Diplomski studij - Master Study

Diplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Studijski program

Diplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike u trajanju od 2 godine kojim se stječe 120 ECTS-a i stručni naziv magistar/ra inženjer/ka geodezije i geoinformatike (mag. ing. geod. et geoinf.) izvodi se na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od ak. god. 2008/09.

  • Zahtjevi i rezultati (ishodi učenja) studijskog programa.
  • Sustav ocjenjivanja i opis raspodjele ocjena
  • Pristup daljnjim razinama studija
  • Profesionalni status

Dopusnica MZOS-a za izvođenje diplomskoga sveučilišnog studija Geodezija i geoinformatika.

Elaborat studijskog programa na hrvatskom i engleskom jeziku.

Nastavni program ažurira se svake akademske godine i objavljuje na stranicama ISVU-a.


Pošaljite ideju ili prijedlog za poboljšanje informacija o diplomskom studiju


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente