Otisni knjiguOtisni knjigu

SIG 2007

HRVATSKO GEODETSKO DRUŠTVO

GEODETSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Simpozij o inženjerskoj geodeziji s međunarodnim sudjelovanjem
16.-19. svibnja 2007., Beli Manastir, Hrvatska

POČETNA | ODBORI | TEME | ZBORNIK RADOVALOKACIJA | KONTAKT

Hrvatsko geodetsko društvo (FIG član), u suradnji s Geodetskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (FIG akademski član), organizira SIG 2007 - Simpozij o inženjerskoj geodeziji. Simpozij će se održati u Belom Manastiru od 16.-19. svibnja 2007. godine.

Inženjerska geodezija je područje geodezije koje se odnosi na primjenu geodetskih mjernih sustava u cjelokupnom procesu projektiranja, izgradnje i korištenja objekata vezanih uz: niskogradnju (željezničke pruge, ceste, autoceste, mostovi, tuneli, zračne i plovne luke), visokogradnju (velike zgrade, industrijska postrojenja, stadioni), energetiku (brane, dalekovodi, plinovodi, naftovodi, rafinerije), izradu projekata regulacije postojećih naselja i pri izgradnji novih naselja. Praćenje i analiza pomaka i deformacija izgrađenih objekata i tektonski aktivnih područja - deformacijska analiza, čija je svrha zaštita i očuvanje ljudskih i prirodnih resursa, dio je inženjerske geodezije gdje se koriste najpreciznije geodetske metode prikupljanja, obrade i analize prostornih podataka.

Cilj simpozija, koji se tradicionalno održava svake četiri godine, je prikazati najnovija domaća i svjetska znanstvena i stručna dostignuća iz područja inženjerske geodezije.

Site: Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
E-kolegij: SIG 2007 - Simpozij o inženjerskoj geodeziji
Knjiga: SIG 2007
Otisnuo/la: Gost (anonimni korisnik)
Datum: Četvrtak, 20 Lipanj 2019, 09:43

HRVATSKO GEODETSKO DRUŠTVO

GEODETSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Simpozij o inženjerskoj geodeziji s međunarodnim sudjelovanjem
16.-19. svibnja 2007., Beli Manastir, Hrvatska

POČETNA | ODBORI | TEME | ZBORNIK RADOVALOKACIJA | KONTAKT

Hrvatsko geodetsko društvo (FIG član), u suradnji s Geodetskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (FIG akademski član), organizira SIG 2007 - Simpozij o inženjerskoj geodeziji. Simpozij će se održati u Belom Manastiru od 16.-19. svibnja 2007. godine.

Inženjerska geodezija je područje geodezije koje se odnosi na primjenu geodetskih mjernih sustava u cjelokupnom procesu projektiranja, izgradnje i korištenja objekata vezanih uz: niskogradnju (željezničke pruge, ceste, autoceste, mostovi, tuneli, zračne i plovne luke), visokogradnju (velike zgrade, industrijska postrojenja, stadioni), energetiku (brane, dalekovodi, plinovodi, naftovodi, rafinerije), izradu projekata regulacije postojećih naselja i pri izgradnji novih naselja. Praćenje i analiza pomaka i deformacija izgrađenih objekata i tektonski aktivnih područja - deformacijska analiza, čija je svrha zaštita i očuvanje ljudskih i prirodnih resursa, dio je inženjerske geodezije gdje se koriste najpreciznije geodetske metode prikupljanja, obrade i analize prostornih podataka.

Cilj simpozija, koji se tradicionalno održava svake četiri godine, je prikazati najnovija domaća i svjetska znanstvena i stručna dostignuća iz područja inženjerske geodezije.

HRVATSKO GEODETSKO DRUŠTVO

GEODETSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Simpozij o inženjerskoj geodeziji s međunarodnim sudjelovanjem
16.-19. svibnja 2007., Beli Manastir, Hrvatska

POČETNA | ODBORI | TEME | ZBORNIK RADOVALOKACIJA | KONTAKT

Organizacijski odbor:

1. Zlatko Čurik, predsjednik

2. Petar Nikolić

3. Vladimir Krupa

4. Dolores Riba

5. Ivica Mikičić

6. Robert Koch

7. Vinko Vučemilović

Znanstveni odbor:

1. Dr. sc. Gorana Novaković, predsjednica

2. Dr. sc. Damir Medak

3. Dr. sc. Zdravko Kapović

4. Dr. sc. Boško Pribičević

5. Dr. sc. Asim Bilajbegović

6. Dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić

7. Dr. sc. Marko Džapo

8. Mr. sc. Franjo Ambroš

9. Mladen Babić

HRVATSKO GEODETSKO DRUŠTVO

GEODETSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Simpozij o inženjerskoj geodeziji s međunarodnim sudjelovanjem
16.-19. svibnja 2007., Beli Manastir, Hrvatska

POČETNA | ODBORI | TEME | ZBORNIK RADOVALOKACIJA | KONTAKT

TEME:

U vrijeme izgradnje složenih građevinskih objekata, posebno prometne i energetske infrastrukture u Republici Hrvatskoj, važno je upoznati geodetske stručnjake s najsuvremenijom mjernom i informatičkom tehnologijom. Ona  omogućuje, pri terestričkim i hidrografskim mjerenjima te praćenju i analizi pomaka i deformacija građevina i tektonski aktivnih područja, postizanje one kvalitete koja se zahtijeva pri izvođenju najsloženijih inženjerskih poslova. Osim toga, geodetska struka može dati veliki doprinos u sređivanju stanja u prostoru, gdje je jedan od gorućih problema nedostatak prostornih planova na svim razinama. Cilj simpozija je upoznati sudionike s najnovijim postignućima na navedenim područjima geodetske djelatnosti.

Na simpoziju se obrađuju slijedeće tematske cjeline:

  • Primjena geodezije u graditeljstvu
  • Normizacija i kontrola kvalitete inženjerskih radova
  • Pomaci i deformacije izgrađenih i prirodnih objekata
  • Hidrografska mjerenja
  • Nove mjerne i računalne tehnologije
  • Geodezija u realizaciji prostornih planova.

HRVATSKO GEODETSKO DRUŠTVO

GEODETSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Simpozij o inženjerskoj geodeziji s međunarodnim sudjelovanjem
16.-19. svibnja 2007., Beli Manastir, Hrvatska

POČETNA | ODBORI | TEME | ZBORNIK RADOVALOKACIJA | KONTAKT

ZBORNIK RADOVA:

Simpozija o inženjerskoj geodeziji s međunarodnim sudjelovanjem

I. PRIMJENA GEODEZIJE U GRADITELJSTVU

Ilija Grgić, Bojan Barišić, Nataša Šabić Grgić
Primjena inženjerske geodezije u visokogradnji

Mladen Zrinjski, Marko Džapo, Loris Redovniković, Antun Ivanković
Točnost proboja najduljeg tunela u RH

Franjo Ambroš, Vladimir Slivac, Vladimir Moser
Geodetski nadzor izgradnje i rekonstrukcije prometnica

Marko Šljivarić, Zlatko Lasić, Robert Rodbinić
Treba li uvijek nivelirati iz sredine?

Lenka Špela Osvald, Bernarda Berden
Katastar zgrada i registar nekretnina

II. NORMIZACIJA I KONTROLA KVALITETE INŽENJERSKIH RADOVA

Gorana Novaković, Rinaldo Paar
Primjena međunarodnih normi za iskazivanje preciznosti pozicioniranja geodetske osnove

Gorana Novaković, Ante Marendić, Sanja Mimica
Analiza pouzdanosti geodetske osnove za inženjerske radove

Asim Bilajbegović, Damir Bilajbegović
Istraživanje točnosti, pouzdanosti i ekonomičnosti određivanja kontrolnih točaka brana primjenom virtuelnih GPS-referentnih stanica

Zdravko Kapović, Ante Marendić, Tomislav Džapo
Ispitivanje homogenosti rezultata mjerenja

Đuro Barković, Mladen Zrinjski, Suzana Delić
Pregled međunarodnih i hrvatskih norma za geodetska mjerila

III. POMACI I DEFORMACIJE IZGRAĐENIH I PRIRODNIH OBJEKATA

Joško Krolo, Zdravko Kapović, Mladenko Rak
Statičko i dinamičko ispitivanje konstrukcija

Boštjan Kovačič, Rok Kamnik
Mjerenje pomaka i deformacija konstrukcija pomoću elektronskih tahimetara

Brankica Cigrovski-Detelić
Primjena GPS-mjerenja u određivanju tektonskih pomaka zemljine kore

Milan Rezo, Mario Kranjec, Ante Rezo
Izjednačenje terestričkih i GPS mjerenja kod praćenja deformacija na hidroelektranama

Milan Rezo, Danijel Šugar, Ivan Težak, Mario Zidar
Određivanje horizontalnih pomaka, rotacija i nagiba metodom aliniranja i klinometrijom na hidroelektranama

Milan Rezo, Ante Rezo, Mario Kranjec
Izjednačenje nivelmanskih mjerenja kod praćenja deformacija na hidroelektranama

IV. HIDROGRAFSKA MJERENJA

Mladen Babić
Hidrografski radovi na objektima hidroelektrana na Dravi

Boško Pribičević, Damir Medak, Almin Đapo, Ivan Medved
Priprema i izvođenje batimetrijskih mjerenja na Plitvičkim jezerima

Boško Pribičević, Damir Medak, Ivica Mikičić, Ivan Medved
Suvremene geodetsko-hidrografske mjerne metode u praćenju izgradnje strateških infrastrukturnih objekata u Republici Hrvatskoj

Tea Duplančić Leder, Nenad Leder, Branko Petričević
Poboljšanje HIDRIS sustava podacima višesnopnog dubinomjera

Radovan Solarić
Hidrografska izmjera i pomorska kartografija u teoriji i praksi

V. NOVE MJERNE I RAČUNALNE TEHNOLOGIJE

Damir Medak, Boško Pribičević, Eduard Prelogović, Almin Đapo
Primjene geodetsko-geodinamičkih GPS-mjerenja za monitoring tektonski uvjetovanih klizišta

Ilija Grgić, Bojan Barišić, Tomislav Bašić
Primjena GNSS tehnologije u inženjerskim geodetskim zadaćama

Rinaldo Paar, Ante Marendić
Određivanje visina GPS-om u kombinaciji s laserskom tehnologijom

Damir Medak, Boško Pribičević, Ivan Medved, Mario Miler, Dražen Odobašić
Terestričko lasersko skaniranje i trodimenzionalno projektiranje

Damir Medak, Boško Pribičević, Davorin Rumiha, Branko Kordić
Uloga mreže permanentnih GPS-postaja Republike Slovenije pri iskolčenju magistralnog plinovoda Pula-Karlovac

VI. GEODEZIJA U REALIZACIJI PROSTORNIH PLANOVA

Mira Ivković, Marko Džapo, Dario Martini
Geodetske podloge za prostorno planiranje

Mira Ivković, Mario Miler
Pretvorba analognih topografskih planova u digitalni oblik

Franjo Ambroš, Jakob Nakić
Prostorna i pravna ograničenja u građenju

Brankica Cigrovski-Detelić, Igor Bučo
Geodetski radovi u provođenju detaljnih urbanističkih planova uz morsku obalu

Siniša Mastelić-Ivić, Gordana Galeković Tepšić, Hrvoje Tomić, Jadranka Veselić Bruvo
Organizacija prostornih resursa

Darko Šiško, Miodrag Roić
Pristupi preraspodjele građevinskog zemljišta

Robert Župan, Stanislav Frangeš, Ante Stošić
Mogućnosti ručnih GPS-uređaja pri dopuni prostornih planova

HRVATSKO GEODETSKO DRUŠTVO

GEODETSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Simpozij o inženjerskoj geodeziji s međunarodnim sudjelovanjem
16.-19. svibnja 2007., Beli Manastir, Hrvatska

POČETNA | ODBORI | TEME | ZBORNIK RADOVALOKACIJA | KONTAKT

LOKACIJA: Osječka 1c, 31300 Beli Manastir, Hrvatska


Prikaži veću kartu

SMJEŠTAJ: Hotel Patria, Osječka 1c, 31300 Beli Manastir, Hrvatska

WWW: http://hotelpatria.hr/

HRVATSKO GEODETSKO DRUŠTVO

GEODETSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Simpozij o inženjerskoj geodeziji s međunarodnim sudjelovanjem
16.-19. svibnja 2007., Beli Manastir, Hrvatska

POČETNA | ODBORI | TEME | ZBORNIK RADOVALOKACIJA | KONTAKT

KONTAKT:

Hrvatsko geodetsko društvo: HR-10000 Zagreb, Berislavićeva 6

Tel/fax: (+385 1) 48 72 495

IBAN: HR1723600001101433512

OIB: 87125834571

E-mail: hgd1952@hgd1952.hr

WWW: http://www.hgd1952.hr/