Diplomski studij - Master Study

Diplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Na ovim stranicama možete saznati sve važne informacije vezane uz diplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika.

Zašto studirati na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu?

Želite li naučiti koje veličine geodeti mjere za određivanje veličine i oblika Zemlje ili njezinih dijelova, kako se određuju udaljenosti i visine, kako nastaju karte, kako precizno smjestiti prometnice, tunele, mostove i druge objekte u prostoru, kako radi i čemu sve služi GPS (globalni položajni sustav) te kako nastaje katastar i zemljišne knjige?

Preddiplomski studij traje tri godine, diplomski studij dvije godine , poslijediplomski doktorski studij tri godine, a poslijediplomski specijalistički jednu godinu.

Geodetski fakultet visoko je učilište iz znanstvenog područja tehničkih znanosti , polja geodezije . Na Geodetskom fakultetu organiziraju se preddiplomski, diplomski , poslijediplomski doktorski i poslijediplomski specijalistički studij geodezije i geoinformatike.

Završetkom diplomskoga sveučilišnog studija geodezije i geoinformatike stječe se 120 ECTS-a te stručni naziv magistar inženjer geodezije i geoinformatike ( mag. ing. geod. et geoinf. ).

Program osposobljava kandidate za sudjelovanje u postupcima upisa zemljišta i interesa na njemu, izradu i održavanje topografskih, kartografskih i zemljišnih geoinformacijskih sustava, mjerenje veličina potrebnih za definiciju veličine, položaja, oblika, obrisa i promjena bilo kojeg dijela Zemlje i zemljišta te rješavanje praktičnih zadataka geodetskih izmjera. Pročitaj više o studijskom programu i kompetencijama koje se stječu završetkom studija.

Studij geodezije i geoinformatike pripada tehničkim studijima i kao takav zahtijeva sklonost i dobro znanje matematike, fizike i informatike. Za visoko obrazovanim inženjerima tehničkih struka, posebno to vrijedi i za geodete i geoinformatičare, potražnja je visoka kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Geodetski fakultet nudi studentima kvalitetan i dobro organiziran studij. Terenski rad sastavni je dio geodetskih poslova i za sve one koji žele svoj posao obavljati i izvan ureda, na svježem zraku, uvijek u pokretu, ali i s velikom odgovornosti, ovaj studij je odličan izbor. Sve što se nalazi u prostoru smjestio je ili položaj odredio geodetski stručnjak. Geodezija i pogotovo geoinformatika su interdisciplinarne struke te su mogućnosti za rad i suradnju s drugim strukama velike.

Što nakon završetka diplomskog studija?

Završetkom diplomskog studija moguće je postati ovlašteni inženjer geodezije, i većina magistara relativno lako pronalazi posao, najčešće već tijekom studija. Državna geodetska uprava sa svojim područnim uredima za katastar, uredi ovlaštenih inženjera geodezije te privatne tvrtke koje izvode sve vrste geodetskih i geoinformatičkih poslova (od državnih izmjera, građevinskih pothvata i uređenja vlasničkih odnosa) zapošljavaju najveći dio magistara geodezije i geoinformatike. Jedan dio pronalazi poslove u uredima lokalne samouprave i državne uprave ili odjelima većih tvrtki i institucija koji se bave upravljanjem zemljišnim informacijama i prostornim podacima te u tvrtkama koje se bave uslugama utemeljenima na prostornim podacima. Dio prvostupnika i magistara geodezije i geoinformatike odlučuje se zaposliti u inozemstvu, pri čemu ne nailaze na probleme. Prema dosadašnjim iskustvima, njihove kvalifikacije i znanja izvrsno konkuriraju na stranom tržištu rada.

Nastavak obrazovanja magistri inženjeri geodezije i geoinformatike mogu ostvariti na poslijediplomskim studijima, prvenstveno na specijalističkom i doktorskom studiju geodezije i geoinformatike.


Pošaljite ideju ili prijedlog za poboljšanje informacija o diplomskom studiju

 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente