Dokumenti

Ovdje su dostupni službeni dokumenti Fakulteta

 
  Naziv: Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu
  Datum stupanja na snagu: 28 Studeni 2013
  Donositelj: Dekan
  Vrsta dokumenta: Odluka
  Tema: Ostalo
  Datoteka: PDF dokument Plan nabave 2014.pdf
  Napomena:
 
 
Objavio: geof webmaster