SIG 2016

MEĐUNARODNA UDRUGA GEODETA
HRVATSKO GEODETSKO DRUŠTVO
GEODETSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Međunarodni simpozij o inženjerskoj geodeziji
20.-22. svibnja 2016., Varaždin, Hrvatska

POČETNA | VAŽNI DATUMI | ODBORI | TEME/PROGRAM | PRIJAVA RADOVA | REGISTRACIJA | LOKACIJA/SMJEŠTAJ | KONTAKT

POVIJEST SIG-a

SPONZORI

Hrvatsko geodetsko društvo (FIG član), u suradnji s Geodetskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (FIG akademski član), organizira SIG 2016 - Međunarodni simpozij o inženjerskoj geodeziji pod pokroviteljstvom Međunarodne udruge geodeta (FIG), Komisija 6 - Inženjerska geodezija. Simpozij će se održati u Varaždinu od 20. do 22. svibnja 2016. godine.

Simpozij je uvršten u FIG popis budućih događanja u 2016.

Odbor za trajno stručno usavršavanje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije uvrstio je Međunarodni Simpozij o Inženjerskoj geodeziji u jednogodišnji program stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove za razdoblje 1.4.2016. do 31.3.2017. godine te je prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (NN br. 30/10 i 65/13) dodijelio 20/4 bodova.

Inženjerska geodezija je područje geodezije koje se odnosi na primjenu geodetskih mjernih sustava u cjelokupnom procesu projektiranja, izgradnje i korištenja objekata vezanih uz: niskogradnju (željezničke pruge, ceste, autoceste, mostovi, tuneli, zračne i plovne luke), visokogradnju (velike zgrade, industrijska postrojenja, stadioni), energetiku (brane, dalekovodi, plinovodi, naftovodi, rafinerije), izradu projekata regulacije postojećih naselja i pri izgradnji novih naselja. Praćenje i analiza pomaka i deformacija izgrađenih objekata i tektonski aktivnih područja - deformacijska analiza, čija je svrha zaštita i očuvanje ljudskih i prirodnih resursa, dio je inženjerske geodezije gdje se koriste najpreciznije geodetske metode prikupljanja, obrade i analize prostornih podataka.

Cilj simpozija, koji se tradicionalno održava svake četiri godine, je prikazati najnovija domaća i svjetska znanstvena i stručna dostignuća iz područja inženjerske geodezije.

Druga obavijest.