Dokumenti

Ovdje su dostupni službeni dokumenti Fakulteta

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...19 ()
Naziv Stupio na snagu
Upute za kvalifikacijski ispit 23 July 2012
Javna nabava 28 August 2012
Poziv za dostavu inicijalne ponude za pružanje usluga 28 August 2012
Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu 28 June 2012
Rokovi za završni ispit 2011./12. 28 August 2012
Dopusnica preddiplomski 2 June 2005
Odluka o visini naknade obrazovanja i ostalih naknada u ak. god. 2012./2013. 27 September 2012
Programska povezanost kolegija 16 December 2010
Rokovi za diplomski ispit 28 August 2012
Dopusnica diplomski 2 June 2005

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...19 ()

        
 
Naziv:
Vrsta dokumenta:
Donositelj:
Tema: