Katedra za inženjersku geodeziju

Početna

Početna | Djelatnici | Nastava Znanstveni projekti Stručni projekti  e-Knjižnica

Inženjerska geodezija je područje geodezije koje se odnosi na primjenu geodetskih mjernih sustava u cjelokupnom procesu projektiranja, izgradnje i korištenja objekata vezanih uz: niskogradnju (željezničke pruge, ceste, autoceste, mostovi, tuneli, zračne i plovne luke), visokogradnju (velike zgrade, industrijska postrojenja, stadioni), energetiku (brane, dalekovodi, plinovodi, naftovodi, rafinerije), izradu projekata regulacije postojećih naselja i pri izgradnji novih naselja. Praćenje i analiza pomaka i deformacija izgrađenih objekata i tektonski aktivnih područja - deformacijska analiza, čija je svrha zaštita i očuvanje ljudskih i prirodnih resursa, dio je inženjerske geodezije gdje se koriste najpreciznije geodetske metode prikupljanja, obrade i analize prostornih podataka.