Dokumenti

Ovdje su dostupni službeni dokumenti Fakulteta

 
  Naziv: Odluka o Planu nabave roba, radova i usluga za 2015.
  Datum stupanja na snagu: 26 Prosinac 2014
  Donositelj: Fakultetsko vijeće
  Vrsta dokumenta: Odluka
  Tema: Ostalo
  Datoteka: PDF dokument FV_3-2.pdf
  Napomena:
 
 
Objavio: geof webmaster