Dokumenti

Ovdje su dostupni službeni dokumenti Fakulteta

Page: () 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ()
Naziv Stupio na snagu
Odluka o usvajanju izvedbenog plana nastave ak. god. 2015./2016. 18 June 2015
Odluka_40 o izmjeni odluke broj 37 o prijelazu i uvjetima prijelaza studenata s drugih fakulteta 8 September 2015
Odluka -Nagrada dekana - studentima za najbolji studentski rad u ak. god. 2014./2015. 17 September 2015
Odluka - Nagrada fakulteta - studentima za postignut odličan uspjeh u ak. god. 2014./2015. 17 September 2015
Odluka - Dodijela priznanja zaposlenicima Fakulteta 17 September 2015
Odluka kojom su imenovani ovlašteni predstavnici u postupku javne nabave za pružanje usluge Tjelesna zaštita osoba i imovine 16 November 2015
Odluka o upisu kandidata te o usvajanju izvedbenog plana na PDD studiju 26 November 2015
Odluka o upisu kandidata te o usvajanju izvedbenog plana na PDS studiju 26 November 2015
Odluka o izmjeni Plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu 26 November 2015
Odluka o usvajanju plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu 26 November 2015

Page: () 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ()

        
 
Naziv:
Vrsta dokumenta:
Donositelj:
Tema: