Vodič za studente - korisne informacijeGuide for Students - useful information

Kalendar ak. god. 2015./2016.

Akademska godina 2015./2016. započinje 01. 10. 2015. i završava 30. 09. 2016.

Kalendar se nalazi na adresi:
http://www.isvu.hr/javno/hr/vu7/kalendar/2015/kalendar.shtml

Nastava zimskog semestra počinje 28. 09. 2015. i traje do 22. 01. 2016.
Nastava ljetnog semestra počinje 22. 02. 2016. i traje do 03. 06. 2016.

Zimski ispitni rok je od 25. 01. 2016. do 19. 02. 2016.
Ljetni ispitni rok je od 06. 06. 2016. do 01. 07. 2016.
Jesenski ispitni rok je od 04. 07. 2016. do 15. 07. 2016. i od 05. 09. 2016. do 16. 09. 2016.

Za predmete zimskog semestra ponuđena su minimalno dva ispitna termina u zimskom ispitnom roku, te dva u jesenskom ispitnom roku.

Za predmete ljetnog semestra ponuđena su minimalno po dva ispitna termina u ljetnom i jesenskom ispitnom roku.

Praznici za studente su od 25. prosinca 2015. do 10. siječnja 2016. i od 18. srpnja 2016. do 4. rujna 2016.


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente