Diplomski studij - Master Study

Diplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Najuspješniji studenti (10% najboljih) na diplomskom studiju generacija 2008/09. do 2015/16.

Najuspješniji studenti su oni koji su studij završili u roku i imaju najbolji uspjeh.

Uspjeh studenta izračunan je kao umnožak težinskog prosjeka ocjena i broja ostvarenih ECTS-a na studiju.

Usmjerenje Geodezija

Generacija 2015/16., upisano 43 studenata (10% = 4)

1. Kristina Matika
2. Samanta Bačić
3. Senka Jukić
Dina Grubišić


Generacija 2014/15., upisano 44 studenata (10% = 4)

1. Jelena Gabela
2. Vedran Vladić
3. Ines Pavičić
4. Antonio Tupek
4. Majda Ivić


Generacija 2013/14., upisano 43 studenata (10% = 4)

1. Tomislav Medić
2. Lucija Meštrić
3. Petar Božičević
4. Šime Skočić


Generacija 2012/13., upisan 41 studenat (10% = 4)

1. Doris Pivac
Ivana Puklavec
2. Martina Idžanović
3. Luka Rumora


Generacija 2011/12., upisano 34 studenata (10% = 3)

1. Jelena Kilić
2. Marin Govorčin
3. Josip Peroš


Generacija 2010/11., upisan 51 student (10% = 5)

1. Antonio Luketić
2. Dunja Pinter
3. Kristina Opatić
4. Martina Ramić
5. Dino Dobrinić
Ljerka Županović
Aldijana Dubinović
Matej Varga
Daria Dragčević


Generacija 2009/10., upisano 47 studenata (10% = 5)

1. Ivan Juraj
2. Sergej Baričević
3. Kristijan Koch
4. Luka Basa
Ivana Mileta
Marijan Mulig
Marko Vučemilović-Grgić
Maja Vukasović-Lončar


Generacija 2008/09., upisano 30 studenata (10% = 3)

1. Lidija Špiranec
2. Željka Baćan
3. Leonida Klarić

Usmjerenje Geoinformatika


Generacija 2015/16., upisano 51 studenata (10% = 5)

1. Dorijan Radočaj
2. Antonio Udović
3. Ana Hrvatin
Ivan Bošnjak
Sebastijan Sekulić


Generacija 2014/15., upisano 49 studenata (10% = 5)

1. Lovorka Bošković
1. Ivan Majić
3. Ivan Kolar
4. Tomislav Jogun
5. Dario Panić
5. Bruno Marđetko


Generacija 2013/14., upisano 43 studenata (10% = 4)

1. Nikola Predović
2. Ružica Kozić
3. Josip Gulin
Tomislav Šimunović
Filip Todić


Generacija 2012/13., upisan 41 student (10% = 4)

1. Marko Milin
Iva Željeznjak
Nikolina Vidonis
2. Marko Žugčić
Danijel Karas


Generacija 2011/12., upisano 49 studenata (10% = 5)

1. Ivan Racetin
2. Andrea Perić
3. Vanja Pleše
4. Bojana Rudić
5. Sanja Stilinović
Želimir Župljanin


Generacija 2010/11., upisano 39 studenata (10% = 4)

1. Frane Glasinović
2. Lucija Baričević
3. Zdenka Džakula
4. Jurica Knego


Generacija 2009/10., upisano 54 studenata (10% = 5)

1. Marijan Grgić
2. Filip Vodopija
3. Goran Jurakić
4. Marko Mataija
5. Sanja Čarić
Anđelo Jareb
Petra Ujdur


Generacija 2008/09., upisano 12 studenata (10% = 1)

1. Danijel Vidoš


Pošaljite ideju ili prijedlog za poboljšanje informacija o diplomskom studiju


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente