Dokumenti

Ovdje su dostupni službeni dokumenti Fakulteta

 
  Naziv: Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2018.
  Datum stupanja na snagu: 20 Prosinac 2018
  Donositelj:
  Vrsta dokumenta:
  Tema:
  Datoteka: PDF dokument Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga prosinac 2018.pdf
  Napomena:
 
 
Objavio: geof webmaster