Preddiplomski studij - Bachelor Study

Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Na ovim stranicama možete saznati sve važne informacije vezane uz preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Zašto studirati na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu?

Želite li naučiti koje veličine geodeti mjere za određivanje veličine i oblika Zemlje ili njezinih dijelova, kako se određuju udaljenosti i visine, kako nastaju karte, kako precizno smjestiti prometnice, tunele, mostove i druge objekte u prostoru, kako radi i čemu sve služi GPS (globalni položajni sustav) te kako nastaje katastar i zemljišne knjige, prvi korak je upisati preddiplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike.

Preddiplomski studij traje tri godine , diplomski studij dvije godine, poslijediplomski doktorski studij tri godine, a poslijediplomski specijalistički jednu godinu.

Geodetski fakultet visoko je učilište iz znanstvenog područja tehničkih znanosti , polja geodezije . Na Geodetskom fakultetu organiziraju se preddiplomski , diplomski, poslijediplomski doktorski i poslijediplomski specijalistički studij geodezije i geoinformatike.

Završetkom preddiplomskoga sveučilišnog studija geodezije i geoinformatike stječe se 180 ECTS-a te stručni naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije i geoinformatike ( univ. bacc. ing. geod. et geoinf. ).

Program osposobljava kandidate za sudjelovanje u postupcima upisa zemljišta i interesa na njemu, izradu i održavanje topografskih, kartografskih i zemljišnih geoinformacijskih sustava, mjerenje veličina potrebnih za definiciju veličine, položaja, oblika, obrisa i promjena bilo kojeg dijela Zemlje i zemljišta te rješavanje praktičnih zadataka geodetskih izmjera. Pročitaj više o studijskom programu i kompetencijama koje se stječu završetkom studija .

Studij geodezije i geoinformatike pripada tehničkim studijima i kao takav zahtijeva sklonost i dobro znanje matematike, fizike i informatike. Za visoko obrazovanim inženjerima tehničkih struka, posebno to vrijedi i za geodete i geoinformatičare, potražnja je visoka kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Geodetski fakultet nudi studentima kvalitetan i dobro organiziran studij. Terenski rad sastavni je dio geodetskih poslova i za sve one koji žele svoj posao obavljati i izvan ureda, na svježem zraku, uvijek u pokretu, ali i s velikom odgovornosti, ovaj studij je odličan izbor. Sve što se nalazi u prostoru smjestio je ili položaj odredio geodetski stručnjak. Geodezija i pogotovo geoinformatika su interdisciplinarne struke te su mogućnosti za rad i suradnju s drugim strukama velike.

Što nakon završetka preddiplomskog studija?

Nakon završetka preddiplomskog studija većina prvostupnika nastavlja diplomski studij geodezije i geoinformatike. Jedan manji dio prvostupnika se zapošljava u struci, a drugi manji dio prvostupnika odlučuje se na upis nekog drugoga diplomskog studija, najčešće u području tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti.

 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente