Dokumenti

Ovdje su dostupni službeni dokumenti Fakulteta

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...19 ()
Naziv Stupio na snagu
Naputak za pisanje ocjenskih radova 1 January 2000
Pravilnik o diplomskom ispitu 7 November 2002
Pravilnik o poslijediplomskom doktorskom studiju 26 June 2010
Pravilnik o poslijediplomskim studijima 13 November 2008
Pravilnik o završnom i o diplomskom ispitu 23 May 2010
Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnoga gradiva 6 October 2008
Pravilnik o demonstratorima 15 November 2009
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata 18 January 2008
Kodeks ponašanja studenata 18 January 2008
Pravilnik o radu 2 July 2010

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...19 ()

        
 
Naziv:
Vrsta dokumenta:
Donositelj:
Tema: