Otisni knjiguOtisni knjigu

Vodič za studente - korisne informacije

Ovaj mali Vodič nastao je kako bismo vama, studentima, olakšali snalaženje u prostoru i studentskim zadacima. Dakle, pokušat ćemo vam pružiti osnovne informacije o samoj zgradi, ustroju, djelovanju Fakulteta. Ponudit ćemo vam savjete kako što učinkovitije savladavati zadatke i kako uspješno položiti ispite. Ipak, o vama najviše ovisi koliko će uspješno biti vaše studiranje.

Školovanje geodetskih stručnjaka u Hrvatskoj započelo je prije mnogo godina. O tome svjedoči udžbenik Martina Sabolovića: Exercitationes Gaeodeticae, izdan na latinskom jeziku u Varaždinu daleke 1775. godine. Upravo ste Vi, svojim uspjehom u školovanju, dobili priliku ulaska u svijet suvremene geodezije i geoinformatike.

Site: Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
E-kolegij: Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Knjiga: Vodič za studente - korisne informacije
Otisnuo/la:
Datum: Ponedjeljak, 6 Travanj 2020, 01:40

Vodič za studente Geodetskog fakulteta

Vodič za studente Geodetskog fakulteta Ovaj mali Vodič za studente (preuzmi PDF) nastao je kako bismo vama, studetima, olakšali snalaženje u prostoru i studentskim zadacima. Dakle, pokušat ćemo vam pružiti osnovne informacije o samoj zgradi, ustroju, djelovanju Fakulteta. Ponudit ćemo vam savjete kako što učinkovitije savladavati zadatke i kako uspješno položiti ispite. Ipak, o vama najviše ovisi koliko će uspješno biti vaše studiranje.

Školovanje geodetskih stručnjaka u Hrvatskoj započelo je prije mnogo godina. O tome svjedoči udžbenik Martina Sabolovića: Exercitationes Gaeodeticae, izdan na latinskom jeziku u Varaždinu daleke 1775. godine. Upravo ste Vi, svojim uspjehom u školovanju, dobili priliku ulaska u svijet suvremene geodezije i geoinformatike.

Napomena

Informacije izložene u ovom vodiču podložne su promjenama, ovisno o potrebama Fakulteta, o čemu će studenti biti pravodobno obaviješteni.

U izradi ovog vodiča sudjelovali su: doc. dr. sc. Dražen Tutić, prof. dr. sc. Miljenko Lapaine, Denis Hanić, student, te prof. dr. sc. Mirjana Nazor, koja je napisala poglavlje "Kako postati i ostati uspješan student?".

Sve Vaše ideje i prijedlozi bit će dragocjeni za poboljšanje ovdje izloženih informacija.

Karta okolice Geodetskog fakulteta


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Fakultetska administracija

Administrativne, tehničke i pomoćne poslove Fakulteta obavljaju pojedine službe koje su objedinjene u ustrojbenu jedinicu pod nazivom Dekanat. Sastoji se od tajništva i računovodstva.

Dekan upravlja Geodetskim fakultetom, njegov je čelnik i voditelj.

Dekan je: prof. dr. sc. Damir Medak (soba 75, prizemlje), e-pošta: dekan@geof.hr

Prodekani zamjenjuju dekana u njegovoj odsutnosti i pomažu mu u radu.

Prodekan za nastavu i studente je: doc. dr. sc. Ante Marendić (soba 68, prizemlje), e-pošta: nis@geof.hr

Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju je: izv. prof. dr. sc. Almin Đapo (soba 21, suteren), e-pošta: zim@geof.hr

Prodekan za financije i poslovanje je: izv. prof. dr. sc. Robert Župan (soba 143, prvi kat), e-pošta: fip@geof.hr

U sklopu tajništva radi Studentska referada. Tu možete dobiti odgovore na većinu svojih pitanja. Ipak, najveći dio administrativnih poslova vezanih uz studij obavljate putem Studomata i e-učenja , npr. polaganje kolokvija, prijava ispita, upis godine i predmeta, ispis potvrda i sl.

Studentska referada nalazi se na prvom katu i za studente je otvorena radnim danom od 10:00 - 12:00 sati. U referadi rade Ksenija Ivančić i Mirjana Kruhak.

Telefon: (01) 46 39 288
e-pošta: referada@geof.hr


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Kalendar ak. god. 2018./2019.

Akademska godina 2018./2019. započinje 01. 10. 2018. i završava 30. 09. 2019.

Kalendar se nalazi na adresi:
http://www.isvu.hr/javno/hr/vu7/kalendar/2018/kalendar.shtml

Nastava zimskog semestra počinje 01. 10. 2018. i traje do 25. 01. 2019.
Nastava ljetnog semestra počinje 25. 02. 2019. i traje do 07. 06. 2019.

Zimski ispitni rok je od 28. 01. 2019. do 22. 02. 2019.
Ljetni ispitni rok je od 10. 06. 2019. do 05. 07. 2019.
Jesenski ispitni rok je od 08. 07. 2019. do 19. 07. 2019. i od 02. 09. 2019. do 13. 09. 2019.

Za predmete zimskog semestra ponuđena su minimalno dva ispitna termina u zimskom ispitnom roku, te dva u jesenskom ispitnom roku.

Za predmete ljetnog semestra ponuđena su minimalno po dva ispitna termina u ljetnom i jesenskom ispitnom roku.

Praznici za studente su od 24. prosinca 2018. do 04. siječnja 2019. i od 22. srpnja 2019. do 30. kolovoza 2019.


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Snalaženje u fakultetskoj zgradi

U Zagrebu na adresi Kačićeva 26 smješten je Geodetski fakultet. U toj zgradi nalaze se još Arhitektonski i Građevinski fakulteti. Prije više desetaka godina geodetska nastava odvijala se u sklopu Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta (AGG). Iako su danas ti fakulteti odvojeni koriste neke zajedničke prostorije (npr: knjižnica AGG, velika predavaonica, vijećnica AGG).

Kako bi se lakše snašli pogledajte tlocrte suterena, prizemlja, prvog i petog kata jer tu se nalazi sve što će vam trebati i sve što je vezano uz Geodetski fakultet.

Popis nastavnika i prostorija u kojima rade možete naći na web-stranicama Fakulteta u izborniku O fakultetu - Dionici.

 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Prava, obveze i ostale aktivnosti studenata

Gdje su opisana studentska prava i obveze?

Sva prava i obveze studenata opisani su u Statutu Sveučilišta u Zagrebu, u Statutu Geodetskog fakulteta, u Pravilniku o studiranju Sveučilišta u Zagrebu, u Pravilniku o studiranju Geodetskog fakulteta i u drugim dokumentima. Sve te dokumente možete naći na web-stranicama Geodetskog fakulteta www.geof.unizg.hr u rubrici Dokumenti, Propisi.

Studijski program

Studijski program opisan je na stranicama ISVU-a na adresi: http://www.isvu.hr/javno/hr/vu7/nasprog/2015/nasprog.shtml

Tu ćete naći popis svih predmeta, broja sati, ECTS-a, nositelja i izvonača nastave, opisa sadržaja predmeta, obveza za potpis, ishoda učenja, literature, načina provjere znanja i sustava bodovanja.

Intranet Fakulteta

Intranet Fakulteta je mjesto na internetskim stranicama na kojemu svi koji imaju elektronički identitet Geodetskog fakulteta mogu pratiti sve informacije vezane uz rad Fakulteta. Tu se mogu naći sve odluke dekana ili Fakultetskog vijeća, informacije vezane uz nastavu (natječaji za demonstratore, rasporedi i izvedbeni planovi, informacije vezane uz završetak studija) i sve ostalo važno za rad Fakulteta.

Svakako se prijavite na Intranet Fakulteta: http://www.geof.unizg.hr/course/view.php?id=26

Kako je organizirana nastava?

Nastava na Fakultetu organizirana je kao redovita prema nastavnom planu i programu.

Redovita nastava traje u zimskom i ljetnom semestru, po 15 nastavnih tjedana.

Kada su ispitni rokovi, kako se prijavljuju i odjavljuju?

Kalendar nastave i raspored ispita objavljuje se na početku svake akademske godine.

Točan raspored ispitnih rokova možete naći na Studomatu ili na Intranetu Geodetskog fakulteta.

Raspored održavanja ispita utvrđuje se tako da broj ispitnih termina za svaki predmet u svakom ispitnom roku može obuhvatiti sve studente koji imaju pravo polagati taj predmet.

Student prijavljuje polaganje ispita prijavnicom putem Studomata (Informacijski sustav visokih učilišta -ISVU). Ako student iz bilo kojeg razloga ne može pristupiti prijavljenom ispitu, dužan je odjaviti ispit u roku propisanom ISVU-om.

Student koji iz opravdanih razloga nije mogao pristupiti ispitu, a nije u predvinenom roku odjavio ispit, može pismeno zatražiti da se nedolazak na ispit ne računa u broj izlazaka na ispit. Student koji pravodobno ne odjavi ispit gubi pravo na polaganje do narednog ispitnog roka odnosno termina, a ispitivač u prijavnicu upisuje "nije pristupio". Studentu koji odustane od već započetog ispita, ispitivač u prijavnicu upisuje ocjenu 1 - nedovoljan.

Ne dozvolite da izlazak na ispit bude neka vrsta igre na sreću. Na ispit se ne izlazi tek tako, nego u pravilu samo onda kad se student tako dobro pripremio da je siguran kako će na ispitu proći. Prije izlaska na ispit dobro je posavjetovati se s demonstratorom, asistentom i profesorom.

Pročitajte što sve o ispitima piše u Statutu Sveučilišta u Zagrebu, u Statutu Geodetskog fakulteta, u Pravilniku o studiranju Sveučilišta u Zagrebu i u Pravilniku o studiranju Geodetskog fakulteta.

E-učenje

Sustav e-učenja nalazi se na adresi https://moodle.srce.hr/2018-2019/.

Svi predmeti preddiplomskog studija podržani su sustavom e-učenja. Predmetni nastavnici će Vam na uvodnim predavanjima i vježbama objasniti način na koji ćete se uključiti na pojedini predmet na e-učenju. Tu ćete naći potrebnu literaturu, rješavati kolokvije, sudjelovati u forumima, predavati zadaće i još mnogo toga. E-učenje je središnje mjesto i repozitorij svih važnih informacija za pojedine predmete.

Studentski zbor Geodetskog fakulteta

Utemeljen je 1996., a djeluje kao podružnica Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. Članove Studentskog zbora biraju studenti na izborima koji se održavaju svake dvije do tri godine.

Zadaće i ciljevi obuhvaćaju organiziranje, predstavljanje i zastupanje studenata na Fakultetu, uspostavu kvalitetnijih odnosa izmenu nastavnika i studenata.

Studentski zbor bavi se organiziranjem strukovnih, sportskih, kulturnih i informativnih te zabavnih doganaja. Godine 1997. u okviru Studentskog zbora pokrenut je i studentski list Ekscentar. Kontakt: stzbor@geof.hr.

Web stranice Studentskog zbora Geodetskog fakulteta nalaze se na adresi: http://student.geof.unizg.hr i http://www.geof.unizg.hr/course/view.php?id=27.

Mišljenja studenata

Studenti trebaju aktivno sudjelovati u svim aspektima nastavnog procesa. To znači da uvijek trebaju pitati na predavanjima i vježbama sve ono što im nije jasno. Kada prilikom samostalnog učenja naiđu na nejasnoće trebaju se konzultirati s demonstratorima, asistentima i nastavnicima.

Na kraju svakog semestra studenti putem ISVU-a trebaju pristupiti ispunjavanju anonimne ankete kojom ocijenjuju rad nastavnika. Ankete će ponekad ispunjavati i na papiru.

Svoje mišljenje studenti mogu izraziti uključivanjem na Intranet Fakulteta na način da sudjeluju u javnim raspravama koje se tamo odvijaju.

Vaše mišljenje je važno prilikom donošenja odluka vezanih uz studente.

Studentska razmjena

Studenti mogu i poželjno je da sudjeluju u međunarodnoj razmjeni, najčešće putem programa Erasmus. Fakultet ima nekoliko potpisanih ugovora, posebno ističemo Sveučilište u Ljubljani i Tehničko sveučilište u Münchenu gdje su naši studenti već stekli vrijedna iskustva.

Informacije o razmjenama osim na web-stranicama Fakulteta naći ćete i na web-stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu na adresi: http://international.unizg.hr.


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Pristup računalnim sustavima

Geodetski fakultet vam omogućuje rad na računalima s pristupom internetu od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Izvan tog vremena ulaz u zgradu dozvoljen je samo uz predočenje pisane dozvole dekana i upisa u knjigu dolaska. Na raspolaganju su vam računaonice 112, 113, 114 i 115 koje se nalaze na prvom katu.

Upisom na Fakultet dobili ste korisnički račun u sustavu AAI@EduHr s kojim ćete koristiti usluge hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNet). Posjetite web stranice CARNeta ( www.carnet.hr ) i Sveučilišnoga računskog centra Sveučilišta u Zagrebu ( www.srce.hr ) i saznajte koje sve usluge možete koristiti, koje tečajeve pohađati i još mnogo toga vezanog uz računalnu infrastrukturu tijekom studija.

Za pitanja vezana uz korisničke račune javite se u sobu 149 – prvi kat ( Hrvoje Kopić, bacc.ing.cheming. ) radnim danom u vremenu od 10–13 sati.


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Život na i oko fakulteta

Prijavnice za ispite?

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija ispite prijavljuju putem Studomata. Prijavnice ne treba kupovati.

Gdje se može fotokopirati?

U suterenu fakulteta postoji kopiraonica KopiMax. Radno vrijeme je radnim danom od 8:30 – 16:30, vikendom ne radi. Telefon (01) 4826 192.

Knjižnice

Geodetski fakultet, Arhitektonski fakultet i Građevinski fakultet imaju zajedničku knjižnicu. Nalazi se u prizemlju (soba 56). U knjižnici možete posuđivati knjige i učiti od ponedjeljka do četvrtka od 8:00–18:00, a petkom od 8:00–15:00. Elektronski katalog nalazi se na adresi http://library.foi.hr/m3/kupit.asp? B=409&dlib=1. Na Fakultetu postoje i zavodske knjižnice i knjižnica Opservatorija Hvar.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica (01/6164 078) nalazi se u Ulici Hrvatske bratske zajednice. Više o upisima možete naći na stranicama http://www.nsk.hr/upis-2/. Godišnja članarina za studente je 100 kuna. To će vam omogućiti nesmetan ulaz, učenje i posuđivanje nekih knjiga sljedećih godinu dana.

Knjižnica posjeduje i garderobu, caffe-bar, a na najvišem katu i restoran u kojem možete ručati. Knjižnica radi radnim danima od 8 do 21 h, a subotom od 9 do 14 h.

Što u slučaju bolesti ili sistematskog pregleda?

U slučaju zdravstvenih problema javite se nadležnoj liječnici Geodetskog fakulteta dr. Maji Juroš, Hirčeva 1, tel: 01 2304 372, parni datumi prije podne, neparni poslije podne.

Svi studenti prve godine preddiplomskog studija obvezno pristupaju sistematskom pregledu prema rasporedu na oglasnoj ploči. Bez obavljenog sistematskog pregleda ne može se testirati prva godina preddiplomskog studija.

Ako imate probleme sa zubima javite se u Dom zdravlja Zagreb - Centar, Martićeva 63A/II kat. Nadležna stomatologinja za Geodetski fakultet je dr. Irena Stolić. Telefon je (01) 4603 631.

Gdje se može nešto pojesti i popiti na Fakultetu i okolici?

Kantina Fakulteta nalazi se u sklopu restorana Odeon. Ulaz je moguć s vanjske strane Fakulteta iz Klaićeve ulice ili u samoj zgradi u prizemlju. Restoran radi od 09:30 – 17:00. Tu možete jesti i piti s iksicom ili bez nje.

Na uglu Klaićeve i Kačićeve ulice nalazi se samoposluga Diona.

Preko puta Fakulteta smješten je caffe-bar Team Club.

Prehrana s iksicom moguća je i u obližnjoj studentskoj menzi Akademije likovnih umjetnosti (Ilica 85), kantini Superfaks Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta (Pierottieva 6), Restoranu Studentskog centra (Savska 25).

Za više informacija o Studentskom centru Zagreb, poput položaja ostalih menzi i informacija o Student-servisu, posjetite http://www.sczg.hr/.

Sport na Fakultetu

Ovisno o vašim sposobnostima, volji i želji za rekreacijom možete se uključiti i postati članom nogometne ekipe, košarkaške ekipe ili se priključiti veslačima Geodetskog fakulteta. Obratite se nastavniku tjelesne i zdravstvene kulture ili voditeljima sekcija. Više informacija možete naći na web-stranicama Studentskog zbora http://student.geof.unizg.hr.


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Ostale informacije

Kome se obratiti za informacije o stipendijama?

Osim praćenja dnevnih novina i poruka na Oglasnoj ploči na internetskim stranicama Fakulteta takve informacije možete naći i na web-stranicama Sveučilišta u Zagrebu http://www.unizg.hr/o-sveucilistu/sveucilisna-tijela-i-sluzbe/rektorat ili Instituta za razvoj obrazovanja, a njegova web adresa je: http://www.iro.hr.

Što ako izgubite indeks?

Ukoliko vam se to dogodi, morat ćete doći u Studentsku referadu s potvrdom Narodnih novina da vam je indeks proglašen nevažećim i zatražiti izdavanje novog indeksa.

Kome se obratiti zbog problema sa studijem?

Ako imate kakvih problema s pojedinim predmetom najprije potražite demonstratora iz dotičnog predmeta. Ukoliko vam on ne može pomoći konzultirajte se s asistentom. Profesori su također spremni pružiti potrebne informacije. Na e-učenju svi djelatnici imaju navedeno vrijeme kada primaju studente na konzultacije.

Prodekanu za nastavu i studente ili dekanu javite se ako vaši problemi nadilaze ovlasti ili mogućnosti prije navedenih osoba.

Nagrađivanje studenata

U svrhu poticanja rada i zalaganja, studentima Geodetskog fakulteta mogu se dodijeliti sljedeće nagrade:

 • Rektorova nagrada,
 • Nagrada Geodetskog fakulteta i
 • Nagrada dekana Geodetskog fakulteta

Natječaj za Rektorovu nagradu raspisuje Sveučilište u Zagrebu, početkom kalendarske godine za akademsku godinu u tijeku. Dodjeljuje se za rad znanstvenog sadržaja jednog ili više autora.

Nagradu dekana dodjeljuje dekan za najbolje studentske radove.

Nagradu Fakulteta dodjeljuje Fakultet za postignut odličan uspjeh.

Pravo sudjelovanja imaju svi redoviti studenti Geodetskog fakulteta.

Uspjeh na studiju

Vaš uspjeh na studiju je važan. Ovisno o uspjehu možete ostvariti prednosti kod dobivanja stipendija, studentskog smještaja, upisa na diplomski studij, ostvariti pravo na subvenciju participacije u školarini, demonstrature i još mnogo toga.

Uspjeh se u najvećem dijelu sastoji od prosjeka ocjena na ispitima iz pojedinih predmeta, pri čemu se uzima u obzir koliko koji predmet nosi ECTS-a te trajanja studija. Redovitost studiranja posebno je važna za ostvarivanje prava na subvenciju participacije u školarini i kasnije za upise na diplomske studije.

Mirovanje obveza ili prava na studiju

Ponekad je potrebno na neko vrijeme prekinuti studij, primjerice radi dužih bolovanja, odlaska u inozemstvo, teških financijskih uvjeta ili obiteljskih problema.

Važno je pravovremeno procijeniti okolnosti i regulirati status vezan uz mirovanje na studiju.

Zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Odjelu za školsku i sveučilišnu medicinu studenti koji zbog zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti izvršavati svoje studentske obveze trebaju se javiti unutar 30 dana od pojave tegoba nadležnom studentskom liječniku čiju će potvrdu dostaviti fakultetu. U suprotnom nadležni studentski liječnik nema stručne osnove za izdavanje Potvrde za mirovanje studentskih obveza.

Studentsko savjetovalište

Život studenata može biti vrlo složen i izazovan. Nađete li se u teškoćama uvijek na vrijeme zatražite savjet Vašeg studijskog voditelja, koordinatorice za savjetovanje i podršku studentima prof. dr. sc. Branke Mraović, prodekana za nastavu i studente ili zatražite stručnu pomoć u Sveučilišnom Centru za savjetovanje i podršku studentima.

Kako saznati nešto o stvarima koje ovdje nisu navedene?

Postoje li stvari koje ovdje nisu navedene, a zanimaju vas potražite predstavnike studenata svoje ili više godine, pitajte u Studentskoj referadi, razgovarajte s profesorima, provjerite na web-stranicama http://www.geof.unizg.hr ili na web-stranicama http://student.geof.unizg.hr. Ukoliko niste uspjeli doznati što vas zanima posjetite prodekana za nastavu i studente. 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Kako postati i ostati uspješan student?

Tko je uspješan student?

Za nekoga to je onaj koji nema nikakvih teškoća i problema za vrijeme studija; onaj koji nikada nije pao na ispitu; onaj tko ima sve petice u indeksu; onaj tko je zadovoljan s izabranim studijem, onaj tko pokušava probleme rješavati, a ne ih izbjegavati (a sigurno će ih biti); onaj tko "živi" i izvan fakultetskih predavaonica i knjižnica.

Uspješan student je svakako onaj tko polaže ispite, ali uz to i odlazi povremeno u kino, kazalište, svira i pjeva, pleše... bavi se nečim što ga doista veseli.

Što može stvarati probleme ili teškoće za vrijeme studiranja?

 • Pogrešno odabran studij,
 • Nezanimljivost nekih predmeta,
 • Loše radne navike,
 • Pad motivacije,
 • Gubitak samopouzdanja,
 • Nepriznavanje teškoća i izbjegavanje traženja pomoći,
 • I još mnogo, mnogo toga.

Kako rješavati spomenute probleme?

Pogrešno odabran studij

Moguće je da ste izabrali studij koji ne odgovara vašim predodžbama ili željama ili možda sposobnostima. Pokušajte analizirati zašto mislite da je vaš izbor pogrešan. Porazgovarajte s nekim o svojim dilemama i sumnjama, ali konačnu odluku o mijenjanju studija ili pak ostajanju pri svom izboru, donesite vi.

Pogreške su sastavni dio života i mogu se dogoditi svakome.

Nezanimljivost nekih predmeta

Nerealno je očekivati da će baš svi predmeti izabranog studija biti zanimljivi. Ali u svakom predmetu vjerojatno ima sadržaja koji su zanimljiviji i onih manje zanimljivih. Ako je trenutno nezanimljiva faza, nakon nje najvjerojatnije dolazi bolje razdoblje.

Loše radne navike, nepoznavanje vještina učenja

Mogu se javiti poteškoće u učenju ako nastavljate koristiti iste načine učenja koji su bili djelotvorni u školi. Učenje na fakultetu različito je od školskog – zahtjeva više samostalnosti, više samodiscipline, više ustrajnosti i mnogo više vremena.

Vaše će učenje biti uspješnije: ako poznajete sebe, svoje karakteristike i osobine važne za uspješno učenje i ako koristite barem neke vještine učenja.

Što vam je pomagalo, a što vas je ometalo u učenju do sada?

 • učite li lakše i brže u jutarnjim ili u večernjim satima;
 • učite li lakše i brže čitajući knjigu, skripta ili slušajući nekoga. Je li vam pri tome lakše ako pravite neke bilješke, skice, sheme;
 • je li vam potrebna potpuna tišina kada učite ili se možete usredotočiti na rad i uz glazbu, razgovor, buku s ulice i sl;
 • učite li lakše i brže u paru, u grupi ili sami;
 • jeste li sigurniji u svoje znanje ako glasno ponavljate naučeno ili samo u mislima dajete odgovore.

Kada budete mogli birati (što neće uvijek biti moguće) organizirajte svoje učenje u skladu s onim što vam je iskustvo pokazalo da je za vas djelotvornije. Ali kada to neće biti moguće, uložite napor i prilagodite se!

Što su vještine učenja?

 • Znati dobro odrediti koliko je vremena potrebno za učenje pojedinog predmeta;
 • odlaziti na predavanja i praviti bilješke, ali ne bilježiti svaku riječ. Ako je nešto ostalo nejasno ili nezabilježeno konzultirati se s drugima, pogledati u udžbenik, skripta;
 • vještina čitanja – ako spadate u sporije čitače trebat će vam više vremena za učenje nego brzim čitačima. To nije povezano sa sposobnostima, ljudi se jednostavno razlikuju po brzini čitanja. Ona se, naravno, može poboljšati – čitanjem;
 • izbor metode učenja – moguće je učiti manje cjeline ili pak odjednom zahvatiti veliki dio gradiva. Izbor metode djelomično ovisi o opširnosti onoga što treba naučiti, je li onome tko uči to gradivo lako, srednje ili vrlo teško, koliko dugo onaj tko uči može učiti bez pravljenja pauze;
 • provjeravati razumijevanje naučenog, postavljajući sebi pitanja «zašto?» ili «kako?»;
 • ponavljati jer se naučeno zaboravlja. To je osobito važno kada je većeg opsega ono što treba naučiti;
 • sve novo što se uči dobro je povezivati kad je moguće s već poznatim sadržajima – tako se bolje i dulje pamti.

Pad motivacije

Moguće je da povremeno motivacija opadne i da se pojavi pitanje «a što to meni treba». Ali ako niste pogriješili u izboru studija, to neće trajati dugo. Dobro je i porazgovarati s nekim o tome što vas muči.

Gubitak samopouzdanja

Moguće je da neki neuspjeh ili strah od njega utječe na vas tako da počnete gubiti samopouzdanja. Svatko povremeno posumnja u svoje mogućnosti, ali sumnja najčešće vrlo brzo nestaje ako od sebe ne očekujete nemoguće.

Ako ne položite neki ispit ili budete nezadovoljni ocjenom pokušajte otkriti zašto vam se to dogodilo:

 • nedolaženje na predavanja;
 • "spavanje" na predavanjima;
 • loša procjena vremena koje je bilo potrebno za učenje;
 • loša procjena što je bitno, a što možda manje važno u nekom predmetu. Možda ste naučili mnogo detalja, a neke bitne pojmove preskočili;
 • pogrešan način pripremanja ispita – za usmene ispite treba se pripremati govoreći glasno kako bi sami sebe čuli koliko smisleno možete iznijeti neko objašnjenje, odgovoriti na odreneno pitanje i sl.;
 • nedovoljna razina naučenosti – ako niste dovoljno učili, sve što drugi odgovaraju činit će se poznato i lako – to je tzv. razina prepoznavanja. Ali naučenost do te razine nije dovoljna za samostalnu reprodukciju, tj. suvislo odgovaranje koje donosi pozitivnu ocjenu;
 • prevelika količina straha koja vam je onemogućila da pokažete koliko doista znate. Pokušajte otkriti čega ste se zapravo bojali!

Nepriznavanje teškoća i izbjegavanje traženja pomoći

Loše radne navike ili silan strah, neće nestati zato što vi o njima nastojite ne misliti. Djelotvornije je suočiti se s onim što vam smeta, što vas muči.

Svaku teškoću ili problem nećete moći sami riješiti. Važno je imati nekoga kome vjerujete, s kim možete otvoreno razgovarati o tome što vas muči. Nekad će to biti vaši prijatelji/prijateljice, ponekad roditelji, brat ili sestra, momak/djevojka, možda psiholog, svećenik...

Svaki je problem moguće barem umanjiti, ako ga nije moguće riješiti u potpunosti, no jedino ako priznamo njegovo postojanje.

Učenje je iznimno važan posao svakog studenta, a diploma je dragocjen i važan cilj. Ali nije jedini u vašem životu. Trudite se da uz polaganje ispita, a to znači uz usvajanje sve više znanja pokušate biti i sve tolerantnija, strpljivija, odgovornija, samostalnija, altruističnija..., jednom riječju bolja osoba.

Idite u kino, kazalište, na izložbe, na izlete, bavite se sportom, družite se…Što budete zadovoljniji u sebi, lakše ćete učiti, brže i bolje ćete polagati ispite.

Što biti u životu?

Neki je trgovac želio na brzinu školovati svog sina. Opazivši vrlo opširan program koji mu je nudio upravitelj škole, začuneno upita:
"Pa zar moj sin to sve mora naučiti? Platit ću vam da mu skratite školovanje. Koliko tražite?"

Ravnatelj mirno odgovori:

"Sve ovisi o tome što želite da mali postane. Vidite, kada Bog stvara hrast, uzme si obično dvadesetak godina. Ali ako treba stvoriti tikvu, dovoljna su mu i dva mjeseca".

Kako tko voli, neka izvoli! 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente