Diplomski studij - Master Study

Diplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Pregled diplomskih radova obranjenih na Geodetskom fakultetu i unesenih u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju.

Diplomski rad i diplomski ispit

Student upisuje predmet Diplomski rad u 4. semestru nakon što je stekao 90 ECTS-a. Teme diplomskih radova studenti izabiru putem Studomata tijekom zadnja 2 tjedna u siječnju tekuće ak. god. Student predlaže do pet tema po listi prioriteta. Nakon toga mentori potvrđuju studentov izbor na način da mogu potvrditi izbor samo one teme koja je trenutno najviša na listi prioriteta studenta.

Nastava na predmetu Diplomski rad izvodi se tijekom 15 tjedana ljetnog semestra.

Samostalno i uz vodstvo mentora i voditelja u okviru izabrane/dodijeljene teme studenti provode istraživanje i pisanje diplomskog rada koje je izvedivo u tri mjeseca. Diplomski rad u pravilu ima do maksimalno 100 stranica. 

Izvedba i ocjenjivanje:

Nositelji predmeta: predstojnici zavoda 
Izvođači predavanja: mentori 
Izvođači vježbi: mentori i voditelji 

Studenti su dužni pohađati nastavu (70%). Mentor je zadužen za praćenje studentovog angažmana kroz semestar. Pohađanje nastave odvija se prema rasporedu, na terenu, na praksi, u drugim oblicima rada kao i kroz samostalni rad. 

Student/ica brani temu u 4. tjednu nastave u okviru javne prezentacije od 5-10 minuta nakon čega mentori, voditelji, nositelji i ostali prisutni mogu postavljati pitanja. Ukupno trajanje obrane teme treba biti u okviru 15 minuta. 

Student/ica prezentira rezultate provedenih istraživanja u 14. tjednu nastave u okviru 15 minuta nakon čega mentori, voditelji, nositelji i ostali prisutni mogu postavljati pitanja. Ukupno trajanje prezentacije treba biti u okviru 20 minuta. 

Prisustvovanje javnim obranama/prezentacijama za diplomande je obvezno u svim terminima u kojima se obavljaju obrane na pojedinom Zavodu kojem pripada njihov mentor. 

Studenti su dužni do kraja semestra predati radnu verziju teksta diplomske radnje. Predaja radne verzije je uvjet za dobivanje potpisa i ocjene iz predmeta Diplomski rad. Mentor će u roku od tjedan dana ocijeniti studentov rad i evidentirati ocjenu iz predmeta Diplomski rad u ISVU-u. Izradu konačne verzije diplomskog rada te proceduru za prijavu diplomskog ispita student će obaviti u dogovoru s mentorom. 

Ishodi učenja: 

Znanja u polju geodezije: 

  • sustavno upotrijebiti znanja stečena na studiju 
  • dokazati kompetentnost u području struke kao i šire znanje 
  • moći analizirati i sintetizirati sadržaj relevantne literature koja se odnosi na temu radnje 

Osobne i stručne sposobnosti: 

  • planirati, izraditi i dokumentirati projekt/zadatak u okviru dodijeljene teme 
  • formulirati problem, planirati i provesti zadaće u okviru zadanog vremenskog roka 
  • pronaći i procijeniti literaturu 
  • preuzimati inicijativu vezano uz planiranje i izradu rada 

Timski rad i komunikacija: 

  • pokazati sposobnost jasnog prezentiranja te sposobnost argumentiranog zaključivanja u pisanom obliku u okviru radnje i usmeno u okviru prezentacije rezultata istraživanja 
  • kritički propitivati i analizirati radove drugih studenata 
  • tražiti potporu i savjet mentora i/ili voditelja kada je to potrebno

Više informacija o prijavi i obrani diplomskog rada nalazi se u Pravilniku o završnom i diplomskom ispitu.

 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente