Alumni

AMCA-GEOF - Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

POČETNA | POVIJEST | O UDRUZI | NOVOSTI | AMAC UNIZG POSTANI ČLAN KONTAKT

Prema Statutu Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članom Udruge mogu postati državljani Republike Hrvatske i strani državljani koji prihvate Statut Udruge i koji su bivši studenti ili prijatelji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pristupnica za članstvo u elektroničkom obliku (.pdf)

Popunjenu pristupnicu pošaljite na: amca@geof.hr.