Preddiplomski studij - Bachelor Study

Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Troškovi studija

Prilikom upisa akademske godine putem Studomata studentu se automatski izračunava i participacija u školarini za tu akademsku godinu.  Izračun se obavlja prema  shemi izračuna.

Studenti koji prvi put upisuju studijski program (brucoši) ne plaćaju participaciju u troškovima studija!

Participacije u troškovima studija redovitih studenata određene su propisima Sveučilišta u Zagrebu.

Sve uplate u korist Geodetskog fakulteta obavljaju se preko banke ili pošte prema priloženim uputama.

Ugovorom o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. određeno je da redoviti studenti koji prvi put upisuju određenu razinu studija u prvoj godini ne plaćaju troškove studija.

Uspješni studenti koji redovito ispunjavaju obveze na studijskom programu (ostvaruju 55 i više ECTS-a svake ak. god.) ne plaćaju participaciju u troškovima studija!

Redoviti studenti viših godina plaćaju participaciju odnosno oslobođeni su od plaćanja participacije sukladno sljedećim dokumentima:

Odluka Senata o ujednačavanju sustava participacija u troškovima studija redovitih studenata viših godina na Sveučilištu u Zagrebu

Maksimalni iznos participacije iznosi 8400 kuna.

Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu

Jedan ECTS vrijedi 140 kuna.

Dopuna Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilištu u Zagrebu

Student koji ostvari manje od 30 ECTS-a u ak. god. plaća maksimalni iznos participacije!

Tumačenje Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilištu u Zagrebu


Odlukama o visini naknade obrazovanja koje donosi Fakultetsko vijeće određuju se naknade za troškove upisa, prijelaza, gubitak indeksa, molbe, naknadne upise, promocije i sl.

Naknadni upis predmeta zbog propuštenog upisnog roka plaća se 400 kuna !

Odluka o visini naknade obrazovanja i ostalih naknada u ak. god. 2019/20.


Pošaljite ideju ili prijedlog za poboljšanje informacija o preddiplomskom studiju

 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente