Vodič za studente - korisne informacijeGuide for Students - useful information

Prava, obveze i ostale aktivnosti studenata

Gdje su opisana studentska prava i obveze?

Sva prava i obveze studenata opisani su u Statutu Sveučilišta u Zagrebu, u Statutu Geodetskog fakulteta, u Pravilniku o studiranju Sveučilišta u Zagrebu, u Pravilniku o studiranju Geodetskog fakulteta i u drugim dokumentima. Sve te dokumente možete naći na web-stranicama Geodetskog fakulteta www.geof.unizg.hr u rubrici Dokumenti, Propisi.

Studijski program

Studijski program opisan je na stranicama ISVU-a na adresi: http://www.isvu.hr/javno/hr/vu7/nasprog/2015/nasprog.shtml

Tu ćete naći popis svih predmeta, broja sati, ECTS-a, nositelja i izvonača nastave, opisa sadržaja predmeta, obveza za potpis, ishoda učenja, literature, načina provjere znanja i sustava bodovanja.

Intranet Fakulteta

Intranet Fakulteta je mjesto na internetskim stranicama na kojemu svi koji imaju elektronički identitet Geodetskog fakulteta mogu pratiti sve informacije vezane uz rad Fakulteta. Tu se mogu naći sve odluke dekana ili Fakultetskog vijeća, informacije vezane uz nastavu (natječaji za demonstratore, rasporedi i izvedbeni planovi, informacije vezane uz završetak studija) i sve ostalo važno za rad Fakulteta.

Svakako se prijavite na Intranet Fakulteta: http://www.geof.unizg.hr/course/view.php?id=26

Kako je organizirana nastava?

Nastava na Fakultetu organizirana je kao redovita prema nastavnom planu i programu.

Redovita nastava traje u zimskom i ljetnom semestru, po 15 nastavnih tjedana.

Kada su ispitni rokovi, kako se prijavljuju i odjavljuju?

Kalendar nastave i raspored ispita objavljuje se na početku svake akademske godine.

Točan raspored ispitnih rokova možete naći na Studomatu ili na Intranetu Geodetskog fakulteta.

Raspored održavanja ispita utvrđuje se tako da broj ispitnih termina za svaki predmet u svakom ispitnom roku može obuhvatiti sve studente koji imaju pravo polagati taj predmet.

Student prijavljuje polaganje ispita prijavnicom putem Studomata (Informacijski sustav visokih učilišta -ISVU). Ako student iz bilo kojeg razloga ne može pristupiti prijavljenom ispitu, dužan je odjaviti ispit u roku propisanom ISVU-om.

Student koji iz opravdanih razloga nije mogao pristupiti ispitu, a nije u predvinenom roku odjavio ispit, može pismeno zatražiti da se nedolazak na ispit ne računa u broj izlazaka na ispit. Student koji pravodobno ne odjavi ispit gubi pravo na polaganje do narednog ispitnog roka odnosno termina, a ispitivač u prijavnicu upisuje "nije pristupio". Studentu koji odustane od već započetog ispita, ispitivač u prijavnicu upisuje ocjenu 1 - nedovoljan.

Ne dozvolite da izlazak na ispit bude neka vrsta igre na sreću. Na ispit se ne izlazi tek tako, nego u pravilu samo onda kad se student tako dobro pripremio da je siguran kako će na ispitu proći. Prije izlaska na ispit dobro je posavjetovati se s demonstratorom, asistentom i profesorom.

Pročitajte što sve o ispitima piše u Statutu Sveučilišta u Zagrebu, u Statutu Geodetskog fakulteta, u Pravilniku o studiranju Sveučilišta u Zagrebu i u Pravilniku o studiranju Geodetskog fakulteta.

E-učenje

Sustav e-učenja nalazi se na adresi https://moodle.srce.hr/2018-2019/.

Svi predmeti preddiplomskog studija podržani su sustavom e-učenja. Predmetni nastavnici će Vam na uvodnim predavanjima i vježbama objasniti način na koji ćete se uključiti na pojedini predmet na e-učenju. Tu ćete naći potrebnu literaturu, rješavati kolokvije, sudjelovati u forumima, predavati zadaće i još mnogo toga. E-učenje je središnje mjesto i repozitorij svih važnih informacija za pojedine predmete.

Studentski zbor Geodetskog fakulteta

Utemeljen je 1996., a djeluje kao podružnica Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. Članove Studentskog zbora biraju studenti na izborima koji se održavaju svake dvije do tri godine.

Zadaće i ciljevi obuhvaćaju organiziranje, predstavljanje i zastupanje studenata na Fakultetu, uspostavu kvalitetnijih odnosa izmenu nastavnika i studenata.

Studentski zbor bavi se organiziranjem strukovnih, sportskih, kulturnih i informativnih te zabavnih doganaja. Godine 1997. u okviru Studentskog zbora pokrenut je i studentski list Ekscentar. Kontakt: stzbor@geof.hr.

Web stranice Studentskog zbora Geodetskog fakulteta nalaze se na adresi: http://student.geof.unizg.hr i http://www.geof.unizg.hr/course/view.php?id=27.

Mišljenja studenata

Studenti trebaju aktivno sudjelovati u svim aspektima nastavnog procesa. To znači da uvijek trebaju pitati na predavanjima i vježbama sve ono što im nije jasno. Kada prilikom samostalnog učenja naiđu na nejasnoće trebaju se konzultirati s demonstratorima, asistentima i nastavnicima.

Na kraju svakog semestra studenti putem ISVU-a trebaju pristupiti ispunjavanju anonimne ankete kojom ocijenjuju rad nastavnika. Ankete će ponekad ispunjavati i na papiru.

Svoje mišljenje studenti mogu izraziti uključivanjem na Intranet Fakulteta na način da sudjeluju u javnim raspravama koje se tamo odvijaju.

Vaše mišljenje je važno prilikom donošenja odluka vezanih uz studente.

Studentska razmjena

Studenti mogu i poželjno je da sudjeluju u međunarodnoj razmjeni, najčešće putem programa Erasmus. Fakultet ima nekoliko potpisanih ugovora, posebno ističemo Sveučilište u Ljubljani i Tehničko sveučilište u Münchenu gdje su naši studenti već stekli vrijedna iskustva.

Informacije o razmjenama osim na web-stranicama Fakulteta naći ćete i na web-stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu na adresi: http://international.unizg.hr.


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente