Dokumenti

Ovdje su dostupni službeni dokumenti Fakulteta

Page: () 1 ... 13 14 15 16 17 18 19
Naziv Stupio na snagu
Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2018. 20 December 2018
Financijski plan 2019 - 2021 20 December 2018
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu 30 January 2019
Natjecaj za izbor dekana Geodetskog fakulteta 1 February 2019
Odluka o popisu kanditatura za izbore za Studenstki zbor 18 March 2019
Odluka o imenovanju Biračkog odbora 13 March 2019
Uputa o pravima i dužnostima promatrača 22 March 2019
Pravilnik o poslijediplomskom doktorskom studiju geodezije i geoinformatike 16 April 2019
Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka svaratelja i primatelja akata za 351..ak. god. 1 December 2019

Page: () 1 ... 13 14 15 16 17 18 19

        
 
Naziv:
Vrsta dokumenta:
Donositelj:
Tema: