Upisi u novu akademsku godinu

Natječaj za iskaz interesa studenata/kandidata za upis u ak. god. 2019./2020. na poslijediplomske studije

 
 
Slika GEOF webmaster
Natječaj za iskaz interesa studenata/kandidata za upis u ak. god. 2019./2020. na poslijediplomske studije
napisao/la geof webmaster - Petak, 26 Srpanj 2019, 09:13
 

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEODETSKI FAKULTET

Zagreb, Kačićeva 26

 

raspisuje

 

 

NATJEČAJ

 

za iskaz interesa studenata/kandidata za upis u ak. god. 2019./2020. na:

 

- sveučilišni poslijediplomski doktorski studij geodezije i geoinformatike za stjecanje akademskog naziva: doktor znanosti iz znanstvenog područja: tehničke znanosti, znanstveno polje: geodezija

- sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij geodezije i geoinformatike za stjecanje akademskog naziva: specijalist iz znanstvenog područja: tehničke znanosti, znanstveno polje: geodezija. Student/kandidat može iskazati interes za upis na jedan od tri ciklusa/teme:

 

1. Uvođenje novih službenih datuma i kartografskih projekcija u Republici Hrvatskoj

2. Novi instrumenti i metode geodetske izmjere

3. Geoinformacijski sustavi - praktične primjene

 

Uvjeti upisa na sveučilišni poslijediplomski doktorski studij geodezije i geoinformatike detaljnije su pojašnjeni Pravilnikom o poslijediplomskom doktorskom studiju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Teme istraživanja na koje se kandidati mogu prijaviti objavljene su na mrežnoj stranici Poslijediplomskog doktorskog studija Geodetskog fakulteta http://www.geof.unizg.hr/mod/book/view.php?id=723

 

Sukladno odluci Fakultetskog vijeća broj 10_350-4 od 11. 07. 2019. upisna kvota je 15 studenta.

 

Uvjeti upisa na sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij geodezije i geoinformatike detaljnije su pojašnjeni Pravilnikom o poslijediplomskom specijalističkom studiju.

 

Naknada za troškove obrazovanja određena je odlukom o visini naknade obrazovanja i ostalih naknada u ak. god. 2019./2020.

 

Obrazac za prijavu iskaza interesa nalazi se u prilogu.

 

 

Prijave na natječaj šalju se poštom ili predaju osobno do 27. rujna 2019. na adresu:

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEODETSKI FAKULTET

Studentska referada

10 000 Zagreb, Kačićeva 26

 

Pobliže obavijesti moguće je dobiti na broj telefona 01/46-39-288 ili elektronskom poštom na referada@geof.hr dok se Pravilnici, Programi i Izvedbeni planovi nastave poslijediplomskih studija mogu naći na mrežnim stranicama Geodetskog fakulteta: www.geof.unizg.hr