Dokumenti

Ovdje su dostupni službeni dokumenti Fakulteta

 
  Naziv: Odluka o usvajanju plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu
  Datum stupanja na snagu: 26 Studeni 2015
  Donositelj: Fakultetsko vijeće
  Vrsta dokumenta: Odluka
  Tema:
  Datoteka: PDF dokument FV_2_347-2.pdf
  Napomena:
 
 
Objavio: geof webmaster