Dokumenti

Ovdje su dostupni službeni dokumenti Fakulteta

 
  Naziv: izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2018.
  Datum stupanja na snagu: 22 Veljača 2018
  Donositelj: Fakultetsko vijeće
  Vrsta dokumenta: Odluka
  Tema:
  Datoteka: PDF dokument FV_5_349_1_izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2018..pdf
  Napomena:
 
 
Objavio: geof webmaster