Dokumenti

Ovdje su dostupni službeni dokumenti Fakulteta

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...19 ()
Naziv Stupio na snagu
Natječaj - asistent 26 July 2013
Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 8 January 2002
Natječaj za izbor nastavnika i asistenta 27 November 2013
Natječaj - 4 stručna suradnika 29 November 2013
Zahtjev za prikupljanje ponuda - 2014. god. 3 December 2013
Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu 28 November 2013
Natječaj viši predavač 21 February 2014
Upute za nabavu roba, usluga i radova po propisanoj vrijednosti 8 April 2014
Obrasci za pokretanje javne nabave 23 April 2014
Natječaj - stručni suradnik 26 May 2014

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...19 ()

        
 
Naziv:
Vrsta dokumenta:
Donositelj:
Tema: