SIG 2007

HRVATSKO GEODETSKO DRUŠTVO

GEODETSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Simpozij o inženjerskoj geodeziji s međunarodnim sudjelovanjem
16.-19. svibnja 2007., Beli Manastir, Hrvatska

POČETNA | ODBORI | TEME | ZBORNIK RADOVALOKACIJA | KONTAKT

TEME:

U vrijeme izgradnje složenih građevinskih objekata, posebno prometne i energetske infrastrukture u Republici Hrvatskoj, važno je upoznati geodetske stručnjake s najsuvremenijom mjernom i informatičkom tehnologijom. Ona  omogućuje, pri terestričkim i hidrografskim mjerenjima te praćenju i analizi pomaka i deformacija građevina i tektonski aktivnih područja, postizanje one kvalitete koja se zahtijeva pri izvođenju najsloženijih inženjerskih poslova. Osim toga, geodetska struka može dati veliki doprinos u sređivanju stanja u prostoru, gdje je jedan od gorućih problema nedostatak prostornih planova na svim razinama. Cilj simpozija je upoznati sudionike s najnovijim postignućima na navedenim područjima geodetske djelatnosti.

Na simpoziju se obrađuju slijedeće tematske cjeline:

  • Primjena geodezije u graditeljstvu
  • Normizacija i kontrola kvalitete inženjerskih radova
  • Pomaci i deformacije izgrađenih i prirodnih objekata
  • Hidrografska mjerenja
  • Nove mjerne i računalne tehnologije
  • Geodezija u realizaciji prostornih planova.