Dokumenti

Ovdje su dostupni službeni dokumenti Fakulteta

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...20 ()
Naziv Stupio na snagu
Statut 30 June 2005
Izmjene i dopune statuta 18 April 2008
Pravilnik o plaćama 29 July 2010
Pravilnik o načinu raspodjele vlastitih prihoda 29 July 2010
Pravilnik o studiranju na preddiplomskom i diplomskom studiju 26 June 2010
Pravilnik o studiranju Geodetskog fakulteta 22 October 1996
Pravilnik o studiranju Sveučilišta u Zagrebu 8 July 2008
Pravilnik o izvođenju studentske prakse 9 December 2006
Pravilnik o nagrađivanju studenata 5 June 2004
Pravilnik o upotrebi javnih računala 3 April 2004

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...20 ()

        
 
Naziv:
Vrsta dokumenta:
Donositelj:
Tema: