Vijesti

Završna konferencija Erasmus+ BESTSDI i NatRisk projekata

 
 
Slika GEOF webmaster
Završna konferencija Erasmus+ BESTSDI i NatRisk projekata
napisao/la geof webmaster - Utorak, 10 Rujan 2019, 06:21
 

U Sarajevu se 4. rujna 2019. godine održala završna konferencija Erasmus+ projekata „Western Balkans Academic Education Evolution and Professional's Sustainable Training for Spatial Data Infrastructures“ - BESTSDI i „Development of Master Curricula for Natural Disasters Risk Management in the Western Balkan Countries“ – NatRisk.

Konferencija je okupila više od 100 učesnika iz akademske zajednice partnera na projektima (Albanije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Italije, Kosova, Makedonije, Njemačke, Srbije i Švedske), stručnjake iz područja visokog obrazovanja i razvoja studijskih programa, stručnjake informatičke i komunikacijske branše, sigurnosti te upravljanja resursima i rizicima.

 

Konferenciju je otvorio prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu. Svečanosti su nazočile prof. dr. Aida Hodžić i prof. dr. Dženana Husremović, prorektorice Univerziteta u Sarajevu te prof. dr. Sanja Bijaškić, prorektorica Sveučilišta u Mostaru, kao i dekani Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Muhamed Brka, Građevinskog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Samir Dolarević, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Banja Luci prof. dr. Brankica Milivojević, Filozofskog fakulteta u Nikšiću prof. dr. Goran Barović, Rudarsko-građevinskog fakulteta u Tuzli prof. dr. Kemal Gutić, Hochschule Bochum prof. dr. Andreas Wytzisk, te prodekanice doc. dr. Sanja Tipurić Spužević s Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i edukacijskih znanosti u Mostaru i doc. dr. Ivana Grčić s Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Nedžad Pašalić, pomoćnik direktora Federalne geodetske uprave i Sead Muhibić voditelj Nacionalnog Erasmus ureda Bosne i Hercegovine.

     

Nakon tri godine intenzivne realizacije Erasmus+ BESTSDI projekta, zasigurno se može naglasiti da je projekt, u cijelosti, postigao sve svoje ciljeve. Više informacija o Završnoj konferenciji BESTSDI & NatRisk Erasmus+ projekata i o samom projektu dostupno je na: www.bestsdi.eu.