Zapošljavanje

Geodetski fakultet - natječaj za doktoranda i asistenta

 
 
Slika GEOF webmaster
Geodetski fakultet - natječaj za doktoranda i asistenta
napisao/la geof webmaster - Srijeda, 9 Siječanj 2019, 10:44
 

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje natječaj za izbor:

  1. za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) – doktorand, na određeno vrijeme (4 g.), sukladno članku 42. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 – Odluka USRH, 131/17), za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje geodezija, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost,„Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“, a na projektu Hrvatske zaklade za znanost, br. IP-2016-06-562 "Geoprostorno praćenje zelene infrastrukture na temelju terestričkih, zračnih i satelitskih snimaka, GEMINI", voditelja projekta prof.dr.sc. Damir Medak.
  2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri za geoinformatiku Zavoda za geomatiku na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Više o uvjetima natječaja možete pročitati ovdje.