Dokumenti

Ovdje su dostupni službeni dokumenti Fakulteta

 
  Naziv: Odluka o visini naknade obrazovanja i ostalih naknada u akademskoj godini 2017./2018.
  Datum stupanja na snagu: 29 Lipanj 2017
  Donositelj: Fakultetsko vijeće
  Vrsta dokumenta: Odluka
  Tema:
  Datoteka: PDF dokument FV_9_348_4_odluka o visini naknade obrazovanja 2017_2018.pdf
  Napomena:
 
 
Objavio: geof webmaster