Preddiplomski studij - Bachelor Study

Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Najuspješniji studenti (10% najboljih) na preddiplomskom studiju generacija 2005/06. do 2014/15.

Najuspješniji studenti su oni koji su studij završili u roku i imaju najbolji uspjeh.

Uspjeh studenta izračunan je kao umnožak težinskog prosjeka ocjena i broja ostvarenih ECTS-a na studiju.

Generacija 2014/15., upisan 90 student (10% = 9)

1. Marta Pokupić
2. Ana Relotić
3. Dario Linardić
4. Damir Matić
5. Antun Jakopec
6. Iva Vuković
7. Mia Vukelić
8. David Petrović
9. Kristina Peran


Generacija 2013/14., upisan 91 student (10% = 9)

1. Marko Dumančić
2. Mirna Hanževački
3. Luka Zalović
4. Đana Šimičić
5. Viktoria Đuračić
6. Ena Smoković
7. Viktor Mihoković
8. Nejira Mandal
9. Matea Zlatunić


Generacija 2012/13., upisano 86 studenata (10% = 9)

1. Antonio Udović
2. Dorijan Radočaj
3.Andrej Jertec
4. Samanta Bačić
5. Kristina Matika
6. Sebastijan Sekulić
7. Eleonora Kučić
8. Josip Bender
9. Ivana Čuljak
Senka Jukić


Generacija 2011/12., upisano 85 studenata (10% = 9)

1. Ines Pavičić
2. Antonio Tupek
3. Vedran Vladić
4. Dario Panić
5. Sara Vučković
6. Ivana Vidić
7. Dominik Dujnić
8. Lovorka Bošković
9. Igor Rajić


Generacija 2010/11., upisano 102 studenata (10% = 10)

1. Jasmina Antolović
2. Gordana Mađor
3. Katarina Milec
4. Monika Barilar
5. Petar Božičević
6. Dino Železnjak
7. Filip Todić
8. Ružica Kozić
9. Lucija Meštrić
10. Lucijo Martinić


Generacija 2009/10., upisano 122 studenata (10% = 12)

1. Ivana Puklavec
2. Doris Pivac
3. Franjo Šiško
4. Alenka Mikolić
5. Filipa Šola
6. Barbara Plavčić
7. Ivan Jurina
8. Mario Švarc
9. Sara Baraba
10. Tamara Juretić
11. Martina Idžanović
12. Matija Videković


Generacija 2008/09., upisano 125 studenata (10% = 13)

1. Ivan Racetin
2. Vanja Pleše
3. Dino Udovičić
4. Matija Maček
5. Sanja Vaclavek
6. Vedran Stojnović
7. Iva Slišković
8. Sanja Stilinović
9. Maja Katavić
10. Josip Peroš
11. Leo Pavičić
12. Ana Jurinović
13. Želimir Župljanin


Generacija 2007/08., upisano 125 studenata (10% = 13)

1. Antonio Luketić
2. Martina Vrček
3. Martina Ramić
4. Ljerka Županović
5. Kristina Opatić
6. Dunja Pinter
7. Aldijana Dubinović
8. Matej Varga
9. Stipe Vranković
10. Lucija Baričević
11. Daria Dragčević
12. Jakov Maganić
13. Valentin Rimanić


Generacija 2006/07., upisano 143 studenata (10% = 14)

1. Ivan Juraj
2. Tina Smoljan
3. Marijan Grgić
4. Adam Vinković
5. Marko Mataija
6. Filip Vodopija
7. Anđelo Jareb
8. Nada Ćosić
9. Sergej Baričević
10. Ivan Tomljenović
11. Dino Šubat
12. Klementina Sinčić
13. Kristijan Koch
14. Jelena Petrović


Generacija 2005/06., upisano 196 studenata (10% = 20)

1. Emina Stričak
2. Filip Biljecki
3. Igor Tomić
4. Marino Čuljat
5. Lidija Špiranec
6. Željka Baćan
7. Maja Polić
8. Martina Bednjanec
9. Tomislav Trlaja
10. Daria Došen
11. Vedran Car
12. Tanja Špodnjak
13. Leonida Klarić
14. Dino Dragun
15. Dijana Kodžić
16. Ariana Vukelić
17. Roman Brajković
18. Andrija Knežević
19. Alen Junašević
20. Ivan Branišelj


Pošaljite ideju ili prijedlog za poboljšanje informacija o preddiplomskom studiju


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente