Zapošljavanje

Geodetski fakultet - natječaj za poslijedoktoranda

 
 
Slika GEOF webmaster
Geodetski fakultet - natječaj za poslijedoktoranda
napisao/la geof webmaster - Srijeda, 9 Siječanj 2019, 10:47
 

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje natječaj za izbor:

  1. za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje geodezija i na radno mjesto poslijedoktorand na Katedri za hidrografiju, Zavod za geomatiku, na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme, od 09. veljače 2019. do 09. listopada 2022. godine, sukladno članku 42. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 –Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 – Odluka USRH, 131/17), u svrhu obavljanja istraživačkih poslova na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Istraživanje recentnih regionalnih i lokalnih geodinamičkih procesa na području Republike Hrvatske primjenom suvremenih satelitskih geodetskih metoda – GEOMSAT“ (IP-2018-01-8944), kojeg je voditelj prof. dr. sc. Boško Pribičević.

Više o uvjetima natječaja možete pročitati ovdje.