Zapošljavanje

Geodetski fakultet - obavijest o izboru - stručni suradnik

 
 
Slika GEOF webmaster
Geodetski fakultet - obavijest o izboru - stručni suradnik
napisao/la geof webmaster - Četvrtak, 29 Rujan 2016, 14:02
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
GEODETSKI FAKULTET

Zagreb, 29. 09. 2016.
KLASA: 112-03/16-07/03
URBROJ: 380-65-07-03-16.

O B A V I J E S T

Na temelju javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama br. 83/2016. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste - stručnog suradnika za određene poslove u Katedri za hidrografiju Zavoda za geomatiku, na određeno vrijeme – 3 mjeseca, na prijedlog Povjerenstva za izbor dekan Fakulteta prof. dr. sc. Damir Medak donio je odluku o izboru, Klasa: 112-03/16-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-16., od 29. 09. 2015.,  Luka Babić, dipl. ing. geod., iz Zagreba.

 

                                                                                                              Povjerenstvo za izbor