Vodič za studente - korisne informacijeGuide for Students - useful information

Fakultetska administracija

Administrativne, tehničke i pomoćne poslove Fakulteta obavljaju pojedine službe koje su objedinjene u ustrojbenu jedinicu pod nazivom Dekanat. Sastoji se od tajništva i računovodstva.

Dekan upravlja Geodetskim fakultetom, njegov je čelnik i voditelj.

Dekan je: prof. dr. sc. Damir Medak (soba 75, prizemlje), e-pošta: dekan@geof.hr

Prodekani zamjenjuju dekana u njegovoj odsutnosti i pomažu mu u radu.

Prodekan za nastavu i studente je: doc. dr. sc. Mladen Zrinjski (soba 2, suteren), e-pošta: nis@geof.hr

Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju je: prof. dr. sc. Željko Bačić (soba 21, suteren), e-pošta: zim@geof.hr

Prodekan za financije i poslovanje je: doc. dr. sc. Robert Župan (soba 143, prvi kat), e-pošta: fip@geof.hr

U sklopu tajništva radi Studentska referada. Tu možete dobiti odgovore na većinu svojih pitanja. Ipak, najveći dio administrativnih poslova vezanih uz studij obavljate putem Studomata i e-učenja , npr. polaganje kolokvija, prijava ispita, upis godine i predmeta, ispis potvrda i sl.

Studentska referada nalazi se na prvom katu i za studente je otvorena radnim danom od 8:30 – 12 sati i od 13 do 15 sati. U referadi rade Ksenija Ivančić i Mirjana Kruhak.

Telefon: (01) 46 39 288
e-pošta: referada@geof.hr

 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente