Dokumenti

Ovdje su dostupni službeni dokumenti Fakulteta

Stranica: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...20 ()
Naziv Stupio na snagu
Upute za kvalifikacijski ispit 23 Srpanj 2012
Javna nabava 28 Kolovoz 2012
Poziv za dostavu inicijalne ponude za pružanje usluga 28 Kolovoz 2012
Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu 28 Lipanj 2012
Rokovi za završni ispit 2011./12. 28 Kolovoz 2012
Dopusnica preddiplomski 2 Lipanj 2005
Odluka o visini naknade obrazovanja i ostalih naknada u ak. god. 2012./2013. 27 Rujan 2012
Programska povezanost kolegija 16 Prosinac 2010
Rokovi za diplomski ispit 28 Kolovoz 2012
Dopusnica diplomski 2 Lipanj 2005

Stranica: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...20 ()

        
 
Naziv:
Vrsta dokumenta:
Donositelj:
Tema: