Preddiplomski studij - Bachelor Study

Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Upis na studij

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog te stručnog studija u akademskoj godini 2018./2019.

Prijave na preddiplomski studij obavljaju se putem nacionalnog portala www.postani-student.hr.

UPIS U I. GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE AK. GOD. 2019./2020.

Upisna kvota za Preddiplomski sveučilišni studij - Geodezija i geoinformatika u ak. god. 2019/20:
89 za hrvatske državljane i državljane EU-a
5 za strane državljane

U slučaju da se ne popuni kvota za studente strane državljane, ona će se popuniti upisom studenata hrvatskih državljana ili državljana EU-a, koji plaćaju maksimalni iznos participacije školarine (8.400,00 kn).

Upis u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Geodezija i geoinformatika na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu provodit će se

22. i 23. srpnja 2019. godine od 8.30 do 14.00 sati u Studentskoj referadi

22. srpnja 2019.: redni broj rang liste 1 - 47

23. srpnja 2019.: redni broj rang liste 48 - 89

Upis u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Geodezija i geoinformatika na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na jesenskom roku provodit će se

20. rujna 2019. godine od 8:30 do 12:00 sati u Studentskoj referadi

Na upis je potrebno donijeti:

 1. Svjedodžbu o državnoj maturi i/ili Potvrdu o položenim ispitima državne mature (original) - Dvije fotografije 4 x 6
 2. Potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 300,00 kn. Uplata se obavlja u korist žiro računa Geodetskog fakulteta IBAN: HR6523400091100010196, za poziv na broj upisati 652641-121, a za svrhu Troškovi upisa i upisnih materijala. Indeks se kupuje u skriptarnici Fakulteta.
 3. Kopiju osobne iskaznice

Komplet upisnog materijala (upisni list, prijavni list i lozinku za upis) preuzima se u Studentskoj referadi uz predočenje uplatnice.

Redoviti studenti ne plaćaju participaciju prilikom prvog upisa redovitog studija na istoj razini studija. Ako upisuju drugi redoviti studij na istoj razini studija, plaćaju punu participaciju od 8400 kuna. Strani državljani plaćaju punu participaciju od 8400 kuna. Više o participacijama i nakanadama.


Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja.

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 400 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

 • Hrvatski jezik (viša razina) - do 100 bodova
 • Matematika (viša razina) - do 300 bodova
 • Strani (ili klasični) jezik - do 100 bodova
 • Fizika ili Informatika* - do 100 bodova

*Uvjet je za upis na studij položen bar jedan predmet od navedenih. Ako je kandidat položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji uspjeh.

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti - nema bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća - IZRAVAN UPIS (1000 bodova)

 • osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika ili Informatika ili Geodezija (geodetski tehničar) ili Astronomija;
 • sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika ili Fizika ili Informatika ili Astronomija.

Postupak prijave, razredbeni postupak i rang-lista kandidata sa statusom pripadnika hrvatske manjine i Hrvata iseljenika za upis na studijski program 1.

a) Pravo prijave:
- Kandidati sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u okviru 12 godišnjeg školovanja

b) Prijave za upis i razredbeni postupak primaju se od 1. do 8. srpnja 2019. godine (srpanjski razredbeni rok) te od 02. do 09. rujna 2019 (rujanski razredbeni rok).
Prijava za upis na studijski program podnosi se putem obrasca objavljenom na mrežnim stranicama fakulteta. Prijava se predaje osobno u studentskoj referadi Geodetskog fakulteta, Fra Andrije Kačića Miošića 26, 10 000 Zagreb ili u elektroničkom obliku na adresu e-pošte referada@geof.hr (uz predaju original dokumenata prilikom upisa).

Osim prijave kandidati su dužni priložiti:

 • Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, ured@hrvatiizvanrh.hr, http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr )
 • Rodni list
 • Svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju iz kojih je vidljiv uspjeh svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda)
 • Rješenje nadležnog tijela o Priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije (ili dokaz o pokrenutom postupku)
 • Uplatnicu u iznosu od 400,00 kuna za troškove razredbenog postupka uplaćenu na IBAN Fakulteta HR6523400091100010196 za poziv na broj upisati 652641-121, a za svrhu "Troškovi razredbenog postupka".

c) Elementi klasifikacijskog postupka:
Uspjeh u srednjoj školi, a kandidat može ostvariti najviše 400* bodova:
*Bodovanje uspjeha u srednjoj školi boduje se na sljedeći način:
Prosječna ocjena ekvivalentna hrvatskom sustavu ocjena pomnoži se sa 100, a dobiveni produkt broj je bodova.

d) Upis:
Za kandidate koji su ostvarili pravo upisa upis na Fakultet održat će se 22. srpnja 2019. godine (srpanjski razredbeni rok) te 19. rujna 2019. (rujanski razredbeni rok).


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente