Dokumenti

Ovdje su dostupni službeni dokumenti Fakulteta

 
  Naziv: Odluku 64/347 izmjena odl. 58/347 o prijelazu i uvjetima prijelaza studenata s drugih fakulteta na sveučilišni preddiplomski i diplomski studij geodezije i geoinformatike u ak. god. 2016./2017.
  Datum stupanja na snagu: 5 Rujan 2016
  Donositelj: Dekan
  Vrsta dokumenta: Odluka
  Tema:
  Datoteka: PDF dokument 64_347_izmjena odl. 58_347 o prijelazu i uvjetima prijelaza_kvote.pdf
  Napomena:
 
 
Objavio: geof webmaster