Zapošljavanje

Geodetski fakultet - Opservatorij Hvar

 
 
Slika GEOF webmaster
Geodetski fakultet - Opservatorij Hvar
napisao/la geof webmaster - Četvrtak, 20 Listopad 2016, 14:05
 

Na temelju natječaja objavljenog u NN br. 82/2016. od 14. rujna 2016. godine, za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand u  znanstvenom području: prirodne znanosti, znanstveno polje: fizika, znanstvene grane astrofizike i astronomije, na određeno vrijeme (3 mjeseca), u punom radnom vremenu, za rad na projektu EU FP7 „High-Resolution Solar Physics Network (SOLARNET)“ u ustrojstvenoj jedinici Opservatorij Hvar na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog Povjerenstva za izbor dekan Fakulteta prof. dr. sc. Damir Medak donio je odluku o izboru, Klasa: 121-01/16-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-16., odluka broj: 3/348 ak. god. 2016./2017., dr. sc. Mateje Dumbović, iz Zagreba.

Zainteresirani kandidati mogu napraviti uvid u službenu dokumentaciju u pisarnici Fakulteta u roku od 8 dana od dana ove obavijesti.