Vodič za studente - korisne informacijeGuide for Students - useful information

Kalendar ak. god. 2018./2019.

Akademska godina 2018./2019. započinje 01. 10. 2018. i završava 30. 09. 2019.

Kalendar se nalazi na adresi:
http://www.isvu.hr/javno/hr/vu7/kalendar/2018/kalendar.shtml

Nastava zimskog semestra počinje 01. 10. 2018. i traje do 25. 01. 2019.
Nastava ljetnog semestra počinje 25. 02. 2019. i traje do 07. 06. 2019.

Zimski ispitni rok je od 28. 01. 2019. do 22. 02. 2019.
Ljetni ispitni rok je od 10. 06. 2019. do 05. 07. 2019.
Jesenski ispitni rok je od 08. 07. 2019. do 19. 07. 2019. i od 02. 09. 2019. do 13. 09. 2019.

Za predmete zimskog semestra ponuđena su minimalno dva ispitna termina u zimskom ispitnom roku, te dva u jesenskom ispitnom roku.

Za predmete ljetnog semestra ponuđena su minimalno po dva ispitna termina u ljetnom i jesenskom ispitnom roku.

Praznici za studente su od 24. prosinca 2018. do 04. siječnja 2019. i od 22. srpnja 2019. do 30. kolovoza 2019.


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente