Dokumenti

Ovdje su dostupni službeni dokumenti Fakulteta

 
  Naziv: Odluka o visini naknade obrazovanja i ostalih naknada u ak. god. 2015./2016.
  Datum stupanja na snagu: 18 Lipanj 2015
  Donositelj: Fakultetsko vijeće
  Vrsta dokumenta: Odluka
  Tema:
  Datoteka: PDF dokument odluka o visini naknade obrazovanja i dr.naknada_ak.god.2015.2016..pdf
  Napomena:
 
 
Objavio: geof webmaster