Diplomski studij - Master Study

Diplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Upis predmeta iz višeg semestra/godine

Upisi predmeta obavljaju se semestralno . Student sam upisuje predmete putem Studomata u vrijeme predviđeno akademskim kalendarom , a koje se pravovremeno objavljuje i na Oglasnoj ploči . Naknadni upis predmeta izvan predviđenog termina posebno se naplaćuje.

Predmet kojeg student ne položi u jednoj akademskoj godini, mora ponovo upisati u sljedećoj ak. godini i ponovo obaviti sve obveze na predmetu. Ako i nakon drugog upisa predmeta taj predmet ne položi gubi pravo studiranja na studiju. (vidi Pravilnik o studiranju, čl. 39., 45. i 14. )

Upis dodatnih predmeta u semestru (više od 30 ECTS-a) iz viših godina je moguć za redovite studente koji planiraju boravak na stranom sveučilištu u okviru međunarodne razmjene, što treba obaviti u dogovoru s ECTS-koordinatorom i prodekanom za nastavu.

Izborni predmeti

Nakon provedenog prvog koraka upisa izbornih predmeta nastavnik može za one predmete na koje se upiše manje od 10 studenata izjaviti da neće održavati nastavu. U tom slučaju studenti putem Studomata u drugom koraku upisuju one izborne predmete koji će se izvoditi.

Maksimalni broj studenata na izbornim predmetima diplomskog studija je 20 .

Student može tijekom prva dva tjedna nastave isključivo iz opravdanih razloga poništiti ili promijeniti izborni predmet (kolizija u satnici i sl.) (vidi Pravilnik o studiranju, čl. 38. )

Upis izbornih predmeta na drugoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu

Studenti mogu upisivati izborne predmete i na drugim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. Student najprije ispunjava i ovjerava točku 1. Obrasca za upis izbornih predmeta na drugoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu u Studentskoj službi. Na sastavnici na kojoj želi upisati predmet popunjava i ovjerava podatke pod točkom 2. Prije upisa predmeta na upisni list, upis ovjerava ECTS koordinator i podatke dostavlja Studentskoj službi. Nakon polaganja predmeta (točka 4.) student dostavlja obrazac ECTS koordinatoru koji donosi konačnu odluku o priznavanju i ocjeni te obrazac dostavlja Studentskoj službi.

Postupak upisa izbornog predmeta na drugoj sastavnici treba obaviti najkasnije do isteka prva dva tjedna nastave u tekućem semestru.

Studenti diplomskog studija mogu upisati izbornih predmeta s drugog usmjerenja ili s nekog drugog diplomskog studija Sveučilišta u Zagrebu u I. i II. semestru u vrijednosti max. 12 ECTS-a. (vidi Elaborat studijskog programa )

Ukoliko student/ica upiše više izbornih predmeta nego je to predviđeno studijskim programom na prijedlog ECTS-koordinatora neki predmeti mogu biti upisani kao predmeti koji ne ulaze u stjecanje kvalifikacije.


Pošaljite ideju ili prijedlog za poboljšanje informacija o diplomskom studiju

 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente