Dokumenti

Ovdje su dostupni službeni dokumenti Fakulteta

Stranica: () 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ()
Naziv Stupio na snagu
Statut 18 Veljača 2017
Odluka o imenovanja Povjerenstva za nagrađivanje studenata 2016 2017 18 Srpanj 2017
Odluka o prijelazu i uvjetima prijelaza s drugih fakulteta 18 Srpanj 2017
Odluka o visini naknade obrazovanja i ostalih naknada u akademskoj godini 2017./2018. 29 Lipanj 2017
Odluka o usvajanju plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu 30 Studeni 2017
Završni račun 2017 1 Veljača 2018
izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. 22 Veljača 2018
Odluka o usvajanju Pravilnika o ustroju radnih mjesta 22 Veljača 2018
Pravilnik o ustroju radnih mjesta na GF 22 Veljača 2018
SuZg_odluka o suglasnosti za Pravilnik o ustroju radnih mjesta GF 13 Ožujak 2018

Stranica: () 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ()

        
 
Naziv:
Vrsta dokumenta:
Donositelj:
Tema: