukacijskog programskog paketa GNSS LAB TOOL u funkciji nastave iz Satelitskog pozicioniranja
Mentor:prof. dr. sc. Željko Bačić
Datum obrane:24.02.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Josipa Pavišić
Naslov teme:Izrada interaktivne biciklističke karte grada Zagreba
Mentor:prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
Datum obrane:24.02.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Davor Petričević
Naslov teme:Upotrebljivost snimki visoke razlučivosti satelitskih sustava
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:24.02.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Vedran Stojnović
Naslov teme:Android aplikacija za pomoć geodetskim stručnjacima na terenu
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:24.02.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Ante Šušnjara
Naslov teme:Upotreba prostornih analiza kod izrade prostornih planova grada Sinja
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:24.02.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marina Biočić
Naslov teme:Prikupljanje podataka novim i pristupačnim metodama izmjere korištenjem letjelica
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:07.02.2014.
Usmjerenje:Geodezija

Andrea Škugor
Naslov teme:Terestričko lasersko skeniranje kurije na Kaptolu
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:07.02.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Jan Tolj
Naslov teme:Web GIS planinarskog doma Žitnica/Japetić
Mentor:prof. dr. sc. Dragan Špoljarić
Datum obrane:07.02.2014.
Usmjerenje:Geoinformatika

Josip Andabaka
Naslov teme:GIS potpora odlučivanju u gospodarenju prostorom
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:13.12.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Jure Bonaca
Naslov teme:Web GIS Vele Palagruže
Mentor:prof. dr. sc. Dragan Špoljarić
Datum obrane:13.12.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Igor Budimirov
Naslov teme:Trodimenzionalni model planinarskog doma Žitnica/Japetić i okolnog terena
Mentor:prof. dr. sc. Dragan Špoljarić
Datum obrane:13.12.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Grgo Dželalija
Naslov teme:Određivanje položaja u zgradama uz pomoć bežičnih mreža
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:13.12.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Leo Gamboc
Naslov teme:Terestričko mobilno lasersko skeniranje željezničkog kolodvora Hrvatski Leskovac
Mentor:prof. dr. sc. Boško Pribičević
Datum obrane:13.12.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Antonije Ivanović
Naslov teme:Primjena NoSQL baza u geoinformatici
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:13.12.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Luka Jakovčev
Naslov teme:Implementacija sustava proširene stvarnosti na Android platformi
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:13.12.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Borna Koružnjak
Naslov teme:Servisi na osnovi lokacije
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:13.12.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Nikola Marincel
Naslov teme:Primjena GIS-a u procjeni lokacije nekretnina
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:13.12.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Zoran Pajić
Naslov teme:Određivanje površina katastarskih čestica iz koordinata određenih različitim metodama izmjere
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mira Ivković
Datum obrane:13.12.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Iva Slišković
Naslov teme:Primjena UAV (Unmanned Aerial Vehicle) letjelica za izradu 3D modela terena
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:13.12.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Jelena Špalj
Naslov teme:Prikupljanje podataka novim i pristupačnim metodama izmjere
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:13.12.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Luka Švanderlik
Naslov teme:Informacijski sustav za procjenu vrijednosti nekretnine u urbanom području
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:13.12.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Dino Udovičić
Naslov teme:Softverska podrška pri ispitivanju i umjeravanju geodetskih instrumenata prema nacionalnim normama
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:13.12.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Sanja Vaclavek
Naslov teme:GIS gospodarske jedinice Daruvarske prigorske šume
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:13.12.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marijo Vuljanić
Naslov teme:Geodetska izmjera planinarskog doma Žitnica/Japetić i okolnog terena
Mentor:prof. dr. sc. Dragan Špoljarić
Datum obrane:13.12.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marin Žanko
Naslov teme:Interaktivni plan grada Sinja
Mentor:prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
Datum obrane:13.12.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Branko Begović
Naslov teme:Izrada 3D modela utvrđenih pećina
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:26.09.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Matko Dubravčić
Naslov teme:Izrada multimedijske web-karte Bola na Braču
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:20.09.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Igor Grgac
Naslov teme:Primjena ubrzanja sile teže u sustavima visina u geodeziji
Mentor:prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Datum obrane:20.09.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Maja Katavić
Naslov teme:Značaj ubrzanja sile teže za sustave visina u geodeziji
Mentor:prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Datum obrane:20.09.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Ivan Kušan
Naslov teme:Analiza utjecaja legalizacije bespravno izgrađenih zgrada na katastar nekretnina
Mentor:prof. dr. sc. Zdravko Kapović
Datum obrane:20.09.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Bojan Maurović
Naslov teme:Utjecaj izbora datuma na točnost pozicioniranja samostalne geodetske mreže
Mentor:prof. dr. sc. Gorana Novaković
Datum obrane:20.09.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Ana Mihaljević
Naslov teme:Kartografija i geoinformacije za potrebe popisa stanovništva
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:20.09.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Vanja Miletić
Naslov teme:Web portal Palagruškog arhipelaga
Mentor:prof. dr. sc. Dragan Špoljarić
Datum obrane:20.09.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Andrea Perić
Naslov teme:Školska web-karta Hrvatske
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:20.09.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Luka Prosenica
Naslov teme:Izrada multimedijske nautičke i turističke web karte Dugog otoka i pripadajućeg arhipelaga
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:20.09.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivan Sambunjak
Naslov teme:Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u k. o. Pakoštane
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mira Ivković
Datum obrane:20.09.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Kristian Šćepanović
Naslov teme:GIS šuma na području Buzeta
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:20.09.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Dalibor Sruk
Naslov teme:Integracija pristupačnih i široko dostupnih senzora u svrhu prikupljanja prostornih podataka
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:20.09.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivan Sušac
Naslov teme:GIS u povijesnim istraživanjima
Mentor:doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Datum obrane:20.09.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivan Topolovec
Naslov teme:Primjena ubrzanja sile teže u sustavima visina
Mentor:prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Datum obrane:20.09.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Želimir Župljanin
Naslov teme:Münchenski atlas s kartografskim prikazima hrvatskih gradova
Mentor:doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Datum obrane:20.09.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ana Grubešić
Naslov teme:Primjena GNSS-a u preciznom šumarstvu
Mentor:prof. dr. sc. Željko Bačić
Datum obrane:06.09.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Valentina Kurtović
Naslov teme:Obrada podataka Jason-1 satelitske altimetrije i GRACE misije za područje Jadrana
Mentor:prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Datum obrane:06.09.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Fran Peručić
Naslov teme:Sustav za kartiranje elemenata sigurnosti cestovne infrastrukture pomoću georeferenciranog videa
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:06.09.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Dejan Tržok
Naslov teme:Primjena GIS-a u kartografsko-povijesnom razvoju stare gradske jezgre Karlovca
Mentor:doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Datum obrane:06.09.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Goran Benić
Naslov teme:Usporedba visina dobivenih nivelirom NAK 2 i mjernom stanicom Topcon 105
Mentor:izv. prof. dr. sc. Zlatko Lasić
Datum obrane:12.07.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Ivan Bugarin
Naslov teme:Mobilno lasersko skeniranje prometnica
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:12.07.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Robert Černjul
Naslov teme:Karta ruralnog turizma područja Labinštine
Mentor:doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Datum obrane:12.07.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Karlo Ćosić
Naslov teme:Web GIS pl. kuće Sv. Andrija na Visu
Mentor:prof. dr. sc. Dragan Špoljarić
Datum obrane:12.07.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Žarko Drakula
Naslov teme:Analiza metodologija izjednačenja državnih nivelmanskih mreža
Mentor:prof. dr. sc. Nevio Rožić
Datum obrane:12.07.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Augustin Dušek
Naslov teme:Primjena GIS-a u kartografsko-povijesnim analizama razvoja Bjelovara
Mentor:doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Datum obrane:12.07.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marin Govorčin
Naslov teme:Primjena UAV (Unmanned Aerial Vehicle) letjelica za izradu 3D modela terena
Mentor:prof. dr. sc. Boško Pribičević
Datum obrane:12.07.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Ivan Jakopec
Naslov teme:Ispitivanje primjene i točnosti servisa CROPOS sustava
Mentor:prof. dr. sc. Željko Bačić
Datum obrane:12.07.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Martina Jurčević
Naslov teme:Geodetski radovi za potrebe izgradnje stambenih zgrada
Mentor:prof. dr. sc. Gorana Novaković
Datum obrane:12.07.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Ana Jurinović
Naslov teme:Legalizacija objekata u Istarskoj županiji
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:12.07.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Veronika Kević
Naslov teme:Trodimenzionalno lasersko skeniranje objekata kulturne baštine
Mentor:prof. dr. sc. Boško Pribičević
Datum obrane:12.07.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Jelena Kilić
Naslov teme:Terestričko lasersko skeniranje kurije na Kaptolu
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:12.07.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Vedran Krunić
Naslov teme:Mobilno lasersko skeniranje gradova-izrada 3D modela
Mentor:prof. dr. sc. Boško Pribičević
Datum obrane:12.07.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Matija Maček
Naslov teme:Usporedba preciznosti i pouzdanosti pozicioniranja geodetske mreže izmjerene terestričkom i GPS RTK metodom
Mentor:prof. dr. sc. Gorana Novaković
Datum obrane:12.07.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Anamarija Maruna
Naslov teme:Nova izmjera katastarske općine Ražanac
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:12.07.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Leo Pavičić
Naslov teme:Visinski prikaz terena računalnim programima
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mira Ivković
Datum obrane:12.07.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Josip Peroš
Naslov teme:Analiza utjecaja pojedinih izvora nesigurnosti pri mjerenju geodetskih mjernih veličina
Mentor:prof. dr. sc. Gorana Novaković
Datum obrane:12.07.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Talita Peruško Sokač
Naslov teme:Izrada tematskog kartografskog prikaza
Mentor:prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
Datum obrane:12.07.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Martina Petrunić
Naslov teme:Obrada i klasifikacija hiperspektralnih snimki
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:12.07.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Vanja Pleše
Naslov teme:GIS grada Delnica
Mentor:doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Datum obrane:12.07.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Anamaria Predović
Naslov teme:Mobilno lasersko skeniranje gradova i izrada 3D modela
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:12.07.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Bojana Rudić
Naslov teme:O krivuljama koje se primjenjuju pri projektiranju prometnica
Mentor:doc. dr. sc. Jelka Beban-Brkić
Datum obrane:12.07.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Igor Šarić
Naslov teme:Ispitivanje utjecaja udaljenosti referentnih CROPOS stanica na točnost statičkog GNSS mjerenja
Mentor:prof. dr. sc. Željko Bačić
Datum obrane:12.07.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Mirela Smukavić
Naslov teme:Izrada interaktivne planinarske karte Nacionalnog parka Paklenica
Mentor:prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
Datum obrane:12.07.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Sanja Stilinović
Naslov teme:Prikupljanje, izvoz i transformacija OpenStreetMap podataka
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:12.07.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Daria Židić
Naslov teme:Korelacija vertikalnih brzina gibanja topografske površine sa specifičnim geofenomenima na teritoriju Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine
Mentor:prof. dr. sc. Nevio Rožić
Datum obrane:12.07.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Matija Cindrić
Naslov teme:Procjena diurnalne varijacije geomagnetskog polja na teritoriju Hrvatske
Mentor:prof. dr. sc. Mario Brkić
Datum obrane:14.06.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Luka Dolanjski
Naslov teme:Fotogrametrijska izmjera tvrđave Naviglio
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:14.06.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ružica Kardum
Naslov teme:Morfometrijske analize digitalnih modela terena
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:14.06.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ines Meštrović
Naslov teme:Određivanje naslaga mulja korita rijeke Bosut primjenom geološkog dubinomjera
Mentor:prof. dr. sc. Boško Pribičević
Datum obrane:14.06.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Matija Milec
Naslov teme:GIS optimalnih lokacija odlagališta komunalnog otpada
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:14.06.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Matija Nekić
Naslov teme:Usporedba površina parcela dobivenih klasičnim i satelitskim metodama izmjere
Mentor:prof. dr. sc. Zdravko Kapović
Datum obrane:14.06.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivan Racetin
Naslov teme:Računalno podržana interpretacija digitalnih višesenzorskih snimki za potrebe humanitarnog razminiranja
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:14.06.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Matija Razum
Naslov teme:Izolari Antonija Milla s kartama hrvatskih otoka
Mentor:doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Datum obrane:14.06.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Katarina Rožić
Naslov teme:Legalizacija objekata u Karlovačkoj županiji
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:14.06.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Gabrijela Stepić
Naslov teme:Usporedba točnosti površina određenih s analognih i digitalnih katastarskih planova
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mira Ivković
Datum obrane:14.06.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Lucija Vučić
Naslov teme:Analiza pomaka i deformacija - deformacijski modeli
Mentor:prof. dr. sc. Zdravko Kapović
Datum obrane:14.06.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Vladimir Janjac
Naslov teme:Geodetski radovi pri legalizaciji objekata u Karlovačkoj županiji
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:22.02.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Tomislav Kukuruzović
Naslov teme:Ažuriranje plana grada Splita
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:22.02.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Dino Čulić
Naslov teme:Ispitivanje elektroničkog tahimetara prema normi HRN ISO 17123-5
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:08.02.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Ivan Majić
Naslov teme:Analiza pomaka i deformacija Starog mosta u Sisku
Mentor:prof. dr. sc. Zdravko Kapović
Datum obrane:08.02.2013.
Usmjerenje:Geodezija

Valentin Rimanić
Naslov teme:GIS alati otvorenog koda
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:08.02.2013.
Usmjerenje:Geoinformatika

Helena Križman
Naslov teme:GIS šuma gospodarske jedinice Mirna
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:07.12.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Martina Levak
Naslov teme:Ispitivanje vertikalnosti dimnjaka
Mentor:prof. dr. sc. Zdravko Kapović
Datum obrane:07.12.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Jakov Maganić
Naslov teme:Geodetska izmjera Opservatorija Hvar i okolnog terena
Mentor:prof. dr. sc. Dragan Špoljarić
Datum obrane:07.12.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Stipe Vranković
Naslov teme:WebGIS Opservatorija Hvar
Mentor:prof. dr. sc. Dragan Špoljarić
Datum obrane:07.12.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Lucija Baričević
Naslov teme:Blizupredmetna fotogrametrija u izradi 3D modela arheoloških artefakata
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:14.09.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Damir Bošnjak
Naslov teme:Digitalna fotogrametrijska izmjera DMR-a Zapadne Slavonije
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:14.09.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Daria Dragčević
Naslov teme:Određivanje visina pomoću CROPOS sustava
Mentor:prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Datum obrane:14.09.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Aldijana Dubinović
Naslov teme:Vrednovanje općina na osnovi udaljenosti od željezničkog kolodvora
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:14.09.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Zdenka Džakula
Naslov teme:Web-atlas Hrvatske
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:14.09.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Frane Glasinović
Naslov teme:Android aplikacija kao GNSS kontroler
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:14.09.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Darko Golek
Naslov teme:Mjerenje i obrada podataka klizišta Kostanjek terestričkim metodama
Mentor:prof. dr. sc. Zdravko Kapović
Datum obrane:14.09.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Boris Guberina
Naslov teme:GIS kao potpora zaštiti i spašavanju u slučaju potresa za Grad Zagreb
Mentor:prof. dr. sc. Miodrag Roić
Datum obrane:14.09.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Hrvoje Karin
Naslov teme:Ispitivanje mjerne stanice Leica TCRP1201 prema ISO normama 17123-3, 17123-4 i 17123-5
Mentor:prof. dr. sc. Zdravko Kapović
Datum obrane:14.09.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Nenad Klobučar
Naslov teme:FuelGIS - aplikacija za pregled benzinskih postaja na području Grada Zagreba, razvijena na QGIS platformi
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:14.09.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marko Komerički
Naslov teme:Digitalna fotogrametrijska izmjera modela reljefa (DMR-a) Istočne Slavonije
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:14.09.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Mario Krolo
Naslov teme:Geodetski radovi na izgradnji vijadukta "Golubinjak"
Mentor:prof. dr. sc. Zdravko Kapović
Datum obrane:14.09.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Marija Kušec
Naslov teme:Izrada posebne geodetske podloge i njena usporedba s topografsko-katastarskim planom
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mira Ivković
Datum obrane:14.09.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Maja Lončar
Naslov teme:Sistematizacija najpoznatijih arheoloških nalazišta u Geoinformacijskom sustavu
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:14.09.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Josip Marković
Naslov teme:3D snimka pročelja povijesnog centra Jastrebarsko
Mentor:prof. dr. sc. Boško Pribičević
Datum obrane:14.09.2012.
Usmjerenje:Geodezija

San Mikulec
Naslov teme:Primjena GIS-a u kartografsko-povijesnim analizama regulacije potoka Medveščaka
Mentor:doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Datum obrane:14.09.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Frane Milovčić
Naslov teme:Modeliranje slivnog područja dijela rijeke Brahmaputra
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:14.09.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Kristina Opatić
Naslov teme:Vremenske promjene ubrzanja sile teže na ekscentrima apsolutnih gravimetrijskih točaka
Mentor:prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Datum obrane:14.09.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Ivan Padovan
Naslov teme:NoSQL baze podataka u geoinformatici
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:14.09.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivica Širjan
Naslov teme:Geinformacijski servis utemeljen na AdriaTOPO podacima
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:14.09.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Siniša Slovenec
Naslov teme:Razvoj proširenja za QGIS platformu u Pythonu
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:14.09.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Adam Vinković
Naslov teme:WebGIS groblja Velika Trapinska
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:14.09.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Martina Vrček
Naslov teme:GIS grada Zaboka
Mentor:doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Datum obrane:14.09.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Mila Vukušić
Naslov teme:Terestričko lasersko skeniranje kamenoloma Vetovo
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:14.09.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Dean Babić
Naslov teme:Urbana preparcelacija, realizacija DPU Martine-istok (Grad Čakovec)
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:13.07.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Kristina Batinić
Naslov teme:Izrada geodetskih elaborata za evidentiranje zgrada
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:13.07.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Irena Čanjevac
Naslov teme:GIS analiza potencijalnih biciklističkih staza otoka Raba
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:13.07.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Deni Cestnik
Naslov teme:Postupak legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:13.07.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Dinko Domiter
Naslov teme:Morsko tehničke konstrukcije
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:13.07.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ana Gavran
Naslov teme:Hidrografska izmjera jezera Petnja
Mentor:prof. dr. sc. Boško Pribičević
Datum obrane:13.07.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Joško Gojanović
Naslov teme:Hidrografsko geološka izmjera gradske plaže u Makarskoj
Mentor:prof. dr. sc. Boško Pribičević
Datum obrane:13.07.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Darko Herceg
Naslov teme:Analiza i kartografski prikaz podataka popisa stanovništva Republike Hrvatske iz 2001. godine
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:13.07.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marko Kesić
Naslov teme:Analiza promjena oceanskih cirkulacija i utjecaj na klimu
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:13.07.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Jurica Knego
Naslov teme:Optimiranje prometa u mirovanju
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:13.07.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Tonći Korda
Naslov teme:Geodetski radovi u postupku legalizacije objekata na području Splitsko-dalmatinske županije
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:13.07.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Marko Maleš
Naslov teme:Morsko tehničke konstrukcije u uvali Vele Srakane
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:13.07.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Dragica Mimica
Naslov teme:GIS izvora vode Splitsko-dalmatinske županije
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:13.07.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marijo Mirčeta
Naslov teme:Politika upravljanja ljudskim potencijalima u geodetskoj tvrtki
Mentor:prof. dr. sc. Branka Mraović
Datum obrane:13.07.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Ana Olić
Naslov teme:Analiza i izrada interaktivnog plana grada Novigrada na webu
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:13.07.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Vedran Orešković
Naslov teme:Primjena novih kriterija točnosti pozicioniranja pri analizi kvalitete nadzemne geodetske osnove tunela Mala Kapela
Mentor:prof. dr. sc. Gorana Novaković
Datum obrane:13.07.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Marko Orlović
Naslov teme:Analiza klasifikacija na razini piksela i razini objekata
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:13.07.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Bojan Palin
Naslov teme:GIS izvora vode Istarske županije
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:13.07.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Jure Pavković
Naslov teme:A priori analiza geodetske osnove za izgradnju i praćenja hidroelektrane Đale
Mentor:prof. dr. sc. Gorana Novaković
Datum obrane:13.07.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Ivan Rapić
Naslov teme:Utvrđivanje korelacije između geodetskih i geotehničkih podataka mjerenja
Mentor:prof. dr. sc. Zdravko Kapović
Datum obrane:13.07.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Jasmin Skenderi
Naslov teme:Analiza utjecaja udaljenosti većih gradova na vrijednosti nekretnina
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:13.07.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Iva Valentić
Naslov teme:Interpolacija visina izohipsa ručno i računalnim programima
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mira Ivković
Datum obrane:13.07.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Jelena Vračar
Naslov teme:Primjena GIS-a u kartografskoj praksi - Izrada interaktivne karte Sveučilišta u Zagrebu
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:13.07.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ana Vukić
Naslov teme:Izrada interaktivne turističke karte Krapinsko-zagorske županije
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:13.07.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Daniel Zupičić
Naslov teme:GIS alati otvorenog koda - Analiza biciklističkih staza
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:13.07.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Nedjeljka Bilandžić Radan
Naslov teme:Izrada geodetskog elaborata za legalizaciju objekata na području grada Sinja
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:29.06.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Ines Budimir
Naslov teme:Vrednovanje nekretnina na osnovi udaljenosti od zračnih luka
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:29.06.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Anita Ciganović
Naslov teme:GIS u upravljanju zaštićenim područjima na primjeru parka prirode Papuk
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:29.06.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marina Čizmić
Naslov teme:Izračun i kontrola zemljanih radova u Luci Ploče
Mentor:prof. dr. sc. Zdravko Kapović
Datum obrane:29.06.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Tomislav Crnić
Naslov teme:Kartografska vizualizacija u multimedijskom okruženju - karta na lentikularnom mediju
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:29.06.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Sergiy Kharchenko
Naslov teme:Servis OGC-a za transformaciju koordinata
Mentor:doc. dr. sc. Dražen Tutić
Datum obrane:29.06.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Mario Landek
Naslov teme:Georeferencirani statistički podaci popisa stanovništva 2001. i 2011. godine za grad Velika Gorica
Mentor:prof. dr. sc. Miodrag Roić
Datum obrane:29.06.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivan Lončarić
Naslov teme:Legalizacija bespravno sagrađenih građevina
Mentor:prof. dr. sc. Zdravko Kapović
Datum obrane:29.06.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Zoran Milunović
Naslov teme:Analiza starih i izrada novog interaktivnog internetskog plana grada Zagreba
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:29.06.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Viktorija Periša
Naslov teme:Geodezija u svrhu legalizacije nezakonito izgrađenih objekata
Mentor:izv. prof. dr. sc. Marko Džapo
Datum obrane:29.06.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Dunja Pinter
Naslov teme:Metode određivanja površina katastarskih čestica
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mira Ivković
Datum obrane:29.06.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Saša Stepčić
Naslov teme:Analiza kvalitete geodetske mreže za rekonstrukciju starog Masleničkog mosta
Mentor:prof. dr. sc. Gorana Novaković
Datum obrane:29.06.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Matej Varga
Naslov teme:Topo-izostatski model teritorija Republike Hrvatske
Mentor:prof. dr. sc. Mario Brkić
Datum obrane:29.06.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Ljerka Vrdoljak
Naslov teme:Izrada i obrada podataka klizišta Kostanjek satelitskim metodama
Mentor:prof. dr. sc. Zdravko Kapović
Datum obrane:29.06.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Dino Dobrinić
Naslov teme:Poboljšanje GNSS-a primjenom pseudolita s posebnim osvrtom na Locata tehnologiju
Mentor:prof. dr. sc. Gorana Novaković
Datum obrane:15.06.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Ivan Harhaj
Naslov teme:GIS zdenaca Osječko-baranjske županije
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:15.06.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Milena Kovačić
Naslov teme:Kriteriji preklopa i uklopa PGP-a u Područnom uredu a katastar Split, Ispostava Omiš
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:15.06.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Viktor Kozjak
Naslov teme:Programski dodatak za automatizaciju izrade geodetskih elaborata u Autolispu
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:15.06.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Tino Krečak
Naslov teme:Geomarketing Šibensko-kninske županije
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:15.06.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Gorana Lambaša
Naslov teme:Analiza teorijskih i izmjerenih vertikalnih pomaka pri probnom ispitivanju željezničkog mosta Sava Jakuševac
Mentor:prof. dr. sc. Zdravko Kapović
Datum obrane:15.06.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Antonio Luketić
Naslov teme:Postojeće stanje katastra vodova u Republici Hrvatskoj
Mentor:prof. dr. sc. Miodrag Roić
Datum obrane:15.06.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Matea Meštrović
Naslov teme:Kriteriji izrade posebnih geodetskih podloga u Zadarskoj županiji
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:15.06.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Renata Otočan
Naslov teme:Postupak izrade geodetskog elaborata za legalizaciju objekata u Rovinju
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:15.06.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Ida Pavlić
Naslov teme:Obrana i analiza podataka mjerenja mreže za posebne namjene
Mentor:prof. dr. sc. Zdravko Kapović
Datum obrane:15.06.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Krešimir Pernjek
Naslov teme:GIS šuma gore Strahinjčice
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:15.06.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Bojan Pothorski
Naslov teme:Novi kriteriji analize kvalitete geodetske osnove za izgradnju objekta Arena Zagreb
Mentor:prof. dr. sc. Gorana Novaković
Datum obrane:15.06.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Martina Ramić
Naslov teme:Metode izrade digitalnih katastarskih planova i njihova usporedba
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mira Ivković
Datum obrane:15.06.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Jasmina Tubić
Naslov teme:GIS izvora voda Zagrebačke županije
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:15.06.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Marko Vukasović-Lončar
Naslov teme:Predikacija lokacije podmorskih izvora pitke vode
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:15.06.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivan Žižić
Naslov teme:Izrada trodimenzionalnog modela Opservatorija Hvar
Mentor:prof. dr. sc. Dragan Špoljarić
Datum obrane:15.06.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Irena Čale
Naslov teme:Satelitska misija GOCE - rezultati i primjena
Mentor:prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Datum obrane:27.04.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Ivana Glibušić
Naslov teme:Upotreba programskog paketa Pointools u obradi i modeliranju skeniranih objekata
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:27.04.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Klement Ivandić
Naslov teme:Primjena GPS-a u analizi tržišta nekretnina
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:27.04.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Zvonimir Pušić
Naslov teme:Prostorna analiza katastarske čestice u odnosu na zone namjene u k. o. Centar
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:27.04.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Tina Smoljan
Naslov teme:Uporaba programskog paketa Pointools u obradi skeniranih objekata
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:24.02.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Domenika Beg
Naslov teme:Izrada posebne geodetske podloge i problemi koji se pri tome pojavljuju
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mira Ivković
Datum obrane:10.02.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Mario Katičić
Naslov teme:Analiza hidrografskih mjerenja korita rijeka Drave i Kupe
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:10.02.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Daria Kolak
Naslov teme:Kriteriji izrade elaborata PGP-a za Šibensko-kninsku i Zadarsku županiju
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:10.02.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ines Košpo
Naslov teme:Komasacija dijela k.o. Stari Grad
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:10.02.2012.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivan Nikolac
Naslov teme:Uspostava geodetske osnove za određivanje vertikalnih pomaka "Starog Mosta" u Sisku
Mentor:prof. dr. sc. Gorana Novaković
Datum obrane:10.02.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Jelena Petrović
Naslov teme:Satelitske misije CHAMP, GRACE i GOCE
Mentor:prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Datum obrane:10.02.2012.
Usmjerenje:Geodezija

Teo Baldasar
Naslov teme:"Praćenje sjevernoatlantske struje iz podataka ARGO-a"
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:09.12.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Martina Bolanča
Naslov teme:"Prostorna analiza zone zelenila u Kutini"
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:09.12.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Ilija Margaretić
Naslov teme:Izrada informativne internetske interaktivne karte za studente Sveučilišta u Zagrebu
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:09.12.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Bojan Petković
Naslov teme:"Određivanje horizontalnih (2D) i visinskih (1D) pomaka HE Đale"
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:09.12.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Ante Barišić
Naslov teme:"Vrijednost zemljišta kroz analizu korištenja za područje Novi Zagreb - istok"
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:16.09.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Dragomir Bušić
Naslov teme:"Analiza visinskih pomaka stare jezgre grada Dubrovnika"
Mentor:prof. dr. sc. Zdravko Kapović
Datum obrane:16.09.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Mile Čatipović
Naslov teme:"Geomagnetska izmjera uz pomoć terenskog variometra"
Mentor:prof. dr. sc. Mario Brkić
Datum obrane:16.09.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Boris Habek
Naslov teme:"Kalendari i Julijanski datumi"
Mentor:prof. dr. sc. Dragan Špoljarić
Datum obrane:16.09.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Tamara Ivelja
Naslov teme:"Hiperspektralna zrakoplovna i satelitska daljinska istraživanja"
Mentor:prof. dr. sc. Milan Bajić
Datum obrane:16.09.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Frane Ivišić
Naslov teme:"Određivanje položaja Atlantske struje iz podataka projekta ARGO"
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:16.09.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Goran Jurakić
Naslov teme:Vektorizacija i analiza povijesnih stanja katastarskog operata
Mentor:prof. dr. sc. Miodrag Roić
Datum obrane:16.09.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Hrvoje Kelčec
Naslov teme:"Određivanje visinskih pomaka metodom geometrijskog nivelmana"
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:16.09.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Ana Marjanica
Naslov teme:"GPS kolektor - prototip android aplikacije za prikupljanje prostornih podataka"
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:16.09.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivan Mihaljević
Naslov teme:"Transformacije shema u kontekstu INSPIRE-a između različitih jezika za modeliranje korištenjem GML-a"
Mentor:izv. prof. dr. sc. Vlado Cetl
Datum obrane:16.09.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Petra Milović
Naslov teme:"ISOVIST analiza zgrade Geodetskog fakuleteta"
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:16.09.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marijan Mulig
Naslov teme:""Geoinformacijski sustav Trga dr. Franje Tuđmana"
Mentor:prof. dr. sc. Zdravko Kapović
Datum obrane:16.09.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Martina Peša
Naslov teme:"Ispitivanje mjerne frekvencije elektrooptičkih daljinomjera"
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:16.09.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Helena Petković
Naslov teme:"Usporedba različitih jezičnih paradigmi za modeliranje geoprostornih podataka"
Mentor:izv. prof. dr. sc. Vlado Cetl
Datum obrane:16.09.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marija Polović
Naslov teme:"Pretraživanje geodetskih poslovnih subjekata Hrvatske"
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:16.09.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Ana Rezo
Naslov teme:"3D model Samoborskog gorja"
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:16.09.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Klementina Sinčić
Naslov teme:"Urbana preparcelacija - izrada DPU-a Savska - Vukovarska"
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:16.09.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Marina Slipčević
Naslov teme:"Interaktivni WEB atlas Afrike, Europe i Australije"
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:16.09.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Aleksandra Tonković
Naslov teme:"Uspostava i izmjera geomagnetske sekularne sekundarne točke Pokupsko"
Mentor:prof. dr. sc. Mario Brkić
Datum obrane:16.09.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Petra Ujdur
Naslov teme:"Izrada karte Dubrovačko-neretvanske šupanije"
Mentor:prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
Datum obrane:16.09.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Niza Vela
Naslov teme:"Osnove poslovnog pregovaranja i mogućnosti primjene u geodeziji"
Mentor:prof. dr. sc. Boško Pribičević
Datum obrane:16.09.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Tomislav Vidmar
Naslov teme:"Terestričko lasersko 3D skeniranje dvorca Stara Sušica"
Mentor:prof. dr. sc. Boško Pribičević
Datum obrane:16.09.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Filip Vodopija
Naslov teme:"Izrada karte Zagrebačke županije"
Mentor:prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
Datum obrane:16.09.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Nina Vučković
Naslov teme:"Održavanje i izmjera geomagnetske sekularne primarne točke Pokupsko"
Mentor:prof. dr. sc. Mario Brkić
Datum obrane:16.09.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Sergej Baričević
Naslov teme:"Metode otkrivanja i izmjere objekata podzemne infrastrukture"
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Luka Basa
Naslov teme:"Informacijski sustav za podršku organizacije poslovanja geodetske tvrtke"
Mentor:izv. prof. dr. sc. Vlado Cetl
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Jelena Bauk
Naslov teme:"Hidrografska izmjera luke Makarska"
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Slavica Benjek
Naslov teme:"Komasacija poljoprivrednog zemljišta na dijelu katastarske općine Vrbanj"
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Božica Borić
Naslov teme:"Umjeravanje ručnog laserskog daljinomjera u Laboratoriju Geodetskog fakulteta"
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Toni Božan
Naslov teme:"Iskolčenje vjetroturbine u uvali Vela Srakane"
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Mario Božić
Naslov teme:"Usporedba visina dobivenih digitalnim nivelirom Leica Na 202 i mjernom stanicom Trimble S8DR plus vision"
Mentor:izv. prof. dr. sc. Zlatko Lasić
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Emanuel Bulić
Naslov teme:"Hidrografska i geološka izmjera jezera Donja Lomnica"
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Petra Dobravac
Naslov teme:"Određivanje debljine kamenog nasipa na području luke "Rijeka" upotrebom dubinomjera"
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Lino Gavrilovski
Naslov teme:"GIS podržana analiza tržišta nekretnina u Republici Hrvatskoj"
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marijan Grgić
Naslov teme:"Primjena višestrukih agenata u automatskoj generalizaciji"
Mentor:prof. dr. sc. Nada Vučetić
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Marko Ivanović
Naslov teme:"Web baza podataka o cestovnim objektima hrvatskih cesta"
Mentor:prof. dr. sc. Zdravko Kapović
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Davor Jarić
Naslov teme:"Postojeća rješenja laserskog skeniranja tunela"
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivan Juraj
Naslov teme:"GIS izvora vode u Šibensko-kninskoj županiji"
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Marijeta Krivić
Naslov teme:"3D lasersko skeniranje istočnog pročelja muzeja Mimara"
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Goran Krnić
Naslov teme:"GIS i aksijalna analiza prostora na području Starog Grada"
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Renata Krog
Naslov teme:"GIS muzeja krapinski neandertalaca"
Mentor:doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Martina Krznarić
Naslov teme:"GIS groblja u Novom Virju"
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Maja Kutija
Naslov teme:"Web GIS Medvednice"
Mentor:prof. dr. sc. Nada Vučetić
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Lena Lučin
Naslov teme:"Uzroci razlika između prostornih podataka katastarskih planova"
Mentor:izv. prof. dr. sc. Mira Ivković
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Nikola Marasović
Naslov teme:"3D modeliranje zaobilaznice grada Jastrebarskog u svrhu prostornog planiranja"
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Zorana Marunčić
Naslov teme:"Primjena GIS-a na lokaciji grada Kutine"
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivana Mileta
Naslov teme:"Razvoj modela za utvrđivanje početnog stanja grada Zagreb za analizu posljedica potreba, korištenja satelitskih snimki i objektno orijentiranih metoda klasifikacije"
Mentor:prof. dr. sc. Milan Bajić
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Marija Nervo
Naslov teme:"Određivanje temperatunog koeficijenta istezanja invarnih nivelmanskih letava"
Mentor:prof. dr. sc. Đuro Barković
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Goran Pospiš
Naslov teme:"3D skeniranje željezničkih tunela - primjer tunela Čeveljuša"
Mentor:prof. dr. sc. Boško Pribičević
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Jasmina Rakić
Naslov teme:"Uzroci razlika između prostornih podataka katastarskih planova"
Mentor:prof. dr. sc. Zdravko Kapović
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Zvonimir Ravlić
Naslov teme:"3D skeniranje i vizualizacija objekata kulturne baštine"
Mentor:prof. dr. sc. Boško Pribičević
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Lovre Rožić
Naslov teme:"Interaktivni web atlas Azije i Jugoistočne Europe"
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Roko Šparada
Naslov teme:"Aksijalna analiza k.o. Centar"
Mentor:prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Iva Štimac
Naslov teme:"Analiza upisnika vodova u regiji"
Mentor:izv. prof. dr. sc. Vlado Cetl
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Dino Šubat
Naslov teme:"Izrada aplikacije za upravljanje javnom rasvjetom na području grada Crikvenice"
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Josipa Tomić
Naslov teme:"Geodetski rdovi za određivanje HE Varaždin"
Mentor:izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Ivan Tomljenović
Naslov teme:"Izrada mobilne aplikacije za prikupljanje prostornih podataka na android platformi pomogu google APP inventor servisa"
Mentor:prof. dr. sc. Damir Medak
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Simon Triva
Naslov teme:"Interaktivna internetska autokarta Hrvatske"
Mentor:izv. prof. dr. sc. Robert Župan
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Željka Trtanj
Naslov teme:"Inspire i nacionalna infrastruktura prostornih podataka u Hrvatskoj"
Mentor:izv. prof. dr. sc. Vlado Cetl
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geoinformatika

Zdeslav Veig
Naslov teme:"Određivanje deformacija plašta naftnog spremnika metodom 3D laserskog skeniranja"
Mentor:izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Datum obrane:13.07.2011.
Usmjerenje:Geodezija

Marko Vučemilović-Grgić
Naslov teme:"Ispitivanje utjecaja potresa na GNSS mjerenja"
Mentor:prof. dr. sc. Boško Pribičević